* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 098.4.10.1961 450.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Mobifone 093.902.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 0902.30.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 093.748.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 090.634.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 093.887.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 093.754.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0932.62.1961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Vinaphone 0949.40.1961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0932.67.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Vinaphone 0949.34.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Vinaphone 09.49.49.1961 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 0974.64.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vietnamobile 0563.46.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
15 Vinaphone 09.17.04.1961 2.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 0944.99.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 0979.84.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 0985.21.1961 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Viettel 0988.11.1961 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
20 Vinaphone 0916.58.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0947.72.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0916.23.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0945.91.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0946.37.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0943.791.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0946.12.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0919.07.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Mobifone 0937.17.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Mobifone 0932.931.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 0969.40.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 0912.951.961 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Mobifone 0931.68.1961 1.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Mobifone 0936.19.1961 1.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 0984.15.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 0941.55.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 0963.28.1961 830.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vietnamobile 09.29.06.1961 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
38 Viettel 096.44.7.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vietnamobile 0928.86.1961 840.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
40 Viettel 097.14.9.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vietnamobile 092.29.9.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vietnamobile 0924.48.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vietnamobile 09.23.09.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0985.41.1961 830.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vinaphone 0949.67.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Mobifone 0906.20.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vinaphone 0947.81.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 0943.60.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 09.6662.1961 2.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
50 Viettel 0967.261.961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
51 Viettel 0984.461.961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
52 Viettel 09.6667.1961 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
53 Viettel 0968.71.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0975.561.961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
55 Viettel 0978.061.961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
56 Viettel 096.14.9.1961 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0979.43.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 0978.9.4.1961 1.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 096.274.1961 777.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0975.90.1961 882.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0986.711.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0988.32.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 096.793.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0975.5.4.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Mobifone 090471.1961 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Mobifone 093442.1961 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0969.43.1961 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 09.7117.1961 2.170.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Mobifone 090474.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Mobifone 090495.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Mobifone 090470.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Mobifone 090475.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Mobifone 090659.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Mobifone 093249.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Mobifone 093234.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Mobifone 090472.1961 1.430.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Mobifone 093248.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Mobifone 093245.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Mobifone 090171.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Mobifone 093247.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vinaphone 091.222.1961 3.400.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
82 Viettel 0961.961.961 339.000.000 Sim taxi Mua ngay
83 Viettel 0966.94.1961 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 0971.21.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0966.78.1961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 0971.73.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0982.85.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0982.13.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 0962.59.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Mobifone 0937.59.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 0976.94.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Viettel 0978.73.1961 1.260.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0971.72.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vinaphone 094.335.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 0945.4.9.1961 623.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Mobifone 0931.901.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Mobifone 0932.531.961 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Mobifone 0936.321.961 3.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 0987.66.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0963.52.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 0963.051.961 3.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vinaphone 0947.631.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 0961.011.961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0949.231.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vinaphone 0914.891.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Mobifone 0904.761.961 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
107 Viettel 0983.371.961 1.400.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
108 Vinaphone 0915.971.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0984.901.961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vinaphone 0914.511.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0914.591.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vinaphone 0942.371.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 0948.211.961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0943.531.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0976.541.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 0947.071.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 0947.791.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vinaphone 0945.201.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0962.801.961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0969.531.961 1.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Mobifone 093.17.6.1961 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
122 Mobifone 0905.3.9.1961 850.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Mobifone 0908.2.1.1961 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Mobifone 0936.59.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Mobifone 0904.26.1961 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
126 Mobifone 09.06.01.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Mobifone 09.04.05.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 0989.58.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Mobifone 09.0107.1961 2.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Mobifone 0939.48.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Mobifone 09.0702.1961 2.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Mobifone 0901.24.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Mobifone 0939.77.1961 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
134 Mobifone 0903.69.1961 1.212.500 Sim đầu số cổ Mua ngay
135 Mobifone 0939.57.1961 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
136 Mobifone 09.31.03.1961 2.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 09.0108.1961 2.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Mobifone 0939.68.1961 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 0939.40.1961 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
140 Mobifone 09.07.09.1961 1.650.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0968.53.1961 1.110.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0974.83.1961 875.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0963.43.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Vinaphone 0948.42.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0971.70.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 0981.99.1961 3.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0985.59.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0965.45.1961 875.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Mobifone 0935.52.1961 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 0979.78.1961 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 0984.53.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 0963.78.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 096.779.1961 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 0981.88.1961 3.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vietnamobile 0929.79.1961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vietnamobile 09.25.11.1961 3.250.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
157 Vietnamobile 0924.91.1961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vietnamobile 05.28.03.1961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vietnamobile 0922.13.1961 1.240.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vietnamobile 09.25.04.1961 3.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vietnamobile 0925.671.961 1.030.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vietnamobile 0523.79.1961 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vietnamobile 0925.161.961 890.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vietnamobile 09.26.04.1961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Mobifone 0939.521.961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Mobifone 0939.751.961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Mobifone 0939.721.961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 0987.18.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vietnamobile 0924.11.1961 3.630.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
170 Viettel 0978.46.1961 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
171 Viettel 096.337.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Mobifone 0906.8.7.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Mobifone 0902.931.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 0982.1.7.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0987.951.961 2.540.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Mobifone 0937.81.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Mobifone 0903.24.1961 980.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
178 Mobifone 0904.64.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Mobifone 0933.08.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Mobifone 09.02.08.1961 4.410.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Mobifone 0931.73.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Mobifone 0931.70.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Mobifone 0931.71.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Viettel 0986.54.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 0964.25.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 097.414.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 0969.49.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Viettel 0985.30.1961 924.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Viettel 0985.7.1.1961 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Viettel 09.7961.1961 5.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 0967.34.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0965.79.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0963.24.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0968.64.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Viettel 0987.06.1961 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
196 Viettel 0966.21.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0977.011.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0981.51.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0965.53.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0972.25.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status