* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 093.902.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Mobifone 093.887.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 090.634.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 093.864.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Vinaphone 0949.40.1961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Vietnamobile 0563.46.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
7 Vinaphone 0944.99.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Vinaphone 0943.791.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Vinaphone 0946.12.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Vinaphone 0945.91.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Vinaphone 0947.72.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0937.17.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 097.14.9.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 0941.55.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 0949.67.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 096.44.7.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vietnamobile 0924.48.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vietnamobile 092.29.9.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Mobifone 0906.20.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 0947.81.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 0985.41.1961 833.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0943.60.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vietnamobile 0928.86.1961 840.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
24 Viettel 0963.28.1961 833.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0984.15.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 0975.561.961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
27 Viettel 0967.261.961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
28 Viettel 0984.461.961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
29 Viettel 0978.061.961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
30 Viettel 0975.5.4.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 096.793.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0975.90.1961 882.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 096.274.1961 777.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 094.335.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 0945.4.9.1961 623.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Mobifone 0931.901.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Mobifone 0908.2.1.1961 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Mobifone 0905.3.9.1961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Mobifone 093.17.6.1961 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
40 Viettel 0965.45.1961 875.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0948.42.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Mobifone 0935.52.1961 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Viettel 0974.83.1961 875.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0984.53.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 0963.43.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Mobifone 0904.26.1961 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
47 Mobifone 0936.59.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Mobifone 0904.64.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Mobifone 0931.73.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Mobifone 0903.24.1961 980.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
51 Mobifone 0933.08.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Mobifone 0931.70.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Mobifone 0937.81.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Mobifone 0931.71.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Viettel 0982.1.7.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Viettel 0961.72.1961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0963.34.1961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 0973.27.1961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0965.53.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0972.25.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0964.91.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0978.02.1961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0985.97.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0962.511.961 850.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vietnamobile 0922.67.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 0941.59.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Mobifone 0936.14.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Mobifone 0933.981.961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Mobifone 0936.97.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Mobifone 0937.18.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 0983.7.2.1961 875.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
72 Vietnamobile 0927.511.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Mobifone 093.157.1961 870.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vietnamobile 0927.481.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0965.1.3.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vinaphone 0947.4.2.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Mobifone 0937.911.961 790.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 0974.43.1961 675.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vietnamobile 0923.911.961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vietnamobile 0927.441.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vietnamobile 0926.451.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0964.2.6.1961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
83 Vietnamobile 0921.7.2.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Mobifone 0937.2.4.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0981.041.961 966.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 0977.43.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vinaphone 0943.77.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0963.81.1961 790.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Mobifone 0937.25.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 0987.62.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vietnamobile 0925.321.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vietnamobile 0584.161.961 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vietnamobile 09.22.05.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vietnamobile 0929.79.1961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Mobifone 0934.28.1961 870.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vietnamobile 0923.611.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 0985.30.1961 924.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Viettel 0968.43.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vietnamobile 0925.231.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0965.27.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 0973.80.1961 950.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Mobifone 0907.40.1961 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 0965.78.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 097.458.1961 930.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0963.771.961 850.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vinaphone 0944.00.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vinaphone 0942.2.5.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vietnamobile 0925.301.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vietnamobile 0924.91.1961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 0987.471.961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vietnamobile 0923.931.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0971.69.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0981.4.3.1961 950.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 0968.47.1961 675.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0978.49.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vietnamobile 0925.791.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Mobifone 0936.50.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vinaphone 0944.63.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0962.40.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Mobifone 0908.47.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vietnamobile 0923.391.961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0976.581.961 930.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vinaphone 0946.451.961 950.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Mobifone 0933.8.4.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vietnamobile 0925.161.961 890.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 0977.941.961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0976.371.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vietnamobile 0926.351.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 0963.49.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vinaphone 094.543.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 0962.67.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vietnamobile 0926.581.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vietnamobile 0927.761.961 700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
134 Viettel 0969.54.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vietnamobile 0926.771.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Mobifone 0931.921.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Viettel 098.251.1961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vinaphone 0946.72.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 0902.50.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vietnamobile 0927.271.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vinaphone 0943.36.1961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
142 Vietnamobile 058.359.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0987.24.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0977.51.1961 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0981.121.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 0969.05.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vietnamobile 0922.441.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0962.17.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 0962.501.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vietnamobile 0923.741.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vietnamobile 0925.481.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vinaphone 0918.5.1.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 098.749.1961 930.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vietnamobile 0584.781.961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vinaphone 0949.241.961 950.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Mobifone 0936.54.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 0975.9.4.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vietnamobile 0927.721.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0964.071.961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vinaphone 0944.081.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vietnamobile 0924.581.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Viettel 0967.591.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Viettel 0967.24.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 0989.4.4.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vietnamobile 0569.3.9.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vietnamobile 0922.461.961 700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
167 Vietnamobile 0928.991.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vietnamobile 0925.541.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vietnamobile 0921.831.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vinaphone 0943.2.5.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0967.6.4.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 0971.62.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vietnamobile 0922.341.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vinaphone 0948.00.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vinaphone 0914.831.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vinaphone 0917.431.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vinaphone 0941.921.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vinaphone 0941.721.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vinaphone 0942.831.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vinaphone 0944.501.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vinaphone 0942.141.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Vinaphone 0941.431.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vinaphone 0943.841.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vinaphone 0942.531.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Vinaphone 0941.181.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vinaphone 0945.341.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0914.501.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vinaphone 0945.681.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vinaphone 0944.091.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vinaphone 0943.681.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vinaphone 0942.471.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vinaphone 0942.131.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vinaphone 0914.851.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vinaphone 0941.711.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vinaphone 0941.481.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vinaphone 0941.731.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Vinaphone 0941.931.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Vinaphone 0941.291.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Vinaphone 0944.821.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vinaphone 0944.571.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status