* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 098.4.10.1961 490.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Vinaphone 0949.34.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Vinaphone 09.49.49.1961 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Vinaphone 0949.40.1961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 0974.64.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 0932.62.1961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 0932.67.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Vietnamobile 0563.46.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
9 Mobifone 0937.17.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Viettel 09.6667.1961 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
11 Viettel 09.6662.1961 2.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
12 Viettel 0968.71.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 096.14.9.1961 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 0944.99.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 09.17.04.1961 2.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 0985.21.1961 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 0979.84.1961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0912.951.961 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Mobifone 0931.68.1961 1.445.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Mobifone 0936.19.1961 1.445.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 0982.13.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 0966.78.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 0962.59.1961 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Mobifone 0937.65.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0971.21.1961 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 0976.94.1961 1.720.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0982.85.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Mobifone 0937.59.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Viettel 0978.73.1961 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 0971.73.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0971.72.1961 1.740.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0966.94.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 0969.05.1961 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vietnamobile 0925.541.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 091.444.1961 1.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
36 Viettel 0962.501.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Mobifone 0932.341.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vietnamobile 05.28.04.1961 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Mobifone 0936.59.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vietnamobile 0922.13.1961 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 0973.98.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vietnamobile 0922.461.961 700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
43 Vinaphone 0947.60.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0969.31.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 0972.53.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0915.411.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vietnamobile 0925.231.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 0914.521.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 0973.44.1961 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vinaphone 0913.80.1961 2.000.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
51 Vinaphone 0948.42.1961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0963.771.961 850.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Mobifone 0901.581.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0965.27.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Viettel 0963.221.961 818.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Viettel 0982.1.7.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 0915.531.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Mobifone 0907.42.1961 2.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0986.29.1961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 0917.451.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 096.444.1961 2.800.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
62 Viettel 0986.27.1961 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vietnamobile 0926.681.961 2.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 091.16.1.1961 1.512.500 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 0946.981.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 0947.4.2.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 097.30.5.1961 1.670.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 0943.01.1961 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0976.24.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0964.77.1961 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vinaphone 0911.541.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vietnamobile 0927.481.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vinaphone 0943.94.1961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Viettel 0984.901.961 2.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0964.1.8.1961 1.650.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vinaphone 0949.231.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 097.409.1961 2.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 0965.34.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vietnamobile 05.22.05.1961 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 0919.671.961 782.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0985.30.1961 924.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0977.43.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0967.34.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vietnamobile 09.21.07.1961 4.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Mobifone 0931.361.961 2.520.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
86 Viettel 0963.731.961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0976.79.1961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0985.64.1961 2.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vinaphone 0914.731.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0914.621.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vietnamobile 0925.301.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0917.011.961 3.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Mobifone 093.754.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 0974.80.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Mobifone 0904.64.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Viettel 0981.311.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 0977.941.961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 09.444.11961 1.680.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
99 Viettel 0964.2.6.1961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
100 Viettel 097.202.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 0987.181.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Mobifone 0901.501.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vinaphone 0945.011.961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0948.81.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Mobifone 0939.40.1961 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0974.48.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 0977.911.961 2.410.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vinaphone 0944.251.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Mobifone 0908.2.1.1961 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 0971.43.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0989.58.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0986.711.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0989.62.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vietnamobile 0924.581.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0914.931.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 0987.471.961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 0916.531.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 0971.52.1961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0981.99.1961 3.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vinaphone 0911.481.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vietnamobile 0928.40.1961 2.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vinaphone 0945.4.9.1961 623.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 097.9191.961 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vinaphone 0949.00.1961 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Mobifone 0934.221.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 0984.08.1961 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0966.15.1961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 0961.281.961 817.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 098.707.1961 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 0972.20.1961 4.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 0966.08.1961 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Viettel 0968.93.1961 1.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0967.591.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0969.49.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vinaphone 0914.271.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vinaphone 0914.431.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 0937.18.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vinaphone 0942.371.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vietnamobile 0929.291.961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Viettel 0973.8.4.1961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0967.32.1961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vietnamobile 0925.16.1961 900.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0963.43.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Mobifone 0935.781.961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Mobifone 09.04.05.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vinaphone 0943.551.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vietnamobile 0927.991.961 2.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0964.72.1961 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Mobifone 0934.391.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vietnamobile 09.28.06.1961 4.190.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
151 Viettel 0979.72.1961 2.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vinaphone 0945.06.1961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
153 Viettel 0963.35.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 0979.71.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Viettel 0962.54.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Mobifone 0905.3.9.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Mobifone 093.864.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vinaphone 0911.451.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 098.749.1961 920.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vietnamobile 0926.591.961 2.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vinaphone 0915.141.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Mobifone 0901.231.961 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vietnamobile 0927.961.961 8.000.000 Sim taxi Mua ngay
164 Vietnamobile 092.999.1961 3.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
165 Viettel 09.7961.1961 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vietnamobile 09.25.04.1961 3.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vinaphone 0914.251.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vietnamobile 0925.481.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 0985.441.961 2.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vinaphone 0948.46.1961 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
171 Vinaphone 0943.36.1961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
172 Viettel 097.949.1961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Mobifone 0939.5.1.1961 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 0964.45.1961 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Mobifone 0907.911.961 1.390.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vinaphone 0915.001.961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0965.3.7.1961 1.650.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vinaphone 09.17.09.1961 3.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vietnamobile 0523.79.1961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Mobifone 0932.451.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vinaphone 0911.421.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Mobifone 0904.79.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 0987.68.1961 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Viettel 0962.33.1961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Mobifone 0902.021.961 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vietnamobile 0569.191.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 0974.631.961 1.540.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Viettel 096.159.1961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Mobifone 0904.761.961 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
190 Viettel 096.168.1961 3.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 0973.691.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 096.793.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0965.31.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Mobifone 093.222.1961 1.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
195 Viettel 096.138.1961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 0966.21.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0982.041.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Vinaphone 0914.371.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Vinaphone 0914.501.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vietnamobile 0926.921.961 2.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status