* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 098.4.10.1961 450.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Mobifone 093.748.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 093.887.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 093.754.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0902.30.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 090.634.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 093.902.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 078.555.1961 980.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
9 Viettel 0974.64.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Vinaphone 0888.29.1961 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
11 Mobifone 0786.28.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0932.62.1961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Vinaphone 09.49.49.1961 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Mobifone 0784.73.1961 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 0888.01.1961 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
16 Mobifone 0783.961.961 5.000.000 Sim taxi Mua ngay
17 Vinaphone 0949.40.1961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0888.77.1961 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
19 Vietnamobile 0563.46.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
20 Mobifone 0932.67.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0949.34.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0829.961.961 4.360.000 Sim taxi Mua ngay
23 Vinaphone 0828.961.961 4.750.000 Sim taxi Mua ngay
24 Vinaphone 0823.961.961 4.390.000 Sim taxi Mua ngay
25 Vinaphone 0825.961.961 4.380.000 Sim taxi Mua ngay
26 Vinaphone 09.17.04.1961 2.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0944.99.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Viettel 0985.21.1961 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Viettel 0988.11.1961 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
30 Viettel 08.6665.1961 1.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
31 Viettel 0979.84.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0947.72.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 0943.791.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 0916.58.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 0945.91.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0919.07.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vinaphone 0946.12.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0946.37.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vinaphone 0812.961.961 5.320.000 Sim taxi Mua ngay
40 Vinaphone 0916.23.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Mobifone 0937.17.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Mobifone 0793.961.961 5.500.000 Sim taxi Mua ngay
43 Mobifone 0932.931.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Mobifone 0706.961.961 5.000.000 Sim taxi Mua ngay
45 Mobifone 0704.961.961 4.200.000 Sim taxi Mua ngay
46 Mobifone 0702.961.961 5.500.000 Sim taxi Mua ngay
47 Mobifone 0765.961.961 5.500.000 Sim taxi Mua ngay
48 Mobifone 0762.961.961 5.500.000 Sim taxi Mua ngay
49 Mobifone 0705.761.961 820.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
50 Viettel 0353.16.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 0866.22.1961 1.740.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0969.40.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 034.362.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vinaphone 0888.66.1961 2.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
55 Vinaphone 0912.951.961 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Mobifone 0931.68.1961 1.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Mobifone 0936.19.1961 1.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 0335.831.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0346.581.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0985.41.1961 830.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vietnamobile 09.29.06.1961 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
62 Viettel 0373.89.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0984.15.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0374.60.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 0869.24.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 097.14.9.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0356.39.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0363.58.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0334.30.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vinaphone 0947.81.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vietnamobile 0928.86.1961 840.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
72 Viettel 0346.86.1961 560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
73 Viettel 0334.95.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0888.13.1961 740.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
75 Viettel 0343.09.19.61 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0385.92.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0326.44.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 0329.25.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vinaphone 0949.67.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0334.06.1961 560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
81 Viettel 0362.42.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0344.27.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vietnamobile 092.29.9.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Mobifone 0906.20.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0869.28.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 0963.28.1961 830.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0357.87.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vinaphone 0943.60.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 0356.86.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
90 Viettel 0866.57.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 096.44.7.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Viettel 0386.93.19.61 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0869.27.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vietnamobile 09.23.09.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0375.961.961 6.000.000 Sim taxi Mua ngay
96 Viettel 0374.27.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 0327.01.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 0941.55.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 0356.90.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0365.74.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 0379.81.19.61 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vietnamobile 0924.48.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 0346.961.961 3.000.000 Sim taxi Mua ngay
104 Viettel 0325.63.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0357.56.1961 560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
106 Vinaphone 0888.59.1961 740.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
107 Mobifone 07.6666.1961 4.500.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
108 Viettel 0337.90.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0399.70.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 096.14.9.1961 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 033.238.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0377.81.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0984.461.961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
114 Viettel 0978.061.961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
115 Viettel 0968.71.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 09.6667.1961 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
117 Viettel 0975.561.961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
118 Viettel 09.6662.1961 2.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
119 Viettel 0378.89.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0967.261.961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
121 Viettel 0867.83.1961 777.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0867.60.1961 777.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0865.46.1961 777.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
124 Viettel 0867.42.1961 777.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 08668.7.1961 882.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 0978.9.4.1961 1.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0975.90.1961 882.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 0979.43.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 0327.06.1961 1.550.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
130 Viettel 0867.90.1961 777.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 0867.43.1961 777.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Viettel 096.274.1961 777.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0867.84.1961 777.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0867.57.1961 882.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Viettel 0865.161.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 039.333.1961 777.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
137 Viettel 096.793.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 038.268.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 0988.32.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Viettel 0986.711.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0975.5.4.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 033.788.1961 750.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Mobifone 077858.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Mobifone 077622.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Mobifone 077851.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Mobifone 070590.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Mobifone 090470.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Mobifone 076317.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Mobifone 079909.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Mobifone 070528.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Mobifone 070529.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Mobifone 070597.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Mobifone 070525.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Mobifone 077853.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Mobifone 093247.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Mobifone 090472.1961 1.430.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Mobifone 070542.1961 1.430.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Mobifone 070548.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Mobifone 077339.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Mobifone 077854.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Mobifone 093245.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Mobifone 076308.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Mobifone 090471.1961 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Mobifone 077337.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Mobifone 0776.261.961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
166 Mobifone 077857.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 09.7117.1961 2.170.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Mobifone 076304.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Mobifone 079915.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Mobifone 0799.161.961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Mobifone 0763.061.961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
172 Mobifone 093249.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Mobifone 076311.1961 1.450.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
174 Mobifone 076315.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Mobifone 090495.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Mobifone 070544.1961 1.430.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Mobifone 079913.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0969.43.1961 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Mobifone 090171.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Mobifone 077624.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Mobifone 076313.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Mobifone 079901.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Mobifone 0763.161.961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Mobifone 077859.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Mobifone 079902.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Mobifone 090475.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Mobifone 077850.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Mobifone 077620.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Mobifone 070594.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Mobifone 0705.461.961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
191 Mobifone 093248.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Mobifone 076319.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Mobifone 070541.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Mobifone 090659.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Mobifone 070523.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Mobifone 079903.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Mobifone 076303.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Mobifone 090474.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Mobifone 077332.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Mobifone 077330.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status