* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 098.4.10.1961 450.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Mobifone 090.634.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 093.864.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 093.748.1961 490.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0902.30.1961 490.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 093.902.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 093.887.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 093.754.1961 490.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Viettel 0988.11.1961 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
10 Viettel 0979.84.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 0985.21.1961 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Vinaphone 0949.34.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 0932.67.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 0974.64.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 0949.40.1961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Mobifone 0932.62.1961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vietnamobile 0563.46.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
18 Vinaphone 09.49.49.1961 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 0944.99.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 09.17.04.1961 2.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0946.37.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0947.72.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0943.791.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0945.91.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0946.12.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0919.07.1961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0916.23.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 0916.58.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Mobifone 0937.17.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Mobifone 0932.931.961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 098.557.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0912.951.961 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Mobifone 0931.68.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Mobifone 0936.19.1961 1.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Mobifone 093248.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 0969.52.1961 2.470.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vietnamobile 09.25.11.1961 3.250.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
38 Viettel 097.168.1961 5.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0971.671.961 4.240.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0977.011.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 096.706.1961 1.625.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
42 Vinaphone 0941.841.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0942.311.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0911.76.1961 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
45 Vinaphone 0942.541.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0949.67.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vinaphone 0941.941.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 0943.071.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vinaphone 0943.711.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 0977.521.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 0941.59.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vinaphone 0945.341.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Vinaphone 0943.911.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vinaphone 0947.4.2.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vietnamobile 0925.301.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vinaphone 0918.451.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0969.35.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vinaphone 0914.831.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0986.24.1961 2.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0978.34.1961 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0986.27.1961 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0971.21.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vietnamobile 05.28.04.1961 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vietnamobile 0929.79.1961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 097.458.1961 930.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 0911.451.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Mobifone 0903.69.1961 1.212.500 Sim đầu số cổ Mua ngay
68 Mobifone 09.06.01.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0975.09.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0981.351.961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vinaphone 0949.121.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0966.53.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vinaphone 0943.321.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Mobifone 0904.361.961 1.325.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
75 Vinaphone 0914.771.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vinaphone 0944.971.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Mobifone 09.0108.1961 2.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vinaphone 0918.431.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0964.2.6.1961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
80 Vinaphone 0915.141.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vinaphone 0941.901.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 096.168.1961 3.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0964.561.961 4.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
84 Vinaphone 0941.091.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 0944.251.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 0965.79.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vinaphone 0945.381.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0963.34.1961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 0968.71.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vietnamobile 0922.9.1.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vietnamobile 0925.231.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Mobifone 0934.301.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vietnamobile 0927.931.961 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Mobifone 0939.68.1961 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 0945.98.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Viettel 0968.82.1961 2.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vietnamobile 09.28.06.1961 4.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
98 Vinaphone 0941.341.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vinaphone 0911.481.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Mobifone 0936.50.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vietnamobile 0929.291.961 2.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0984.15.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vinaphone 0943.221.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0971.52.1961 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0987.24.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Mobifone 0931.901.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vinaphone 0946.021.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Viettel 0965.331.961 1.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0942.471.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Mobifone 0906.8.7.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vietnamobile 0927.031.961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vinaphone 0917.071.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 0942.021.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 09.6662.1961 2.200.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
115 Mobifone 0902.011.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 094.543.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 0941.441.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Mobifone 0901.251.961 14.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vinaphone 0944.501.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Mobifone 093249.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0917.351.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0977.941.961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vinaphone 0941.931.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 0974.631.961 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 0976.45.1961 1.115.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Mobifone 0908.6.4.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Vinaphone 0943.301.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0945.071.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vinaphone 0947.60.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 0963.83.1961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Mobifone 0901.24.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Viettel 0979.72.1961 2.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0981.75.1961 2.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 098.749.1961 930.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vietnamobile 0929.591.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 0975.90.1961 882.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Viettel 098.177.1961 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 0987.331.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vinaphone 0914.931.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Viettel 0962.04.1961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0982.011.961 2.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Mobifone 093234.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vietnamobile 09.26.03.1961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Vinaphone 0945.521.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vietnamobile 09.29.06.1961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
146 Viettel 0961.011.961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0965.34.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0973.22.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vietnamobile 0921.861.961 1.287.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
150 Viettel 0966.78.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Mobifone 09.0107.1961 2.520.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vinaphone 0945.471.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 0968.47.1961 675.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 0984.4.9.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vinaphone 0941.401.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vinaphone 0917.641.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Mobifone 0908.31.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vietnamobile 0923.94.1961 1.010.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vinaphone 0941.891.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vinaphone 0941.651.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0988.32.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vinaphone 0942.611.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vinaphone 0948.81.1961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Mobifone 0931.921.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vietnamobile 0923.741.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Mobifone 0906.12.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vietnamobile 09.22.07.1961 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Mobifone 0934.28.1961 870.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 0974.48.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Mobifone 0932.661.961 1.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Mobifone 0939.48.1961 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 0987.951.961 2.540.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0969.221.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vinaphone 09.444.01961 610.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
175 Vinaphone 0941.55.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Viettel 0987.66.1961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Mobifone 0939.521.961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0967.081.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vinaphone 0943.821.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vinaphone 0941.071.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Viettel 0971.69.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Vietnamobile 0922.7.8.1961 1.392.500 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vinaphone 09.444.91961 610.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
184 Vietnamobile 0926.831.961 2.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Vinaphone 0911.541.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vinaphone 0917.431.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 0978.9.4.1961 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vinaphone 0916.841.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Mobifone 0934.291.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Viettel 0964.72.1961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 0962.54.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vinaphone 0943.85.1961 1.022.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0987.34.1961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 097.604.1961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Viettel 0971.70.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vinaphone 0942.651.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Vinaphone 0949.071.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Vinaphone 0941.701.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0971.73.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vinaphone 0914.851.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status