* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0975.5.4.1961 900.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Viettel 096.793.1961 900.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 03.555.21961 700.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
4 Viettel 033.788.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Vietnamobile 0563.46.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
6 Vinaphone 0949.40.1961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 0937.17.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Viettel 0356.90.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Viettel 0365.74.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Viettel 0356.39.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 0326.44.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Vietnamobile 0928.86.1961 840.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
13 Vinaphone 0949.67.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 0963.28.1961 833.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Viettel 0357.56.1961 560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
16 Viettel 0379.81.19.61 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 096.44.7.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 0337.90.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 0947.81.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Viettel 0386.93.19.61 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 0356.86.1961 735.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
22 Viettel 0374.60.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 0334.30.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 0373.89.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0984.15.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 0346.86.1961 560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
27 Viettel 0399.70.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Viettel 097.14.9.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Viettel 0329.25.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 0334.95.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 0943.60.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0941.55.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 0334.06.1961 560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
34 Viettel 0343.09.19.61 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 0374.27.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 0362.42.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vietnamobile 0924.48.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0344.27.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0325.63.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0363.58.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0945.91.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0946.12.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0947.72.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0943.791.961 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 0975.90.1961 966.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Mobifone 0705.761.961 770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
47 Vinaphone 0944.99.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 0963.52.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 0328.64.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 0349.16.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 0358.60.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0397.28.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0363.45.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0395.47.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Viettel 0326.64.1961 875.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Viettel 0377.05.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0327.48.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 0385.52.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0398.681.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0326.951.961 896.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0343.081.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0377.901.961 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0967.591.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0393.811.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 0345.501.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 0372.661.961 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0338.951.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0329.911.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0377.071.961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0394.301.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 0377.561.961 973.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
72 Viettel 0378.441.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 0364.621.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Viettel 0348.901.961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0338.471.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0325.911.961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0325.871.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 0327.501.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0386.991.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0387.071.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0352.161.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0389.941.961 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0344.641.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 0346.121.961 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0326.371.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Mobifone 090.634.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Mobifone 078.555.1961 700.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
88 Mobifone 093.887.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 0981.121.961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0945.4.9.1961 623.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 0359.691.961 749.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 094.335.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Mobifone 0905.3.9.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Mobifone 0908.2.1.1961 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Mobifone 093.17.6.1961 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
96 Viettel 0383.97.1961 966.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 0365.00.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Viettel 0359.35.1961 812.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 0328.80.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0367.11.1961 735.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
101 Viettel 0333.50.1961 735.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
102 Viettel 0336.39.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 032.886.1961 770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
104 Viettel 0975.87.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0977.65.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 033339.1961 10.900.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
107 Viettel 0973.27.1961 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Viettel 0961.72.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0963.34.1961 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 0336.73.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0384.28.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0983.971.961 770.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
113 Viettel 0329.761.961 770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
114 Viettel 0388.361.961 770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
115 Viettel 033.238.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 0377.81.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 0378.89.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 0373.971.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Mobifone 0931.901.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0362.061.961 770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
121 Viettel 0325.701.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0365.151.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0366.551.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 0964.981.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 0359.431.961 950.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 0969.711.961 970.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0382.011.961 970.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 0982.391.961 900.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Mobifone 0939.451.961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vietnamobile 0925.961.961 12.700.000 Sim taxi Mua ngay
131 Mobifone 0785.861.961 938.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
132 Mobifone 0783.201.961 819.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0984.53.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0976.421.961 952.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Viettel 0366.59.1961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Mobifone 0785.421.961 819.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 0934.271.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Mobifone 093.157.1961 870.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 0901.251.961 14.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Viettel 0399.45.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0359.21.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0369.931.961 875.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0964.071.961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Mobifone 0902.50.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0366.4.9.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vinaphone 0948.42.1961 763.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0326.31.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0965.45.1961 875.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Mobifone 0936.14.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Mobifone 0797.331.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vietnamobile 0924.581.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vietnamobile 0922.67.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 0977.43.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vietnamobile 0921.831.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Mobifone 0903.24.1961 980.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
156 Vinaphone 0944.63.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Mobifone 0936.54.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0981.4.3.1961 896.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0962.501.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0337.64.1961 875.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Mobifone 0784.571.961 819.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Viettel 0368.16.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Mobifone 0797.141.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Mobifone 0797.531.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Mobifone 0792.081.961 819.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Mobifone 0785.281.961 819.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 0964.53.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 0962.51.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vietnamobile 0584.161.961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0343.53.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 039.838.1961 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 0369.52.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0969.85.1961 651.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 037.507.1961 945.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Mobifone 0931.71.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vinaphone 0944.00.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Mobifone 0793.741.961 819.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vinaphone 0943.36.1961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
179 Mobifone 0798.531.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 03.29.29.19.61 830.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Mobifone 0798.151.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 0326.53.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 0982.511.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Mobifone 0784.211.961 819.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 0969.54.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vietnamobile 0927.481.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0947.4.2.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Mobifone 0937.911.961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vietnamobile 0925.161.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Viettel 03986.3.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Mobifone 0792.651.961 819.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Mobifone 0798.241.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Mobifone 0797.421.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Mobifone 0786.731.961 819.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vinaphone 0945.641.961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Mobifone 0792.121.961 819.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0396.15.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0971.69.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0334.62.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Mobifone 0786.081.961 819.000 Sim tự chọn Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1961 : d3a87d8ea06caee2e30168296bcedbf4

DMCA.com Protection Status