* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0944.251.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Viettel 0962.351.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0989.58.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0973.691.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 0984.59.1961 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 0977.011.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 0936.14.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Viettel 096.274.1961 777.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Viettel 0971.37.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0937.911.961 790.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 0962.17.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0907.40.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 0934.28.1961 870.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Mobifone 0906.111.961 1.530.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
15 Vinaphone 0919.671.961 782.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Mobifone 0931.381.961 2.520.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vinaphone 091.222.1961 3.400.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
18 Viettel 0988.671.961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Viettel 0973.8.4.1961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vietnamobile 0922.441.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Mobifone 0901.24.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 0982.391.961 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Mobifone 0908.31.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 0975.31.1961 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vietnamobile 0924.581.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 0974.301.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Mobifone 0931.921.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Mobifone 0936.851.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vietnamobile 09.23.09.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vietnamobile 09.28.06.1961 4.190.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
31 Viettel 0974.80.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0986.31.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 0976.79.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Mobifone 0937.991.961 797.650.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 0913.80.1961 2.000.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
36 Viettel 0985.41.1961 833.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vietnamobile 0925.301.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vietnamobile 0926.921.961 2.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0963.24.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0973.22.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 0983.72.1961 950.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
42 Vietnamobile 0922.79.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Viettel 0987.2.9.1961 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0978.9.4.1961 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 0987.06.1961 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
46 Mobifone 0932.491.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Gmobile 0996.97.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 0914.421.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vietnamobile 0929.591.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vinaphone 0914.831.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 0965.57.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0965.3.7.1961 1.650.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0975.81.1961 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0972.33.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vinaphone 0943.77.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Viettel 0971.591.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Mobifone 0939.68.1961 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 0962.40.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0985.7.1.1961 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Mobifone 0936.50.1961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Mobifone 0904.701.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vinaphone 0914.501.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Mobifone 0901.501.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0966.53.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vietnamobile 09.22.10.1961 4.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 0969.531.961 1.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0988.32.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 097.409.1961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0963.34.1961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 096.159.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vietnamobile 0922.461.961 700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
72 Viettel 0978.02.1961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 0979.43.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0916.571.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0963.371.961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0969.35.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vinaphone 094.335.1961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Gmobile 0995.32.1961 2.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0985.97.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Mobifone 0904.221.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0984.32.1961 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Vinaphone 0915.431.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vinaphone 0911.421.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vinaphone 0911.541.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0981.081.961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Mobifone 0907.881.961 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0985.59.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0988.51.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 0961.44.1961 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Mobifone 0906.12.1961 1.740.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 0945.011.961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Viettel 0964.25.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vinaphone 0944.63.1961 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vinaphone 0947.631.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0982.041.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0917.851.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vinaphone 0948.81.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Mobifone 0907.42.1961 2.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vinaphone 0941.59.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Mobifone 09.04.05.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vietnamobile 09.29.06.1961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
102 Vinaphone 0917.281.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vinaphone 0919.331.961 4.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0966.061.961 1.790.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
105 Vietnamobile 0924.91.1961 950.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0987.62.1961 990.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 0967.041.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Mobifone 0908.681.961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0975.9.4.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vinaphone 0914.481.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Gmobile 0996.95.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vietnamobile 0926.901.961 1.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0977.911.961 2.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 0966.27.1961 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0914.651.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 0911.481.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 0949.011.961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status