* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vietnamobile 0563.46.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
2 Mobifone 0784.73.1961 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 0783.961.961 5.000.000 Sim taxi Mua ngay
4 Mobifone 0786.28.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 033.238.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 0378.89.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Viettel 0377.81.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Viettel 0366.551.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Viettel 0365.151.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0765.961.961 5.370.000 Sim taxi Mua ngay
11 Mobifone 0706.961.961 4.880.000 Sim taxi Mua ngay
12 Mobifone 0704.961.961 4.110.000 Sim taxi Mua ngay
13 Mobifone 0702.961.961 5.360.000 Sim taxi Mua ngay
14 Mobifone 0762.961.961 5.380.000 Sim taxi Mua ngay
15 Mobifone 0793.961.961 5.500.000 Sim taxi Mua ngay
16 Viettel 0358.60.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 034443.1961 1.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
18 Viettel 0377.05.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Viettel 0363.45.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Viettel 0355.961.961 7.960.000 Sim taxi Mua ngay
21 Viettel 039.444.1961 1.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
22 Viettel 0328.64.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 0327.48.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 0349.16.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0356.961.961 7.940.000 Sim taxi Mua ngay
26 Viettel 0326.64.1961 880.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0344.961.961 8.190.000 Sim taxi Mua ngay
28 Viettel 0362.961.961 7.250.000 Sim taxi Mua ngay
29 Viettel 0395.47.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 0397.28.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0374.85.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0344.91.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 0345.57.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 0397.36.1961 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
35 Viettel 0385.52.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Mobifone 0786.731.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0356.381.961 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0384.601.961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Mobifone 0773.301.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0383.97.1961 970.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 0366.4.9.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Viettel 0326.44.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Viettel 0343.53.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0343.081.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Mobifone 0799.211.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 0385.471.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Mobifone 0788.461.961 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
48 Mobifone 0795.361.961 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
49 Viettel 0338.561.961 1.370.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
50 Viettel 0334.95.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 033.303.1961 1.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
52 Viettel 0325.251.961 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Mobifone 0789.391.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0329.11.1961 805.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
55 Viettel 0356.90.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Viettel 0335.34.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0396.84.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Mobifone 0788.301.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0396.90.1961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Mobifone 0772.281.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Mobifone 0787.291.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Mobifone 0776.241.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Mobifone 0788.481.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vietnamobile 0522.961.961 1.134.000 Sim taxi Mua ngay
65 Mobifone 0792.121.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Mobifone 0798.531.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Mobifone 0763.161.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Mobifone 0776.221.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Mobifone 0775.201.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Mobifone 0705.411.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 0344.27.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Mobifone 0784.551.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Mobifone 0763.031.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Mobifone 0795.281.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Mobifone 0796.301.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 033.555.1961 1.325.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
77 Viettel 0333.50.1961 740.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
78 Viettel 0346.961.961 3.000.000 Sim taxi Mua ngay
79 Mobifone 0797.421.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0383.77.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Mobifone 0795.291.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Mobifone 0788.381.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 032.886.1961 770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
84 Viettel 0389.89.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Mobifone 0789.241.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 0345.06.1961 1.040.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
87 Mobifone 0798.591.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Mobifone 0797.581.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 0364.88.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Mobifone 0778.531.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Mobifone 0795.381.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Viettel 0359.35.1961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0359.431.961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Mobifone 0799.021.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Mobifone 0788.291.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Mobifone 0794.101.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 0398.991.961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Viettel 0375.961.961 6.000.000 Sim taxi Mua ngay
99 Mobifone 0795.211.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Mobifone 0705.921.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Mobifone 0794.151.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Mobifone 0705.231.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Mobifone 0799.231.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0372.06.1961 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
105 Mobifone 0799.251.961 1.430.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Mobifone 0787.231.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 035.889.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Mobifone 0782.151.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0373.971.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Mobifone 0798.381.961 850.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Mobifone 0789.291.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Mobifone 0705.901.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0328.80.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Mobifone 0768.311.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Mobifone 0792.861.961 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
116 Mobifone 0795.961.961 5.230.000 Sim taxi Mua ngay
117 Viettel 0329.24.1961 930.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 0333.6.1.1961 1.270.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
119 Mobifone 0784.541.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0334.30.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Viettel 0326.88.1961 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Mobifone 0788.451.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Mobifone 0797.591.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 0356.86.1961 735.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
125 Mobifone 0763.111.961 1.100.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
126 Vietnamobile 0569.3.9.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0336.39.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Mobifone 0773.961.961 3.190.000 Sim taxi Mua ngay
129 Mobifone 0784.711.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Mobifone 0768.21.1961 900.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Mobifone 0789.261.961 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
132 Mobifone 0789.221.961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Mobifone 0782.201.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 039.333.1961 777.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
135 Viettel 0365.77.1961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Mobifone 0783.651.961 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 0776.271.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Mobifone 0788.421.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 0788.371.961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Mobifone 0793.741.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Mobifone 0792.951.961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0336.73.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0338.471.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0344.53.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Mobifone 0778.511.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Mobifone 0799.041.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Mobifone 0705.401.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0335.101.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 035.909.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 0374.27.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vietnamobile 0584.161.961 805.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 03.3579.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Mobifone 0763.121.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Mobifone 0799.131.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Mobifone 0775.231.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Mobifone 0799.031.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Mobifone 0766.481.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0367.11.1961 740.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
159 Mobifone 0763.131.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Mobifone 0763.051.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0334.67.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Mobifone 0798.781.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Mobifone 078.555.1961 980.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
164 Viettel 0357.87.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Mobifone 0792.291.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 0356.931.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 038.663.1961 763.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Mobifone 0788.311.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 0397.9.1.1961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Mobifone 0705.481.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Mobifone 0795.271.961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 0385.81.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0385.691.961 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 037.507.1961 950.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Mobifone 0763.181.961 2.520.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Viettel 0376.561.961 650.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
177 Mobifone 0795.301.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Mobifone 0789.251.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Mobifone 07.8886.1961 910.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
180 Mobifone 0704.111.961 2.310.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
181 Mobifone 0799.221.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Mobifone 0789.211.961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 038.268.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Viettel 0338.2.2.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Mobifone 0786.081.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 0386.26.1961 770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
187 Viettel 03.29.29.19.61 880.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Mobifone 0798.241.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Mobifone 0778.381.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Mobifone 0763.041.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Mobifone 0763.341.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0325.361.961 1.475.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
193 Mobifone 0783.201.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0369.52.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Mobifone 0763.061.961 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
196 Mobifone 0789.351.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Mobifone 0797.471.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Mobifone 0792.651.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Mobifone 0763.191.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0372.16.1961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status