* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 08.6665.1961 1.460.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
2 Viettel 0386.591.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0866.22.1961 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0353.16.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 0335.831.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 0346.581.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Vinaphone 0816.1.5.1961 1.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Viettel 0868.051.961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Viettel 039291.1961 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Viettel 0352.78.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Vinaphone 0855.911.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Viettel 036.595.1961 1.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 033.969.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 03.8383.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 089860.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 0868.38.1961 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 0374.3.9.1961 1.022.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 03.26.09.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Viettel 0344.91.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Viettel 0866.43.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 086.231.1961 1.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 0867.371.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 0397.09.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 0345.57.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0333.08.1961 1.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
26 Viettel 0398.841.961 1.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0869.391.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 0888.27.1961 1.175.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
29 Viettel 0868.78.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 039.444.1961 1.100.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
31 Viettel 0862.951.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0888.161.961 1.150.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
33 Viettel 0338.561.961 1.370.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
34 Viettel 0366.991.961 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 0345.06.1961 1.060.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
36 Viettel 034.939.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0369.48.1961 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0836.331.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0366.551.961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Mobifone 0898.941.961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 0356.381.961 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Viettel 0325.251.961 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Viettel 0326.88.1961 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 083.389.1961 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vinaphone 0836.691.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 0868.04.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Viettel 0339.601.961 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 034443.1961 1.100.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
49 Vinaphone 0888.38.1961 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
50 Viettel 0868.24.1961 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 0838.011.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0335.34.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0363.15.1961 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0327.091.961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Viettel 0345.83.1961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Viettel 036.225.1961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0366.3.7.1961 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vietnamobile 0523.79.1961 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Mobifone 0896.861.961 1.530.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
60 Viettel 0368.80.1961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0332.39.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vietnamobile 05.28.03.1961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 03.5665.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0862.991.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 0889.431.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 0387.381.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0347.2.4.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vietnamobile 0523.451.961 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 033.303.1961 1.890.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
70 Viettel 0327.06.1961 1.560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
71 Viettel 0378.5.7.1961 1.295.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0333.6.1.1961 1.290.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
73 Viettel 0397.36.1961 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
74 Viettel 0347.14.1961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0334.991.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0337.37.1961 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vinaphone 0888.07.1961 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
78 Vinaphone 0888.37.1961 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
79 Viettel 0363.84.1961 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0384.321.961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vinaphone 0.888.781961 1.530.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
82 Viettel 0357.861.961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
83 Viettel 0867.681.961 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 038.230.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 0888.15.1961 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
86 Vinaphone 083.217.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0862.291.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Mobifone 0896.121.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 0363.14.1961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vietnamobile 0522.961.961 1.134.000 Sim taxi Mua ngay
91 Viettel 0338.2.2.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Viettel 0384.821.961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0397.45.1961 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 0365.151.961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0337.64.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0858.66.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vinaphone 0812.021.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Viettel 0377.01.1961 1.470.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Mobifone 0896.131.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vinaphone 0888.35.1961 1.530.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
101 Viettel 0374.85.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0389.861.961 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
103 Viettel 0398.73.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0387.22.1961 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vinaphone 0834.19.1961 1.036.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0336.701.961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vietnamobile 05.22.04.1961 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Viettel 0384.601.961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0325.361.961 1.475.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
110 Viettel 0363.66.1961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 03.3579.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0333.9.9.1961 1.148.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
113 Viettel 0334.811.961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 0388.021.961 1.060.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0867.391.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 0382.951.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 0385.471.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 0398.991.961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0327.01.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0389.28.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Viettel 0343.861.961 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
122 Viettel 0396.84.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 033.555.1961 1.325.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
124 Viettel 0369.56.1961 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
125 Vinaphone 0839.25.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 iTelecom 087.666.1961 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
127 Viettel 038.268.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 0378.731.961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 0392.531.961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 0869.1.7.1961 1.610.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 0869.931.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Viettel 0335.101.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 03920.4.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 03.5551.1961 1.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
135 Viettel 03.5673.1961 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vinaphone 0886.751.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 0896.101.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 0868.23.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 036.883.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Viettel 0345.92.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0865.52.1961 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0337.131.961 1.302.500 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status