* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 098.4.10.1961 450.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Vinaphone 0949.40.1961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0974.64.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Vinaphone 0949.34.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Vinaphone 09.49.49.1961 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Vietnamobile 0563.46.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
7 Mobifone 0932.67.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0932.62.1961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Vinaphone 09.17.04.1961 2.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Vinaphone 0944.99.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 0988.11.1961 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
12 Viettel 0985.21.1961 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 0979.84.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 0943.791.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 0919.07.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 0916.58.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vinaphone 0947.72.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0946.37.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 0916.23.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 0945.91.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0946.12.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Mobifone 0937.17.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Mobifone 0932.931.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 034.362.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0353.16.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 0969.40.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0912.951.961 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Mobifone 0931.68.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Mobifone 0936.19.1961 1.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 0335.831.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0346.581.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Mobifone 093.754.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Mobifone 093.902.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Mobifone 093.748.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Mobifone 0902.30.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Mobifone 093.887.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Mobifone 090.634.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0386.93.19.61 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0337.90.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 096.44.7.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 0985.41.1961 830.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Viettel 0399.70.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Viettel 0343.09.19.61 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0357.56.1961 560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
45 Viettel 0375.961.961 6.000.000 Sim taxi Mua ngay
46 Mobifone 0906.20.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Viettel 0346.86.1961 560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
48 Viettel 097.14.9.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vinaphone 0943.60.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 0984.15.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 0373.89.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0334.06.1961 560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
53 Viettel 0326.44.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vietnamobile 0928.86.1961 840.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
55 Viettel 0362.42.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vietnamobile 09.23.09.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0374.60.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 0363.58.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0365.74.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 0949.67.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0334.30.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0379.81.19.61 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0356.86.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
64 Vinaphone 0947.81.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 0325.63.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 0344.27.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0329.25.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0356.39.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0374.27.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0327.01.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vietnamobile 092.29.9.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0385.92.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 0334.95.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Viettel 0356.90.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0346.961.961 3.000.000 Sim taxi Mua ngay
76 Viettel 0357.87.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vietnamobile 09.29.06.1961 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
78 Viettel 0963.28.1961 830.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vietnamobile 0924.48.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 0941.55.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0975.561.961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
82 Viettel 0968.71.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 09.6667.1961 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
84 Viettel 033.238.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 096.14.9.1961 1.640.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 0984.461.961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
87 Viettel 0978.061.961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
88 Viettel 09.6662.1961 2.070.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
89 Viettel 0378.89.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 0967.261.961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
91 Viettel 0377.81.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Viettel 0978.9.4.1961 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0979.43.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 039.333.1961 777.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
95 Viettel 096.274.1961 777.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Viettel 0327.06.1961 1.550.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
97 Viettel 0975.90.1961 882.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Viettel 096.793.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 038.268.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 033.788.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 0988.32.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0986.711.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 0975.5.4.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Mobifone 093248.1961 1.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Mobifone 093247.1961 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Mobifone 093442.1961 1.430.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Mobifone 090659.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Mobifone 090475.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Mobifone 093245.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Mobifone 090495.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Mobifone 093249.1961 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Mobifone 090171.1961 1.410.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Mobifone 090470.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Mobifone 090471.1961 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Mobifone 090472.1961 1.430.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Mobifone 093234.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 09.7117.1961 2.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 0969.43.1961 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Mobifone 090474.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0961.961.961 339.000.000 Sim taxi Mua ngay
121 Vinaphone 091.222.1961 3.400.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
122 Viettel 0328.64.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 039.444.1961 1.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
124 Viettel 0971.72.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 0978.73.1961 1.260.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 0327.48.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0397.28.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 0966.94.1961 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 0385.52.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 0397.36.1961 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
131 Viettel 0971.21.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Viettel 0962.59.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0982.85.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0326.64.1961 880.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Viettel 0358.60.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 0395.47.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Viettel 0976.94.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 0971.73.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 0363.45.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Mobifone 0937.59.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0344.91.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0377.05.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0349.16.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0345.57.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0374.85.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 0982.13.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0966.78.1961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 034443.1961 1.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
149 Viettel 0359.691.961 749.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 0333.9.9.1961 1.148.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
151 Vinaphone 094.335.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vinaphone 0945.4.9.1961 623.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 03.5551.1961 1.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
154 Mobifone 0931.901.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Mobifone 0932.531.961 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Mobifone 0936.321.961 3.220.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 0987.66.1961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0963.52.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0961.011.961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0963.051.961 3.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Mobifone 0904.761.961 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
162 Viettel 033.555.1961 1.325.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
163 Vinaphone 0948.211.961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vinaphone 0945.201.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vinaphone 0942.371.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 0962.801.961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 0337.131.961 1.302.500 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 0392.531.961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 0983.371.961 1.400.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
170 Vinaphone 0947.631.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vinaphone 0947.791.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 0336.701.961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0984.901.961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 0969.531.961 1.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vinaphone 0949.231.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vinaphone 0914.591.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0378.731.961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0399.081.961 2.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vinaphone 0914.511.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 0976.541.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vinaphone 0947.071.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Vinaphone 0915.971.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vinaphone 0943.531.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vinaphone 0914.891.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 0384.821.961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Mobifone 0908.2.1.1961 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Mobifone 093.17.6.1961 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
188 Mobifone 0905.3.9.1961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Mobifone 09.06.01.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Mobifone 0904.26.1961 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
191 Mobifone 0936.59.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0989.58.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Mobifone 09.04.05.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0367.11.1961 735.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
195 Viettel 0359.35.1961 812.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 0328.80.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0333.50.1961 735.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
198 Viettel 0365.00.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0383.97.1961 966.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Mobifone 09.0108.1961 2.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status