* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 098.4.10.1961 450.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Mobifone 093.864.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 093.887.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 0902.30.1961 490.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 093.748.1961 490.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 090.634.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 093.754.1961 490.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 093.902.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Viettel 0979.84.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Viettel 0988.11.1961 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
11 Viettel 0985.21.1961 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0932.62.1961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Vinaphone 09.49.49.1961 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 0949.34.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 0932.67.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vietnamobile 0563.46.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
17 Viettel 0974.64.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0949.40.1961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 0944.99.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 09.17.04.1961 2.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0945.91.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0916.58.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0919.07.1961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0946.37.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0916.23.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0946.12.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0943.791.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 0947.72.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Mobifone 0937.17.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Mobifone 0932.931.961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0353.16.1961 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 098.557.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 0386.591.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 0912.951.961 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Mobifone 0936.19.1961 1.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Mobifone 0931.68.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0335.831.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0346.581.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0973.8.4.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0944.231.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0941.731.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Viettel 0964.45.1961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0917.141.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0964.91.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vinaphone 0941.981.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0942.311.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vinaphone 0941.451.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 0941.261.961 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
49 Mobifone 0939.541.961 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 0975.47.1961 1.240.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 0396.84.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vinaphone 0914.621.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0964.60.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0978.77.1961 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 093.157.1961 870.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vinaphone 0943.701.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 0918.481.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vinaphone 0911.421.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0369.931.961 875.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0984.901.961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0969.54.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0987.2.9.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Mobifone 0939.57.1961 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0389.941.961 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 033339.1961 11.800.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
66 Vinaphone 0948.131.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0969.221.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0987.62.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 09.777.41961 1.290.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
70 Vinaphone 0943.01.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 0988.71.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0344.27.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 0971.72.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0947.81.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Mobifone 0936.59.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0389.28.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0976.43.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 0968.93.1961 1.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0964.72.1961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0976.79.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0971.07.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0347.48.1961 850.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0378.731.961 2.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Mobifone 093247.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 0942.711.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 038.663.1961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vinaphone 0944.021.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 096.585.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 0964.77.1961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0914.371.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 0945.191.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Viettel 0967.7.6.1961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
93 Vietnamobile 0923.911.961 1.030.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 0338.561.961 1.370.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
95 Viettel 0964.79.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Viettel 0325.361.961 1.475.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
97 Vietnamobile 09.29.06.1961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
98 Viettel 0973.46.1961 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
99 Viettel 0967.591.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vinaphone 0944.501.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 0384.73.1961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vinaphone 0943.711.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vinaphone 0919.331.961 4.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0984.60.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vinaphone 0943.271.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vinaphone 0944.081.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vinaphone 0917.231.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vinaphone 0942.301.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0918.401.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vinaphone 0941.441.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Mobifone 0937.25.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vinaphone 0914.521.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0343.53.1961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 0389.061.961 960.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
115 Vinaphone 0915.971.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Mobifone 0939.751.961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 0987.18.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 0368.80.1961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0986.43.1961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0355.961.961 8.420.000 Sim taxi Mua ngay
121 Vietnamobile 0923.611.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vinaphone 0946.031.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0981.601.961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 0984.32.1961 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vinaphone 0947.791.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vinaphone 0941.781.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 096.138.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0942.781.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 0334.30.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vinaphone 0945.771.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 0369.45.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0941.271.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0357.87.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vinaphone 0943.191.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vinaphone 0941.991.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vietnamobile 0925.6.5.1961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Vinaphone 0944.611.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 0377.371.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vietnamobile 0925.791.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vinaphone 0948.81.1961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vinaphone 0944.891.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vietnamobile 09.29.01.1961 6.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vietnamobile 0924.11.1961 3.710.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
144 Viettel 0966.18.1961 2.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0325.911.961 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 096.14.9.1961 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 034.211.1961 770.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
148 Vietnamobile 0925.961.961 12.000.000 Sim taxi Mua ngay
149 Viettel 0326.371.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Mobifone 09.31.03.1961 2.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 0975.99.1961 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Mobifone 0902.931.961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 0963.34.1961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vietnamobile 09.27.07.1961 4.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Viettel 0963.771.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vinaphone 0943.94.1961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vietnamobile 0925.201.961 2.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vietnamobile 0929.591.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vinaphone 0949.041.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Mobifone 093.17.6.1961 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
161 Viettel 0969.05.1961 945.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vinaphone 0914.421.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Viettel 0972.33.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Mobifone 090659.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Viettel 0969.49.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 0982.041.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 0985.41.1961 833.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 0345.83.1961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 0984.461.961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
170 Viettel 0981.65.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vinaphone 0941.741.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 0365.74.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0986.101.961 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vinaphone 0949.231.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0971.411.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Viettel 09.7171.1961 3.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0968.67.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0393.811.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Viettel 0326.88.1961 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 0363.66.1961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Viettel 0335.07.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 0965.78.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vinaphone 0943.971.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vinaphone 0945.231.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Vietnamobile 0584.161.961 805.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vietnamobile 0925.091.961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0914.831.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Viettel 0377.01.1961 1.470.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Viettel 097.949.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Viettel 096.183.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vietnamobile 0928.6.1.1961 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Mobifone 0907.911.961 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0974.05.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vinaphone 0943.641.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vinaphone 0946.72.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vinaphone 0944.931.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0973.691.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Mobifone 090472.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0333.08.1961 1.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
200 Mobifone 093.222.1961 1.800.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
DMCA.com Protection Status