* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 098.4.10.1961 450.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Mobifone 093.748.1961 490.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 093.864.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 093.887.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0902.30.1961 490.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 093.902.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 093.754.1961 490.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 090.634.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Vietnamobile 0563.46.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
10 Vinaphone 0949.34.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Vinaphone 09.49.49.1961 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0932.67.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 0932.62.1961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 0949.40.1961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Viettel 0974.64.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 0944.99.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vinaphone 09.17.04.1961 2.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 0979.84.1961 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Viettel 0988.11.1961 4.390.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
20 Viettel 0985.21.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0919.07.1961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0916.23.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0946.37.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0946.12.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0945.91.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0943.791.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0916.58.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 0947.72.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Mobifone 0937.17.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Mobifone 0932.931.961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 098.557.1961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0912.951.961 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Mobifone 0931.68.1961 1.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Mobifone 0936.19.1961 1.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 0967.081.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0945.4.9.1961 623.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vinaphone 0943.911.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Mobifone 0937.911.961 790.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0979.71.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Mobifone 0908.31.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Mobifone 0939.77.1961 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0911.541.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0943.721.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0943.081.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vinaphone 0914.511.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 097.293.1961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Viettel 0976.541.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 0968.71.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Mobifone 0936.751.961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 09.8880.1961 1.730.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
51 Viettel 0969.35.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0974.43.1961 675.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Vinaphone 0944.781.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0963.81.1961 790.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Viettel 0963.52.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vinaphone 0941.441.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 0941.901.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vinaphone 0941.491.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0981.4.3.1961 950.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 0917.431.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vinaphone 0942.561.961 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
62 Vinaphone 0917.351.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vinaphone 0942.681.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0971.101.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Mobifone 0933.08.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 0943.971.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Mobifone 093442.1961 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 0944.231.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Mobifone 0936.531.961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vinaphone 094.16.1.1961 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 0965.79.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0985.64.1961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vietnamobile 09.29.11.1961 4.190.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
74 Vietnamobile 0926.691.961 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0988.71.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vinaphone 0918.401.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0966.94.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Mobifone 0904.761.961 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
79 Vietnamobile 0921.861.961 1.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
80 Vinaphone 0911.241.961 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Mobifone 0936.321.961 3.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0962.801.961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 09.6662.1961 2.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
84 Viettel 0986.24.1961 2.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 0943.77.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 0984.25.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0988.32.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vinaphone 09.1977.1961 5.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vinaphone 0944.711.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 0975.5.4.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 0945.231.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Mobifone 0908.6.4.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vietnamobile 09.23.06.1961 1.380.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
94 Viettel 0977.51.1961 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 0942.2.5.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vietnamobile 09.28.11.1961 4.190.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
97 Vinaphone 0914.901.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 09.111.31961 4.430.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
99 Viettel 0963.83.1961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vietnamobile 09.22.05.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 0969.18.1961 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Mobifone 0936.50.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 0969.31.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vietnamobile 09.22.10.1961 4.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Mobifone 0935.31.1961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vietnamobile 0926.681.961 2.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vinaphone 0941.431.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Viettel 0974.631.961 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0941.891.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 0973.98.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vietnamobile 09.28.06.1961 4.190.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
112 Viettel 097.202.1961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 0914.481.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0941.081.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0942.581.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 0967.24.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 0943.60.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 0976.24.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vietnamobile 0921.831.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0964.72.1961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Viettel 0986.54.1961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0977.941.961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vietnamobile 0927.70.1961 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vinaphone 0949.131.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 0985.22.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Mobifone 0908.47.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 097.14.9.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 091.598.1961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 0971.07.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 0969.221.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 0964.60.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vietnamobile 0923.611.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vinaphone 0945.521.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Mobifone 0933.03.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vinaphone 0945.381.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vinaphone 0943.711.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Vietnamobile 09.29.03.1961 7.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Mobifone 0904.161.961 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vinaphone 0945.221.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Viettel 0973.35.1961 1.770.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0971.591.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vietnamobile 0926.831.961 2.630.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vinaphone 0919.271.961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0986.27.1961 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vietnamobile 0584.781.961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 0963.43.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vinaphone 0941.55.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vinaphone 0941.501.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Mobifone 0931.9.8.1961 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vietnamobile 0925.541.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vinaphone 0942.651.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 0975.90.1961 882.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 0962.59.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 0971.62.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Mobifone 0933.661.961 2.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Viettel 0971.69.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vinaphone 0911.451.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0966.25.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Mobifone 093245.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Mobifone 0933.8.4.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vinaphone 0945.471.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vinaphone 0918.5.1.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Mobifone 0939.5.1.1961 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vietnamobile 0927.031.961 1.910.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Viettel 0971.37.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 0985.441.961 2.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 0988.52.1961 2.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vinaphone 0949.041.961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vinaphone 0914.651.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vinaphone 0948.73.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0984.00.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vietnamobile 0924.11.1961 3.630.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
173 Viettel 0976.82.1961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vinaphone 0946.021.961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Mobifone 0936.721.961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vietnamobile 09.22.06.1961 4.190.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
177 Mobifone 090474.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vietnamobile 0928.86.1961 840.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
179 Mobifone 090475.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Mobifone 0939.721.961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vietnamobile 0925.201.961 2.630.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Vinaphone 0945.401.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 0981.861.961 3.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
184 Mobifone 0937.99.1961 3.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Mobifone 0902.011.961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vinaphone 0912.571.961 680.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 0963.34.1961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vinaphone 0944.151.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vinaphone 0914.501.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Viettel 0978.02.1961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vinaphone 0948.131.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0961.011.961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0962.40.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vietnamobile 09.25.11.1961 3.250.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
195 Mobifone 0934.391.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Mobifone 0902.50.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Mobifone 0937.2.4.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0981.99.1961 3.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Vinaphone 0917.071.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vietnamobile 0925.961.961 12.000.000 Sim taxi Mua ngay
DMCA.com Protection Status