* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 08.6665.1961 1.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
2 Vinaphone 0888.29.1961 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
3 Vinaphone 0888.77.1961 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
4 Vietnamobile 0563.46.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
5 Vinaphone 0888.01.1961 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
6 Vinaphone 0829.961.961 4.490.000 Sim taxi Mua ngay
7 Vinaphone 0828.961.961 4.750.000 Sim taxi Mua ngay
8 Vinaphone 0823.961.961 4.490.000 Sim taxi Mua ngay
9 Vinaphone 0825.961.961 4.750.000 Sim taxi Mua ngay
10 Vinaphone 0812.961.961 5.570.000 Sim taxi Mua ngay
11 Viettel 0386.591.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Viettel 0866.22.1961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 0353.16.1961 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 0888.66.1961 2.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
15 Viettel 0346.581.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 0335.831.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vinaphone 0842.281.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0853.241.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 0824.841.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Viettel 0334.95.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0837.921.961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0858.66.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0839.981.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0886.531.961 651.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0836.681.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0832.571.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0327.48.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 0833.481.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0812.881.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 0343.081.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 0833.071.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0326.31.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 0343.09.19.61 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 0853.491.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 035.909.1961 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0843.281.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vinaphone 0815.531.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0838.721.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vinaphone 0832.911.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0368.16.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 0337.90.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0843.021.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0838.911.961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0836.461.961 608.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
45 Viettel 0334.921.961 720.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0837.681.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vinaphone 0824.431.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 0386.26.1961 810.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
49 Vinaphone 0834.861.961 608.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
50 Viettel 038.268.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 083.444.1961 608.500 Sim tam hoa giữa Mua ngay
52 Vinaphone 0839.071.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Vinaphone 0833.871.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vinaphone 0827.671.961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Viettel 0384.73.1961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Viettel 036.883.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 0842.611.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vinaphone 0842.151.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0365.74.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 0888.38.1961 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
61 Vinaphone 0842.291.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vinaphone 0835.451.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vinaphone 0843.301.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 088889.1961 2.290.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
65 Vinaphone 0834.541.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 0838.781.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vinaphone 0824.741.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 0835.461.961 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
69 Vinaphone 0837.651.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vinaphone 0853.041.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vinaphone 0836.231.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vinaphone 0854.241.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 0867.90.1961 777.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0822.141.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vinaphone 0823.141.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vinaphone 0822.421.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 iTelecom 0877.00.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vinaphone 0838.081.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0338.471.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 0838.131.961 690.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vinaphone 0838.151.961 660.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Vinaphone 0842.091.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vinaphone 0836.791.961 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vinaphone 0835.701.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 0836.431.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vinaphone 0838.791.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0862.39.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vinaphone 0827.181.961 651.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 0369.45.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0835.511.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 0383.77.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0838.231.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vinaphone 0853.441.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vinaphone 0838.681.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 0854.451.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0843.661.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Mobifone 0896.131.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Viettel 0345.57.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vinaphone 0839.901.961 690.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vinaphone 0835.531.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vinaphone 0823.491.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0397.36.1961 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
103 Viettel 038.575.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0836.051.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vinaphone 0837.121.961 651.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0327.091.961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vinaphone 0824.541.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vinaphone 0836.871.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vietnamobile 05.22.04.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vinaphone 0836.931.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0389.89.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0372.661.961 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 0843.391.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0833.211.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0866.77.1961 2.820.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 0842.781.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 0389.061.961 960.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
118 Vinaphone 0843.011.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0355.43.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0347.14.1961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0837.571.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vinaphone 0825.541.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0359.691.961 749.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vinaphone 0834.411.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vinaphone 0833.401.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vinaphone 0838.061.961 699.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
127 Viettel 0376.79.1961 2.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0838.551.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vinaphone 0842.431.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vinaphone 0815.041.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 0398.73.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0825.141.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0368.80.1961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vinaphone 0832.581.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Viettel 0866.43.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 0359.35.1961 812.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Viettel 0333.9.9.1961 1.148.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
138 Vinaphone 0837.611.961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 0326.53.1961 850.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vinaphone 0832.441.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vinaphone 0852.941.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vinaphone 0842.081.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vinaphone 0852.291.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Vinaphone 0834.561.961 608.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
145 Vinaphone 0836.401.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 0365.77.1961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vinaphone 0833.811.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vinaphone 0836.131.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vietnamobile 0523.79.1961 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vinaphone 0842.301.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vinaphone 0843.571.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 0866.811.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vinaphone 0853.431.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vinaphone 0839.25.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vinaphone 0839.711.961 651.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vinaphone 0842.751.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vinaphone 0838.701.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0374.27.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vinaphone 0839.351.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vinaphone 0842.811.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vinaphone 0834.431.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vinaphone 0843.361.961 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
163 Vinaphone 0832.551.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vinaphone 0833.441.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vinaphone 0832.201.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 0387.381.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 0346.961.961 3.000.000 Sim taxi Mua ngay
168 Vinaphone 0832.901.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 039.444.1961 1.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
170 Vinaphone 0835.681.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vinaphone 0836.191.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 039291.1961 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vinaphone 0842.161.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vinaphone 0842.411.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 086.285.1961 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vinaphone 0839.231.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vinaphone 0836.201.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0349.16.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vinaphone 0834.221.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vinaphone 0825.041.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vinaphone 0835.491.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Vinaphone 0838.901.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vinaphone 0837.061.961 699.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
184 Vinaphone 0822.131.961 680.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Vinaphone 0859.80.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vinaphone 0822.411.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0888.951.961 3.590.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
188 Viettel 0357.87.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vinaphone 0834.361.961 608.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
190 Vinaphone 0832.711.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 0328.64.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0866.481.961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vinaphone 0834.871.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0384.821.961 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vinaphone 0832.371.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vinaphone 0823.541.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Vinaphone 0837.291.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Vinaphone 0836.471.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Vinaphone 0835.431.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vinaphone 0842.191.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status