* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0888.77.1961 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
2 Vinaphone 0888.29.1961 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
3 Vietnamobile 0563.46.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
4 Vinaphone 0888.01.1961 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
5 Vinaphone 0829.961.961 4.360.000 Sim taxi Mua ngay
6 Vinaphone 0828.961.961 4.750.000 Sim taxi Mua ngay
7 Vinaphone 0825.961.961 4.380.000 Sim taxi Mua ngay
8 Vinaphone 0823.961.961 4.390.000 Sim taxi Mua ngay
9 Viettel 08.6665.1961 1.460.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
10 Vinaphone 0812.961.961 5.320.000 Sim taxi Mua ngay
11 Viettel 0386.591.961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Viettel 0353.16.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 0866.22.1961 1.840.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 0888.66.1961 2.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
15 Viettel 0346.581.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 0335.831.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vinaphone 0827.881.961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0842.101.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 0842.931.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 0842.741.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0843.661.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 0355.811.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0823.641.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0822.431.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vietnamobile 05.28.04.1961 2.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0834.231.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0843.151.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 0838.801.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Viettel 0362.061.961 850.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
30 Vinaphone 0843.521.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 0838.931.961 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0835.901.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 0834.761.961 608.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
34 Vinaphone 0837.621.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 0852.481.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0834.791.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vinaphone 0834.291.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0832.911.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vinaphone 0837.221.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0356.381.961 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0839.091.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Viettel 08668.7.1961 882.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Viettel 0377.05.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0835.481.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vinaphone 0833.291.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0888.461.961 890.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
47 Vinaphone 0834.511.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 0333.12.1961 980.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
49 Vinaphone 0836.061.961 699.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
50 Vinaphone 0838.701.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 0838.821.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0367.11.1961 735.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
53 Viettel 0347.28.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vinaphone 0832.921.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vinaphone 0833.711.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vinaphone 0852.341.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 0836.131.961 660.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vinaphone 0842.531.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0862.931.961 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 0842.401.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vinaphone 0834.19.1961 1.036.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 086.231.1961 1.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vinaphone 0837.821.961 690.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 0832.141.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 0396.14.1961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 0843.301.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0374.27.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0326.53.1961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Mobifone 089.666.1961 3.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
70 Vinaphone 0836.651.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vinaphone 0836.881.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vinaphone 0825.441.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vinaphone 0825.401.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0834.321.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vinaphone 085.444.1961 610.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
76 Vinaphone 0816.1.5.1961 1.910.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vinaphone 0832.621.961 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vinaphone 0836.791.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 034.667.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0372.661.961 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0369.56.1961 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
82 Vinaphone 0843.471.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vinaphone 0834.841.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 0366.46.1961 840.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
85 Vinaphone 0843.621.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vinaphone 0832.161.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vinaphone 0839.671.961 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vinaphone 0833.431.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 0325.701.961 790.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0836.431.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 0377.561.961 990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
92 Vinaphone 0837.611.961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vinaphone 0835.841.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vinaphone 0839.751.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 0826.471.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0888.15.1961 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
97 Vinaphone 0824.421.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 0837.201.961 680.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vinaphone 0834.221.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 036.883.1961 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vinaphone 0835.671.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vinaphone 0835.501.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vinaphone 0835.121.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0836.931.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vinaphone 0835.891.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vinaphone 0842.921.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 0333.111.961 8.000.000 Sim tam hoa kép giữa Mua ngay
108 Vinaphone 083.217.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0337.37.1961 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vinaphone 0838.351.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0837.861.961 699.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
112 Viettel 0869.391.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 0833.881.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0833.821.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
115 Mobifone 089860.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 0832.241.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 0328.80.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vinaphone 0842.081.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0397.28.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vinaphone 0822.471.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0842.411.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vinaphone 0822.421.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vinaphone 0819.401.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 086.888.1961 2.890.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
125 Viettel 0343.861.961 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
126 Vinaphone 0838.391.961 651.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Vinaphone 0832.741.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0823.741.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vinaphone 0835.071.961 690.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 0349.16.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 03.8383.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0837.311.961 651.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0365.77.1961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0862.911.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vinaphone 0832.371.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 0327.48.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Viettel 0868.23.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vinaphone 0825.241.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 0385.81.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vinaphone 0833.471.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0334.06.1961 560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
142 Vinaphone 0835.471.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vinaphone 0837.371.961 690.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 08678.0.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vinaphone 0833.041.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vinaphone 0838.871.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vinaphone 0834.251.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vinaphone 0833.521.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vinaphone 0836.051.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vinaphone 0843.691.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 0867.391.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vinaphone 0842.751.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vinaphone 083.666.1961 608.500 Sim tam hoa giữa Mua ngay
154 Vinaphone 0834.071.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
155 Viettel 034.939.1961 1.470.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Viettel 0374.60.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vinaphone 0834.911.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vinaphone 0838.091.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vinaphone 0836.671.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0374.24.1961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vinaphone 0832.631.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vinaphone 0832.361.961 699.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
163 Vinaphone 0825.451.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vinaphone 0839.261.961 651.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
165 Vinaphone 0834.301.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vinaphone 08.333.61961 699.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
167 Vinaphone 0835.781.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vinaphone 0834.411.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vinaphone 0836.621.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vinaphone 0842.311.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vinaphone 0838.121.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vinaphone 0839.691.961 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vinaphone 0843.391.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vinaphone 0839.351.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0346.04.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vinaphone 0843.081.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0333.50.1961 735.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
178 iTelecom 0877.12.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vinaphone 0825.411.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vinaphone 0822.481.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vinaphone 0837.331.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 036.443.1961 675.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vinaphone 0832.811.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vinaphone 0833.841.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Vinaphone 0826.241.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vinaphone 0839.951.961 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0832.101.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
188 iTelecom 0879.40.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vinaphone 0834.771.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vinaphone 0836.781.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vinaphone 0833.641.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vinaphone 0832.251.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vinaphone 0835.511.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vinaphone 084.333.1961 610.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
195 Vinaphone 0839.971.961 660.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vinaphone 0836.821.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Vinaphone 0837.701.961 651.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Vinaphone 0839.711.961 651.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Vinaphone 0824.241.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vinaphone 0826.451.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status