* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 098.4.10.1961 490.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Vinaphone 0949.40.1961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0974.64.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Vinaphone 0949.34.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0932.67.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Vinaphone 09.49.49.1961 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Vietnamobile 0563.46.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
8 Mobifone 0932.62.1961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 0937.17.1961 850.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Viettel 096.14.9.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 09.6662.1961 2.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
12 Viettel 0377.81.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 0378.89.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 033.238.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Viettel 09.6667.1961 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
16 Viettel 0968.71.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vinaphone 0944.99.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 09.17.04.1961 2.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 0916.23.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 0916.58.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0945.91.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0946.37.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0947.72.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0919.07.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0943.791.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0946.12.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0343.621.961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Viettel 0353.16.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Viettel 0969.401.961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 0979.84.1961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0988.11.1961 4.390.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
32 Viettel 0963.66.1961 3.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 0985.21.1961 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 0912.951.961 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Mobifone 0936.19.1961 1.445.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Mobifone 0931.68.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0327.48.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0328.64.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0344.91.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0982.13.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 0982.85.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Viettel 0971.21.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Viettel 0374.85.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0971.73.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 0971.72.1961 1.770.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 0356.961.961 8.180.000 Sim taxi Mua ngay
47 Mobifone 0937.59.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 0344.961.961 8.210.000 Sim taxi Mua ngay
49 Viettel 0397.36.1961 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
50 Mobifone 0937.65.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 0385.52.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0966.78.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0326.64.1961 880.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0358.60.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Viettel 0397.28.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Viettel 0345.57.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0363.45.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 0395.47.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0966.94.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0349.16.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 034443.1961 1.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
62 Viettel 0978.73.1961 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0377.05.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0976.94.1961 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 039.444.1961 1.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
66 Viettel 0362.961.961 7.460.000 Sim taxi Mua ngay
67 Viettel 0962.59.1961 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0355.961.961 8.180.000 Sim taxi Mua ngay
69 Viettel 0335.341.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0336.39.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 0987.53.1961 1.650.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0981.75.1961 2.390.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vietnamobile 0928.04.1961 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Viettel 0975.81.1961 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vietnamobile 0924.111.961 3.710.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
76 Mobifone 0904.721.961 2.240.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vietnamobile 0927.05.1961 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Mobifone 0904.64.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vietnamobile 0929.48.1961 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0369.45.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vinaphone 0914.511.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0335.101.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0383.77.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Mobifone 0908.391.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0986.54.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Mobifone 0939.771.961 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0978.9.4.1961 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vietnamobile 0925.541.961 750.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 033339.1961 11.900.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
90 Gmobile 0995.32.1961 2.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 0977.58.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Viettel 0984.901.961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0964.17.1961 1.260.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 0335.71.1961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0967.7.6.1961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
96 Viettel 0962.501.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vietnamobile 0569.3.9.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Viettel 0965.331.961 1.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vinaphone 0947.801.961 890.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vietnamobile 0928.991.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 0965.34.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0975.47.1961 1.240.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Mobifone 0902.50.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vietnamobile 092.29.9.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0334.06.1961 560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
106 Viettel 0366.4.9.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 0964.071.961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vietnamobile 0927.721.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0366.3.7.1961 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 0975.5.4.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0369.931.961 875.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0326.31.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Mobifone 0936.54.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 0348.901.961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0943.36.1961 960.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
116 Viettel 0343.861.961 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
117 Viettel 0968.391.961 960.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 0985.441.961 2.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vietnamobile 0523.451.961 966.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Mobifone 0937.09.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Viettel 098.468.1961 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0394.301.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 03.26.09.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 0963.28.1961 833.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Mobifone 0909.491.961 2.390.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 0973.35.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Vinaphone 0911.431.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 0988.32.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vinaphone 0915.141.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vinaphone 0915.971.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 0975.99.1961 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vietnamobile 0923.741.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vietnamobile 0566.961.961 950.000 Sim taxi Mua ngay
134 Viettel 0969.011.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Viettel 0989.58.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 097.213.1961 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 0933.8.4.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 096.44.7.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 0988.52.1961 2.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Gmobile 0996.90.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vinaphone 0916.741.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 034.667.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Mobifone 0931.9.8.1961 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0961.44.1961 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0359.431.961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 0979.71.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vinaphone 0944.63.1961 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 033.969.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vietnamobile 09.26.04.1961 2.010.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 0963.731.961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vietnamobile 0928.6.1.1961 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 0399.36.1961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
153 Vietnamobile 09.22.10.1961 4.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 098.251.1961 780.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Mobifone 0901.521.961 1.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vinaphone 0915.001.961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 03.6666.1961 8.000.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
158 Mobifone 0939.541.961 1.390.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vinaphone 0944.081.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Mobifone 0936.97.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0984.00.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Viettel 0355.4.8.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vinaphone 0943.531.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vinaphone 0945.98.1961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Mobifone 0907.42.1961 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 0964.60.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 0372.07.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 096.793.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 0378.56.1961 850.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
170 Viettel 0356.90.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0385.691.961 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Mobifone 0931.261.961 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
173 Viettel 0962.33.1961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 0963.771.961 850.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vinaphone 0917.071.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Mobifone 0907.471.961 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0974.631.961 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0383.97.1961 966.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Viettel 0976.43.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vinaphone 0914.931.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vietnamobile 0584.161.961 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Mobifone 0936.711.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 033.303.1961 1.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
184 Vinaphone 0949.241.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Mobifone 093.748.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 097.559.1961 1.670.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 0981.041.961 966.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Mobifone 0903.691.961 1.212.500 Sim đầu số cổ Mua ngay
189 Mobifone 0938.2.5.1961 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vinaphone 0917.811.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vinaphone 091.222.1961 3.400.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
192 Viettel 0986.27.1961 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Mobifone 0904.26.1961 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
194 Viettel 096.779.1961 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Viettel 0377.901.961 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 0365.00.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0376.79.1961 2.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0384.601.961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0396.19.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0347.28.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status