* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 098.4.10.1961 490.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Mobifone 0932.67.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 0932.62.1961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Vietnamobile 0563.46.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
5 Vinaphone 09.49.49.1961 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Vinaphone 0949.40.1961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Viettel 0974.64.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Vinaphone 0949.34.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 0937.17.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Viettel 0968.71.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 09.6662.1961 2.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
12 Viettel 09.6667.1961 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
13 Viettel 096.14.9.1961 1.640.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 0944.99.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 09.17.04.1961 2.820.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 0979.84.1961 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 0985.21.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0912.951.961 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Mobifone 0931.68.1961 1.445.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Mobifone 0936.19.1961 1.445.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 0966.78.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 0982.85.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 0966.94.1961 1.770.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 0971.21.1961 1.770.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0982.13.1961 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Mobifone 0937.65.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0978.73.1961 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Viettel 0971.72.1961 1.710.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Viettel 0971.73.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 0962.59.1961 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Mobifone 0937.59.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0976.94.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Mobifone 0936.751.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 09.7961.1961 5.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 0975.90.1961 882.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Mobifone 0931.501.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vietnamobile 0926.591.961 2.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vietnamobile 0928.991.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0964.60.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Mobifone 0934.291.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Mobifone 0908.31.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0919.771.961 782.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Mobifone 0904.721.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0966.27.1961 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vietnamobile 09.21.07.1961 4.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 0973.721.961 1.010.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Mobifone 0933.981.961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 0961.44.1961 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 0975.9.4.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 0969.31.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vietnamobile 0926.901.961 1.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0962.40.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 096.44.7.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Mobifone 0933.03.1961 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vietnamobile 092.999.1961 2.930.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
56 Viettel 0987.24.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 0919.671.961 782.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vinaphone 0949.011.961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0976.24.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0984.331.961 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0963.78.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 097.164.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vinaphone 0942.001.961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vietnamobile 0926.681.961 2.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 0942.2.5.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 0985.7.1.1961 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Mobifone 0908.6.4.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0962.54.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 09.7117.1961 2.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0963.771.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vietnamobile 09.26.02.1961 4.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 097.414.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 0984.901.961 2.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vietnamobile 09.29.01.1961 7.030.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Mobifone 0905.3.9.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0987.53.1961 1.650.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vietnamobile 0522.961.961 1.134.000 Sim taxi Mua ngay
78 Mobifone 0907.881.961 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vinaphone 0916.841.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 0915.431.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 097.202.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Mobifone 0938.2.5.1961 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vietnamobile 0925.321.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Mobifone 0901.6.7.1961 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vietnamobile 0921.861.961 1.287.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
86 Vinaphone 0914.421.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vinaphone 0914.511.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vietnamobile 0923.741.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vinaphone 0911.451.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 0979.78.1961 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 0917.431.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Viettel 0976.371.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0967.24.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 096.168.1961 3.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0966.53.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vietnamobile 0925.6.5.1961 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vinaphone 09.111.31961 4.220.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
98 Vinaphone 09.444.11961 1.680.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
99 Mobifone 0907.591.961 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0973.8.4.1961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vietnamobile 0927.961.961 8.000.000 Sim taxi Mua ngay
102 Viettel 0974.83.1961 875.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 0971.671.961 4.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0963.371.961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Mobifone 0939.541.961 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0969.54.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 0969.711.961 1.170.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vinaphone 0914.931.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0988.52.1961 2.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vietnamobile 0921.7.2.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Mobifone 0906.591.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Mobifone 0904.64.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 0911.481.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 0977.42.1961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0981.99.1961 3.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 097.604.1961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 0965.79.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Mobifone 0908.2.1.1961 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vinaphone 0943.46.1961 2.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
120 Viettel 0971.70.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Mobifone 0932.661.961 1.820.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0979.14.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0974.48.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vinaphone 0945.991.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 0969.221.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 0961.281.961 817.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Vietnamobile 0924.581.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Mobifone 0902.021.961 2.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vinaphone 0914.321.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vinaphone 0917.441.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 09.8880.1961 1.800.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
132 Viettel 0968.43.1961 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0981.601.961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 098.17.4.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vinaphone 0911.421.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 0977.531.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Vietnamobile 09.29.04.1961 7.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 0964.071.961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 0985.27.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Mobifone 0931.901.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0976.79.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vinaphone 091.16.1.1961 1.512.500 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0973.80.1961 950.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0989.62.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 096.793.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 0967.34.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0973.7.1.1961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0984.00.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 0966.51.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vinaphone 0947.791.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 0965.1.3.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vietnamobile 0925.791.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vinaphone 0942.371.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 0969.35.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vietnamobile 0929.79.1961 950.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Mobifone 0939.77.1961 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vinaphone 0915.741.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vinaphone 0914.771.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vinaphone 0917.011.961 3.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vinaphone 0947.001.961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vietnamobile 09.23.06.1961 1.380.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
162 Vietnamobile 0569.3.9.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vinaphone 0948.46.1961 1.490.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
164 Viettel 0981.65.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Viettel 097.30.5.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 097.293.1961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Mobifone 0935.52.1961 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 0982.011.961 2.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 0977.43.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0963.83.1961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vinaphone 0949.231.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Mobifone 0933.9.7.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0971.101.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 0966.52.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0969.47.1961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vinaphone 0914.831.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vietnamobile 0922.441.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vietnamobile 09.21.11.1961 7.020.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
179 Vietnamobile 0926.921.961 2.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 0984.08.1961 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Mobifone 0902.011.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 0969.43.1961 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 0973.44.1961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Viettel 0962.33.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Mobifone 0936.711.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vinaphone 0911.431.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 0971.751.961 826.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vinaphone 0941.831.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vinaphone 0916.471.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Mobifone 0937.18.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vinaphone 0949.771.961 807.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0975.4.6.1961 1.940.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
193 Viettel 09.7171.1961 3.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Mobifone 093.157.1961 870.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Mobifone 0937.911.961 790.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 0963.24.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Mobifone 093.222.1961 1.790.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
198 Vietnamobile 09.22.05.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0974.05.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0961.011.961 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status