* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0939.77.1961 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
2 Mobifone 090474.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Vietnamobile 0929.591.961 1.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0967.7.6.1961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
5 Viettel 0987.2.9.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 0987.331.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Vinaphone 0946.981.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Viettel 097.604.1961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Vinaphone 0944.6.7.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Vietnamobile 058.359.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 0964.17.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Viettel 09.777.41961 1.290.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
13 Vietnamobile 0924.91.1961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Mobifone 0936.50.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vietnamobile 0929.291.961 2.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 0984.60.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 0969.18.1961 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0918.5.1.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Viettel 0975.4.6.1961 1.990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
20 Mobifone 0901.24.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vietnamobile 0926.451.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vietnamobile 09.29.03.1961 7.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 097.114.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 0965.34.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0982.041.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vietnamobile 0924.581.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0966.27.1961 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Mobifone 0903.69.1961 1.212.500 Sim đầu số cổ Mua ngay
29 Viettel 0964.2.6.1961 910.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
30 Viettel 0971.69.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0973.46.1961 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
32 Viettel 096.128.1961 3.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 091.16.1.1961 1.512.500 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 0944.251.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vietnamobile 0923.451.961 1.410.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0943.46.1961 2.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
37 Viettel 098.707.1961 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Mobifone 090171.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 097.293.1961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0983.7.2.1961 875.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
41 Vietnamobile 0925.791.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Viettel 0974.05.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Mobifone 090471.1961 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 091.598.1961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 0985.27.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 0962.40.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vietnamobile 0925.301.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vietnamobile 092.999.1961 2.930.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
49 Vietnamobile 0927.271.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 0989.94.1961 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 0944.63.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0965.27.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Vinaphone 0942.2.5.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 09.7117.1961 2.170.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 0931.921.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vietnamobile 0925.231.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0965.1.3.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vietnamobile 09.26.02.1961 4.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0969.54.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0981.861.961 3.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
61 Viettel 098.468.1961 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0978.44.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vinaphone 0943.551.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0985.441.961 2.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vietnamobile 0927.441.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vietnamobile 0922.13.1961 1.240.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Mobifone 093249.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 0946.451.961 950.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0984.25.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 096.118.1961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Mobifone 0937.2.4.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0971.62.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vietnamobile 0922.79.1961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vietnamobile 0923.391.961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0988.71.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Mobifone 0908.31.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Mobifone 0908.47.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 0985.33.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Mobifone 0936.97.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 09.444.11961 1.680.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
81 Vietnamobile 0927.961.961 8.000.000 Sim taxi Mua ngay
82 Viettel 0973.02.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vietnamobile 0926.771.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 097.30.5.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Mobifone 0931.74.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 0964.79.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0986.31.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0965.3.7.1961 1.650.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 0967.591.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 0971.37.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vietnamobile 0926.351.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Viettel 0988.52.1961 2.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0973.35.1961 1.770.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vietnamobile 0925.321.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 097.168.1961 5.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Mobifone 0933.8.4.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vietnamobile 0923.931.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Viettel 0967.32.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 0987.24.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vinaphone 0917.991.961 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 0962.351.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0969.47.1961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Mobifone 0901.6.7.1961 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0977.43.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0962.54.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0981.041.961 966.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 098.177.1961 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Viettel 0966.08.1961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0972.681.961 2.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 0961.44.1961 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 09.1967.1961 5.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vinaphone 0945.641.961 1.030.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0979.25.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Mobifone 0936.54.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0973.7.1.1961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 09.7961.1961 5.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 097.453.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 0963.81.1961 790.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0962.501.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0976.44.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Viettel 0979.24.1961 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0985.22.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0971.781.961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 097.559.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 0965.01.1961 2.390.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vietnamobile 09.21.11.1961 7.020.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
127 Viettel 0986.24.1961 2.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 097.409.1961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 0981.121.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 0985.30.1961 924.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vinaphone 0918.081.961 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Mobifone 0939.57.1961 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0988.51.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0964.45.1961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Mobifone 0937.25.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 0974.48.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 093234.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vietnamobile 09.27.07.1961 4.390.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 0931.261.961 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
140 Vietnamobile 09.29.04.1961 7.010.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0977.42.1961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0973.98.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0969.33.1961 1.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0966.52.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0966.25.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 0985.7.1.1961 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0963.83.1961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0977.51.1961 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vietnamobile 0523.79.1961 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Mobifone 0906.12.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vietnamobile 0924.7.7.1961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 098.251.1961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Mobifone 093248.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 0967.041.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Mobifone 090659.1961 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Viettel 0975.81.1961 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vietnamobile 0924.071.961 2.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vinaphone 0943.94.1961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vietnamobile 0927.761.961 700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
160 Viettel 0962.17.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vietnamobile 0925.091.961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vietnamobile 0925.161.961 890.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Viettel 097.9191.961 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Mobifone 0931.72.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Mobifone 0909.491.961 2.390.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vietnamobile 0922.9.1.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Mobifone 09.31.03.1961 2.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 0972.33.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 0975.9.4.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vietnamobile 0926.921.961 2.630.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0968.47.1961 675.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 0966.15.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0975.99.1961 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vinaphone 0947.4.2.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 09.8880.1961 1.730.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
176 Viettel 0986.29.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0974.43.1961 675.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Mobifone 0908.6.4.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Mobifone 09.07.09.1961 1.650.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 0971.43.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Viettel 0969.05.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Vietnamobile 09.21.07.1961 4.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 0971.101.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vietnamobile 09.28.06.1961 4.190.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
185 Vietnamobile 09.21.02.1961 7.030.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vietnamobile 0921.831.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Mobifone 0904.79.1961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Viettel 096.163.1961 3.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Viettel 096.159.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Viettel 0976.581.961 930.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 0989.62.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0962.67.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0979.14.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0975.47.1961 1.240.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vietnamobile 09.22.06.1961 4.190.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
196 Vietnamobile 09.25.11.1961 3.250.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
197 Viettel 0974.80.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0987.34.1961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0975.09.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 097.213.1961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status