* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 08.6665.1961 1.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
2 Vietnamobile 0563.46.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
3 Vinaphone 0888.29.1961 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
4 Vinaphone 0888.77.1961 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
5 Vinaphone 0888.01.1961 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
6 Vinaphone 0829.961.961 4.490.000 Sim taxi Mua ngay
7 Vinaphone 0825.961.961 4.750.000 Sim taxi Mua ngay
8 Vinaphone 0828.961.961 4.750.000 Sim taxi Mua ngay
9 Vinaphone 0823.961.961 4.490.000 Sim taxi Mua ngay
10 Vinaphone 0812.961.961 5.570.000 Sim taxi Mua ngay
11 Viettel 0386.591.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Viettel 0866.22.1961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 0353.16.1961 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 0888.66.1961 2.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
15 Viettel 0346.581.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 0335.831.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vinaphone 0832.281.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0839.061.961 699.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
19 Vietnamobile 05.22.05.1961 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 0837.501.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0833.911.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0833.231.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0835.501.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0838.931.961 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0842.731.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0825.141.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0832.891.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 0833.821.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0838.321.961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vinaphone 0854.531.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 iTelecom 0878.63.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0852.741.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 0833.431.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 035.465.1961 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 0838.551.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0837.651.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vinaphone 083.666.1961 608.500 Sim tam hoa giữa Mua ngay
38 Vinaphone 0832.241.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0326.31.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0839.661.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0834.121.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0843.281.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0842.281.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0832.351.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 0334.67.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 0325.63.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vinaphone 0837.351.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 0388.35.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 0377.071.961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vinaphone 0833.731.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 0834.671.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0866.811.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0369.51.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vinaphone 0854.241.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vinaphone 0843.671.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vinaphone 0843.151.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 iTelecom 0877.101.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 iTelecom 0878.761.961 580.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
59 Vinaphone 0838.731.961 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 0824.041.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0382.951.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vinaphone 0836.871.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vinaphone 0837.121.961 651.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 iTelecom 087.993.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 083.444.1961 608.500 Sim tam hoa giữa Mua ngay
66 Vinaphone 0839.951.961 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vinaphone 0833.041.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 0824.411.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0345.06.1961 1.060.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
70 Viettel 0338.561.961 1.370.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
71 Vinaphone 0837.281.961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vinaphone 0854.481.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vinaphone 0832.841.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0834.411.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vinaphone 0836.451.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vinaphone 0827.881.961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vinaphone 0842.801.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vinaphone 0842.741.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vinaphone 0812.421.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 034443.1961 1.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
81 iTelecom 0878.751.961 580.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Vinaphone 0839.25.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vinaphone 0832.731.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vinaphone 0834.831.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 0825.421.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vinaphone 0833.921.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vinaphone 0824.471.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0365.151.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vinaphone 0825.941.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0838.511.961 651.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 0836.231.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0834.561.961 608.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
93 Vinaphone 0854.741.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vinaphone 0835.231.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0335.34.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0837.371.961 690.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vinaphone 0834.601.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 0827.141.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vinaphone 0834.751.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vinaphone 0839.591.961 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 0399.13.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vinaphone 0836.521.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vinaphone 0836.441.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0836.221.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vinaphone 0836.831.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 033339.1961 11.800.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
107 Vinaphone 0833.551.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vinaphone 0837.781.961 651.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 038.663.1961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 0357.17.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0838.851.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0343.09.19.61 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 0855.911.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0832.041.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0833.841.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 0835.831.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 0889.431.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vinaphone 0842.151.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vinaphone 0836.601.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vinaphone 0837.251.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0888.59.1961 735.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
122 Viettel 0333.9.9.1961 1.148.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
123 Vinaphone 0834.071.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vinaphone 0837.051.961 690.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vinaphone 0832.901.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vinaphone 0832.551.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0866.481.961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0839.091.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vinaphone 0842.751.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vinaphone 0827.671.961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vinaphone 083.222.1961 699.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
132 Viettel 0345.57.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vinaphone 0835.051.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vinaphone 0837.701.961 651.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vinaphone 0852.541.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vinaphone 0838.581.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Viettel 0868.051.961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vinaphone 0834.871.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vinaphone 0823.041.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vinaphone 0835.041.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
141 iTelecom 0879.40.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vinaphone 0843.501.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vinaphone 0838.721.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Vinaphone 0832.791.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vinaphone 0835.881.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vinaphone 0842.951.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vinaphone 0835.671.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vinaphone 0827.281.961 651.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vinaphone 0835.341.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 0385.691.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vinaphone 0837.761.961 651.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
152 Vinaphone 0843.541.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 0329.25.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vinaphone 0843.201.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vinaphone 0843.131.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vinaphone 0888.23.1961 875.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
157 Vinaphone 0.888.781961 1.680.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
158 Vietnamobile 0522.961.961 1.134.000 Sim taxi Mua ngay
159 Vinaphone 0842.321.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vinaphone 0833.831.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vinaphone 0832.211.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vinaphone 0834.361.961 608.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
163 Viettel 0333.12.1961 980.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
164 Viettel 0867.90.1961 777.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vinaphone 0842.491.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 0348.901.961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 0333.6.1.1961 1.250.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
168 iTelecom 087.666.1961 1.950.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
169 Vinaphone 0838.161.961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vinaphone 0825.451.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0336.39.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vinaphone 0833.491.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vinaphone 0836.531.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vinaphone 0836.411.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vinaphone 0838.911.961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vinaphone 0888.461.961 890.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
177 Vinaphone 0853.341.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vinaphone 0834.781.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vinaphone 0836.821.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vinaphone 0835.901.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vinaphone 0836.471.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 0385.81.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vinaphone 0854.141.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vinaphone 0834.611.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
185 Vinaphone 0822.341.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 0377.371.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0834.851.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vinaphone 0838.621.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Viettel 0394.50.1961 690.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vinaphone 0837.331.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 0866.77.1961 2.820.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vinaphone 0823.481.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vinaphone 083.217.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0335.101.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Viettel 0399.081.961 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vinaphone 0833.561.961 699.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
197 Viettel 0394.301.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Vinaphone 0832.871.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Vietnamobile 058.359.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vinaphone 0842.911.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status