* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 038.268.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Viettel 033.788.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 03.555.21961 700.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
4 Vietnamobile 0563.46.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
5 Viettel 0375.961.961 5.800.000 Sim taxi Mua ngay
6 Viettel 0356.39.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Viettel 0379.81.19.61 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Viettel 0374.27.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Viettel 0357.56.1961 560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
10 Viettel 0362.42.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 0326.44.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Viettel 0327.01.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 0346.86.1961 560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
14 Viettel 0374.60.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Viettel 0325.63.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 0334.30.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 0343.09.19.61 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 0346.961.961 2.900.000 Sim taxi Mua ngay
19 Viettel 0356.86.1961 735.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
20 Viettel 0356.90.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 0363.58.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 0399.70.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 0386.93.19.61 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 0337.90.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0365.74.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 0344.27.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0329.25.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Viettel 0334.06.1961 560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
29 Viettel 0334.95.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 0373.89.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0335.101.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0335.831.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 0346.581.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 0327.06.1961 1.550.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
35 Viettel 0355.961.961 6.600.000 Sim taxi Mua ngay
36 Viettel 0349.16.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0377.05.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0397.36.1961 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
39 Viettel 0374.85.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0344.961.961 6.600.000 Sim taxi Mua ngay
41 Viettel 0397.28.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Viettel 039.444.1961 1.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
43 Viettel 0395.47.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0328.64.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 0345.57.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 0326.64.1961 875.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Viettel 0327.48.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 0356.961.961 7.400.000 Sim taxi Mua ngay
49 Viettel 0358.60.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 034443.1961 1.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
51 Viettel 0362.961.961 7.400.000 Sim taxi Mua ngay
52 Viettel 0363.45.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0385.52.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0344.91.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Viettel 0389.941.961 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Viettel 0325.871.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0339.601.961 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 0343.081.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0352.161.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0326.371.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0345.501.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0329.911.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0393.811.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0325.911.961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 0334.811.961 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 0388.021.961 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0386.991.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0378.441.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0394.301.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0364.621.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 0326.951.961 896.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0377.561.961 973.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
73 Viettel 0346.121.961 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Viettel 0377.901.961 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0327.501.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0377.071.961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0338.471.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 0398.681.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0338.951.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0325.361.961 1.475.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
81 Viettel 0327.091.961 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0387.071.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0348.901.961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 0344.641.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0372.661.961 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 03333.1.1961 4.000.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
87 Viettel 0359.691.961 749.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0333.9.9.1961 1.148.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
89 Viettel 0389.861.961 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
90 Viettel 0359.35.1961 812.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 0333.50.1961 735.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
92 Viettel 0328.80.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0365.00.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 0367.11.1961 735.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
95 Viettel 0383.97.1961 966.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Viettel 032.886.1961 770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
97 Viettel 0336.39.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Viettel 03.26.09.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 038.230.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vietnamobile 05.22.04.1961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 033339.1961 10.900.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
102 Viettel 0333.111.961 7.400.000 Sim tam hoa kép giữa Mua ngay
103 Viettel 03333.5.1961 9.700.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
104 Viettel 03.8383.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0336.73.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0384.28.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 0329.761.961 770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
108 Viettel 0388.361.961 770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
109 Viettel 0362.061.961 840.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
110 Viettel 0366.551.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0325.701.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0365.151.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0373.971.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 0398.73.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0363.14.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 03920.4.1961 1.260.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 03.5673.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 0352.73.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0329.15.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0363.66.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Viettel 036.579.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0347.14.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0377.01.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 036.883.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 0345.83.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 0396.14.1961 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0353.52.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 0374.24.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 034.939.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 0327.46.1961 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
131 Viettel 0352.78.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Viettel 0353.16.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0378.89.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 033.238.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Viettel 0377.81.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 0377.371.961 1.195.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Viettel 0356.931.961 1.195.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 036.225.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 0398.691.961 1.430.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Viettel 033338.1961 4.200.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
141 Viettel 0338.2.2.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0382.011.961 970.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0377.971.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0359.431.961 950.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vietnamobile 0583.961.961 3.100.000 Sim taxi Mua ngay
146 Vietnamobile 0584.961.961 1.200.000 Sim taxi Mua ngay
147 Vietnamobile 0588.961.961 3.100.000 Sim taxi Mua ngay
148 Vietnamobile 0565.961.961 3.100.000 Sim taxi Mua ngay
149 Vietnamobile 0582.961.961 3.700.000 Sim taxi Mua ngay
150 Vietnamobile 0523.961.961 3.700.000 Sim taxi Mua ngay
151 Viettel 0325.251.961 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 0335.71.1961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 0355.43.1961 675.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 0399.45.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Viettel 03.6666.1961 8.000.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
156 Viettel 0326.53.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 0328.42.1961 805.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0343.62.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 03.7777.1961 1.400.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
160 Viettel 0398.55.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0343.43.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Viettel 0374.3.9.1961 1.022.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vietnamobile 0523.79.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 0347.48.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Viettel 0359.21.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 0376.79.1961 2.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vietnamobile 0523.451.961 970.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 03.3579.1961 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vietnamobile 0584.161.961 805.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0368.16.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0336.84.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 0369.45.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 03.29.29.19.61 830.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 03.5551.1961 1.043.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
175 Viettel 0343.861.961 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
176 Viettel 033.246.1961 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
177 Viettel 0385.471.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0335.341.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Viettel 0397.45.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 0337.64.1961 875.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Viettel 0347.2.4.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 0384.41.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 033.303.1961 1.800.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
184 Viettel 0332.80.1961 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 0333.12.1961 980.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
186 Viettel 0357.17.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 03986.3.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Viettel 033.969.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Viettel 0366.59.1961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Viettel 0367.02.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 039.838.1961 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0366.4.9.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0389.60.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0333.08.1961 1.550.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
195 Viettel 0383.77.1961 900.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 0335.07.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0385.81.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0369.51.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 037.507.1961 945.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0363.15.1961 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1961 : d3a87d8ea06caee2e30168296bcedbf4

DMCA.com Protection Status