* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 078.555.1961 980.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
2 Mobifone 0786.28.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 0783.961.961 5.000.000 Sim taxi Mua ngay
4 Mobifone 0784.73.1961 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Vietnamobile 0563.46.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
6 Mobifone 0793.961.961 5.500.000 Sim taxi Mua ngay
7 Mobifone 0702.961.961 5.500.000 Sim taxi Mua ngay
8 Mobifone 0762.961.961 5.500.000 Sim taxi Mua ngay
9 Mobifone 0706.961.961 5.000.000 Sim taxi Mua ngay
10 Mobifone 0765.961.961 5.500.000 Sim taxi Mua ngay
11 Mobifone 0704.961.961 4.200.000 Sim taxi Mua ngay
12 Mobifone 0705.761.961 820.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
13 Viettel 0353.16.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 034.362.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Viettel 0335.831.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 0346.581.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 0379.81.19.61 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 0343.09.19.61 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Viettel 0362.42.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Viettel 0385.92.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Mobifone 07.6666.1961 4.500.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
22 Viettel 0375.961.961 6.000.000 Sim taxi Mua ngay
23 Viettel 0386.93.19.61 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 0357.87.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0346.86.1961 560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
26 Viettel 0329.25.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0337.90.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Viettel 0334.06.1961 560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
29 Viettel 0344.27.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 0374.60.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0399.70.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0356.86.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
33 Viettel 0325.63.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 0346.961.961 3.000.000 Sim taxi Mua ngay
35 Viettel 0334.95.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 0357.56.1961 560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
37 Viettel 0326.44.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0363.58.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0365.74.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0356.90.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 0374.27.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Viettel 0334.30.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Viettel 0356.39.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0327.01.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 0373.89.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 0378.89.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Viettel 033.238.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 0377.81.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 039.333.1961 777.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
50 Viettel 0327.06.1961 1.550.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
51 Viettel 033.788.1961 750.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 038.268.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Mobifone 070545.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Mobifone 070542.1961 1.430.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 076319.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Mobifone 077855.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Mobifone 079902.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Mobifone 077334.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Mobifone 078279.1961 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Mobifone 079908.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Mobifone 076305.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Mobifone 070525.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Mobifone 070597.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Mobifone 0763.061.961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
65 Mobifone 070593.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Mobifone 077851.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Mobifone 076317.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Mobifone 079903.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Mobifone 076315.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Mobifone 076300.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Mobifone 079901.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Mobifone 077332.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Mobifone 077858.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Mobifone 070540.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Mobifone 077853.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Mobifone 070549.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Mobifone 077857.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Mobifone 077859.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Mobifone 076312.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Mobifone 077850.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Mobifone 079900.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Mobifone 079915.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Mobifone 076311.1961 1.450.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
84 Mobifone 077620.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Mobifone 0799.161.961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Mobifone 070594.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Mobifone 077627.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Mobifone 0705.261.961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
89 Mobifone 077337.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Mobifone 077330.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Mobifone 070548.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Mobifone 0776.261.961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
93 Mobifone 079909.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Mobifone 076314.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Mobifone 076304.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Mobifone 0763.161.961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Mobifone 076302.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Mobifone 077622.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Mobifone 0705.461.961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
100 Mobifone 076308.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Mobifone 076313.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Mobifone 070544.1961 1.430.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Mobifone 070541.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Mobifone 0773.361.961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
105 Mobifone 070592.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Mobifone 070547.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Mobifone 079913.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Mobifone 077623.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Mobifone 077624.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Mobifone 070528.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Mobifone 070523.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Mobifone 070590.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Mobifone 076303.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Mobifone 077854.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Mobifone 079904.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Mobifone 070529.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Mobifone 077339.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 0385.52.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0358.60.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0328.64.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Viettel 0397.28.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0327.48.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0395.47.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 0345.57.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 0363.45.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 0326.64.1961 880.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0344.91.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 0349.16.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 034443.1961 1.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
130 Viettel 0377.05.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 0397.36.1961 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
132 Viettel 039.444.1961 1.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
133 Viettel 0374.85.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0333.9.9.1961 1.148.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
135 Viettel 0359.691.961 749.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 03.5551.1961 1.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
137 Mobifone 0775.111.961 3.190.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
138 Viettel 0378.731.961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 0392.531.961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Viettel 0399.081.961 2.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0336.701.961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0337.131.961 1.302.500 Sim tự chọn Mua ngay
143 Mobifone 0796.181.961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0384.821.961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 033.555.1961 1.325.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
146 Viettel 0365.00.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0359.35.1961 812.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0367.11.1961 735.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
149 Viettel 0333.50.1961 735.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
150 Viettel 0328.80.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 0383.97.1961 966.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Mobifone 0763.961.961 2.800.000 Sim taxi Mua ngay
153 Viettel 0389.81.1961 790.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 0387.22.1961 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Viettel 038.663.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Viettel 0389.89.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 0389.60.1961 790.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0383.77.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0396.90.1961 686.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0388.35.1961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0386.26.1961 790.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
162 Vietnamobile 0523.79.1961 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vietnamobile 05.28.03.1961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 0334.921.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Mobifone 0774.26.1961 875.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
166 Viettel 0373.971.961 950.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 0357.861.961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
168 Viettel 0345.92.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 0347.28.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0372.06.1961 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
171 Viettel 0399.36.1961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
172 Viettel 032.886.1961 770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
173 Viettel 0336.39.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 0377.371.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0356.931.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Viettel 03.26.09.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0345.06.1961 1.043.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
178 Viettel 0326.88.1961 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Viettel 0344.53.1961 850.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 0359.97.1961 850.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Viettel 0339.35.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 0343.53.1961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 03.5665.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Viettel 0364.40.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 0384.73.1961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 0347.48.1961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 0384.601.961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Viettel 0376.79.1961 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Viettel 0329.11.1961 810.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
190 Mobifone 0783.651.961 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 0369.56.1961 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
192 Viettel 0397.09.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0394.50.1961 686.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0355.4.8.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Mobifone 0795.961.961 5.230.000 Sim taxi Mua ngay
196 Viettel 0369.931.961 875.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Vietnamobile 0569.3.9.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0335.101.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Mobifone 0785.961.961 7.870.000 Sim taxi Mua ngay
200 Viettel 0366.991.961 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status