* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0974.64.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Vinaphone 0949.34.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 0932.67.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0985.21.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 0979.84.1961 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Vinaphone 0919.07.1961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Vinaphone 0916.58.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Vinaphone 0916.23.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Vinaphone 0946.37.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0932.931.961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 098.557.1961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0931.68.1961 1.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 0936.19.1961 1.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 0973.721.961 1.010.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 0948.211.961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 0943.531.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 0967.34.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 097.414.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Mobifone 0937.59.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Viettel 0967.041.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 0973.22.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Mobifone 09.07.09.1961 1.650.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0917.991.961 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 0988.51.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0971.37.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 0969.31.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Mobifone 0935.981.961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Viettel 0965.79.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0941.091.961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vinaphone 0915.041.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0986.29.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Mobifone 0936.851.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 0948.81.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 0973.02.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 0947.071.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0949.171.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0984.00.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0987.62.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vinaphone 0946.031.961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0984.08.1961 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 0964.17.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0949.231.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Viettel 0978.34.1961 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0989.58.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vinaphone 0941.101.961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0947.791.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Viettel 0962.59.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 0966.25.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 0987.2.9.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vinaphone 0913.80.1961 1.950.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
51 Vinaphone 094.16.1.1961 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vinaphone 0944.6.7.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Mobifone 0939.541.961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0976.24.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vietnamobile 0523.79.1961 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vietnamobile 0926.691.961 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0975.31.1961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 0974.631.961 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vinaphone 0945.201.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0973.46.1961 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
61 Viettel 0964.79.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Mobifone 0906.111.961 1.530.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
63 Viettel 0965.34.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0969.221.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Mobifone 090659.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 096.779.1961 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Mobifone 090475.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Mobifone 0936.09.1961 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0966.94.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vinaphone 0945.021.961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Mobifone 0931.501.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0981.601.961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 0968.71.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Viettel 0972.451.961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vietnamobile 09.23.09.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vietnamobile 0926.901.961 1.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vietnamobile 0922.9.1.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 0978.9.4.1961 1.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0966.08.1961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0963.081.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0975.81.1961 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Vinaphone 0949.021.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0984.60.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 0962.17.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0978.73.1961 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 0974.80.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0986.27.1961 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0971.52.1961 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 097.949.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 0984.32.1961 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 0943.85.1961 1.022.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Viettel 0982.85.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vinaphone 0917.071.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 0971.72.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vietnamobile 09.24.02.1961 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0948.46.1961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
97 Viettel 0964.25.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Viettel 0968.93.1961 1.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 0964.45.1961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Mobifone 0937.81.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vietnamobile 05.28.03.1961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Mobifone 0933.08.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vinaphone 0944.031.961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Mobifone 093248.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0985.7.1.1961 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vinaphone 0911.76.1961 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
107 Viettel 0972.53.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vietnamobile 0927.931.961 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0971.591.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 0981.081.961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0968.64.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0978.77.1961 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vietnamobile 09.28.04.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 0987.06.1961 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
115 Mobifone 0935.31.1961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 096.585.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 0977.011.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Mobifone 0932.531.961 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0965.3.7.1961 1.650.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0984.4.9.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Viettel 0961.44.1961 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0967.32.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0982.041.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vinaphone 0918.141.961 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Mobifone 0931.581.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vinaphone 0941.081.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Vinaphone 0941.831.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 09.8880.1961 1.730.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
129 Viettel 0965.57.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Mobifone 0908.31.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 0963.35.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Viettel 0961.001.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0975.9.4.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Mobifone 093245.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vietnamobile 0925.671.961 1.030.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Mobifone 0939.40.1961 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 0931.73.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 0971.101.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 0976.45.1961 1.115.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Viettel 0975.47.1961 1.240.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Mobifone 090495.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0971.70.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vinaphone 0941.021.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Vinaphone 091.598.1961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 098.177.1961 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vietnamobile 0929.591.961 1.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0972.401.961 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vinaphone 0943.2.5.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 0985.27.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 0978.44.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 0967.081.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 0974.48.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 0962.351.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 0978.46.1961 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
155 Viettel 0964.72.1961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Viettel 0984.30.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Mobifone 0937.821.961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vinaphone 0919.271.961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0987.331.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0969.33.1961 1.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Mobifone 0934.391.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Viettel 0987.66.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Viettel 09.6667.1961 1.980.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
164 Vinaphone 0944.021.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Viettel 0971.87.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 0963.4.0.1961 1.650.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 0968.53.1961 1.110.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 0966.52.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Mobifone 090474.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Mobifone 0907.881.961 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0984.331.961 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 0962.801.961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0973.7.1.1961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Mobifone 0935.781.961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0973.98.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Mobifone 0902.931.961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Mobifone 0931.72.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Mobifone 0906.8.7.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Viettel 0982.13.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 0964.60.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vinaphone 0945.98.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 0987.24.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vinaphone 0914.031.961 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Viettel 097.453.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 0989.62.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vinaphone 0949.77.1961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0945.011.961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Mobifone 0931.71.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Viettel 0963.78.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Mobifone 0904.161.961 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 0967.7.6.1961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
192 Viettel 0968.67.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Mobifone 0939.48.1961 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0964.77.1961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Mobifone 090470.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 0977.58.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Vietnamobile 0923.451.961 1.410.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0966.51.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Vinaphone 0949.011.961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vietnamobile 0927.70.1961 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status