* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0327.01.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Viettel 038.268.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0327.06.1961 1.550.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
4 Viettel 08.6665.1961 1.400.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
5 Viettel 0397.36.1961 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
6 Viettel 034443.1961 1.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
7 Vinaphone 0888.38.1961 1.400.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
8 Viettel 0345.57.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Vinaphone 0888.37.1961 1.400.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
10 Viettel 0374.85.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 039.444.1961 1.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
12 Viettel 0388.021.961 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 0867.681.961 1.392.500 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 0339.601.961 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Viettel 0334.811.961 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 0327.091.961 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 0325.361.961 1.475.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
18 Viettel 0333.9.9.1961 1.148.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
19 Viettel 0345.92.1961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Viettel 0387.22.1961 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 0868.78.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 03.8383.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 0335.831.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 0346.581.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0335.101.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 0398.841.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0862.951.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 0.888.781961 1.475.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
29 Viettel 0347.2.4.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 0869.1.7.1961 1.587.500 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 03.26.09.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0399.13.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 0855.911.961 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 0816.1.5.1961 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 0398.73.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 0327.46.1961 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
37 Viettel 0363.15.1961 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0345.37.1961 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0347.14.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0338.561.961 1.370.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
41 Viettel 03.5673.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Viettel 03.5551.1961 1.043.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
43 Viettel 033.246.1961 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
44 Viettel 0338.2.2.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 033.303.1961 1.790.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
46 Viettel 0862.991.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Viettel 0332.39.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 0369.56.1961 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
49 Viettel 0866.22.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 0333.08.1961 1.550.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
51 iTelecom 087.666.1961 1.850.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
52 Viettel 0355.061.961 1.001.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
53 Vinaphone 0888.35.1961 1.512.500 Sim tam hoa giữa Mua ngay
54 Viettel 0384.321.961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 0898.941.961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Viettel 0365.951.961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 0858.66.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 0363.14.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0398.691.961 1.625.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0353.16.1961 1.390.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vinaphone 0839.25.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0865.52.1961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0336.84.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0868.04.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 034.362.1961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 039291.1961 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0345.83.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0385.471.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Mobifone 08998.7.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 03.3579.1961 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 0343.861.961 1.350.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
72 Vinaphone 083.389.1961 1.036.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 0396.84.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vietnamobile 05.28.03.1961 1.655.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0382.951.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 iTelecom 08.7878.1961 1.670.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0862.291.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 03920.4.1961 1.260.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vietnamobile 0523.79.1961 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0377.01.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0329.15.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0378.5.7.1961 1.295.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vinaphone 083.217.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Mobifone 0896.861.961 1.365.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
85 Viettel 0397.09.1961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vinaphone 0834.19.1961 1.036.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0385.691.961 1.001.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0368.80.1961 1.775.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 0368.16.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 0366.3.7.1961 1.595.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 0352.78.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Viettel 0387.381.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0334.991.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 034.939.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0374.3.9.1961 1.022.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Viettel 0379.951.961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 0335.34.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 0888.07.1961 1.475.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
99 Viettel 0333.6.1.1961 1.250.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
100 Viettel 0396.14.1961 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 036.883.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0363.66.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 036.225.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0888.161.961 1.100.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
105 Viettel 0357.861.961 1.475.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
106 Viettel 0332.80.1961 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vinaphone 0888.15.1961 1.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
108 Viettel 0868.24.1961 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0374.24.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 033.969.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0397.45.1961 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 036.579.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vietnamobile 05.22.04.1961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 0366.991.961 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0384.821.961 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 033.555.1961 1.325.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
117 Viettel 033.555.1961 1.330.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
118 Viettel 0336.701.961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0336.701.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0337.131.961 1.302.500 Sim tự chọn Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1961 : d3a87d8ea06caee2e30168296bcedbf4

DMCA.com Protection Status