* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 078.555.1961 980.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
2 Mobifone 0784.73.1961 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 0786.28.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 0783.961.961 5.000.000 Sim taxi Mua ngay
5 Vietnamobile 0563.46.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
6 Mobifone 0793.961.961 5.380.000 Sim taxi Mua ngay
7 Mobifone 0765.961.961 5.500.000 Sim taxi Mua ngay
8 Mobifone 0702.961.961 5.500.000 Sim taxi Mua ngay
9 Mobifone 0706.961.961 5.000.000 Sim taxi Mua ngay
10 Mobifone 0704.961.961 4.200.000 Sim taxi Mua ngay
11 Mobifone 0762.961.961 5.500.000 Sim taxi Mua ngay
12 Mobifone 0705.761.961 820.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
13 Viettel 0386.591.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 0353.16.1961 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Viettel 0346.581.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 0335.831.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Mobifone 077339.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 0377.071.961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Viettel 038.268.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Mobifone 0788.341.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 0379.81.19.61 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Mobifone 0798.781.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 0385.81.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Mobifone 078279.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Mobifone 0786.211.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Mobifone 0769.231.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0327.091.961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Mobifone 079909.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Viettel 0338.471.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 0336.701.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Mobifone 077624.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Mobifone 0782.68.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 0346.121.961 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 0375.961.961 6.000.000 Sim taxi Mua ngay
35 Viettel 0388.021.961 1.060.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 0344.91.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Mobifone 0766.391.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Mobifone 0778.961.961 12.000.000 Sim taxi Mua ngay
39 Viettel 0395.47.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Mobifone 0789.231.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Mobifone 0783.111.961 1.330.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
42 Viettel 0329.11.1961 805.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
43 Viettel 0385.691.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 034.667.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Mobifone 077337.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 0334.991.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Mobifone 0773.361.961 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
48 Mobifone 0789.13.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 03.5551.1961 1.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
50 Mobifone 0766.481.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Mobifone 0704.171.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Mobifone 0774.031.961 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Mobifone 070594.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0364.88.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 0798.151.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Mobifone 0768.21.1961 900.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0394.50.1961 690.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Mobifone 0799.961.961 7.600.000 Sim taxi Mua ngay
59 Mobifone 079904.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Mobifone 0797.421.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Mobifone 0769.291.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0383.431.961 750.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0389.861.961 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
64 Mobifone 076304.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 0374.3.9.1961 1.022.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 0377.05.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0399.081.961 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0328.80.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0372.661.961 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Mobifone 079913.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Mobifone 0789.261.961 1.325.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
72 Mobifone 076311.1961 1.400.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
73 Viettel 0378.731.961 2.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Mobifone 0788.461.961 1.325.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
75 Mobifone 0769.261.961 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
76 Viettel 0365.77.1961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Mobifone 0786.081.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Mobifone 0792.851.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 039291.1961 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Mobifone 0797.271.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Mobifone 0763.951.961 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0394.301.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0355.961.961 8.420.000 Sim taxi Mua ngay
84 Viettel 0393.811.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0377.01.1961 1.470.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Mobifone 0784.711.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Mobifone 0785.321.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0363.84.1961 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 036.883.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 0356.39.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 0357.861.961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
92 Mobifone 070541.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 034.211.1961 770.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
94 Mobifone 0788.351.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0372.16.1961 880.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Mobifone 0705.861.961 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
97 Viettel 0374.60.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Mobifone 0783.201.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 0377.901.961 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0357.17.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Mobifone 0787.241.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Mobifone 0763.301.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 0384.821.961 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0352.161.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Mobifone 0768.311.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0386.991.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 0369.48.1961 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Mobifone 0788.361.961 1.325.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
109 Mobifone 0766.471.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 033.303.1961 1.890.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
111 Viettel 0357.56.1961 560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
112 Mobifone 0788.491.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Mobifone 0779.29.1961 875.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Mobifone 070590.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0333.08.1961 1.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
116 Mobifone 0795.381.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Mobifone 0783.621.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 032.886.1961 770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
119 Mobifone 079903.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Mobifone 0789.291.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Viettel 0334.811.961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Mobifone 0708.961.961 3.900.000 Sim taxi Mua ngay
123 Mobifone 0785.281.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Mobifone 0772.391.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Mobifone 0788.481.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Mobifone 0789.311.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0384.73.1961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Mobifone 0793.411.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 03333.5.1961 10.000.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
130 Viettel 0347.48.1961 850.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Mobifone 0763.311.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Mobifone 0798.961.961 5.500.000 Sim taxi Mua ngay
133 Viettel 0356.961.961 8.420.000 Sim taxi Mua ngay
134 Viettel 0363.14.1961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Mobifone 070528.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Mobifone 0787.231.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 0783.431.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Mobifone 070592.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 0703.961.961 3.900.000 Sim taxi Mua ngay
140 Mobifone 0789.351.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Mobifone 0797.331.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0383.77.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0355.811.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0347.14.1961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0352.78.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Mobifone 070544.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Mobifone 070593.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0328.64.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 0385.52.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 0369.56.1961 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
151 Viettel 0373.89.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 0333.50.1961 735.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
153 Viettel 0326.951.961 896.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Mobifone 076315.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Mobifone 0785.961.961 9.000.000 Sim taxi Mua ngay
156 Mobifone 0763.321.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Mobifone 077850.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vietnamobile 0522.961.961 1.134.000 Sim taxi Mua ngay
159 Viettel 0397.09.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Mobifone 0786.731.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Mobifone 0788.291.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Mobifone 079902.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Mobifone 0766.451.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 0389.941.961 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Mobifone 0799.161.961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 0337.90.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Mobifone 0783.151.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Mobifone 076319.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Mobifone 070525.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Mobifone 0782.041.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0399.70.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Mobifone 0775.231.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Mobifone 0795.201.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 0396.19.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0327.48.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Mobifone 0797.531.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0344.53.1961 850.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0396.15.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Mobifone 0787.351.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 0397.36.1961 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
181 Mobifone 0783.181.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Mobifone 0782.131.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 0389.061.961 960.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
184 Mobifone 079908.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 0339.601.961 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Mobifone 0763.061.961 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
187 Viettel 0362.961.961 7.650.000 Sim taxi Mua ngay
188 Viettel 034.939.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Viettel 0345.57.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Viettel 0325.251.961 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 0365.74.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0399.13.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Mobifone 0789.211.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0382.951.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Mobifone 0787.201.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 0348.901.961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0326.53.1961 850.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Mobifone 076308.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Mobifone 0788.471.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0358.60.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status