* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0949.34.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Viettel 0974.64.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 0784.73.1961 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 0786.28.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0932.67.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 096.14.9.1961 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Viettel 0968.71.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Vinaphone 0889.08.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Vinaphone 0889.11.1961 1.100.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
10 Vinaphone 0916.58.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Vinaphone 0916.23.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Vinaphone 0919.07.1961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Vinaphone 0946.37.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 0886.88.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Viettel 0365.151.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 0366.551.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 0985.21.1961 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 08.6665.1961 1.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
19 Viettel 0979.84.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Mobifone 0931.68.1961 1.445.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Mobifone 0936.19.1961 1.445.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 0374.85.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 0971.73.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 0971.72.1961 1.740.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0966.78.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Mobifone 0937.59.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0962.59.1961 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Viettel 034443.1961 1.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
29 Viettel 0344.91.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 0982.85.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0978.73.1961 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0971.21.1961 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 0976.94.1961 1.720.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 0888.38.1961 1.450.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
35 Viettel 039.444.1961 1.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
36 Viettel 0397.36.1961 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
37 Vinaphone 0888.37.1961 1.470.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
38 Viettel 0966.94.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0345.57.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0982.13.1961 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Mobifone 0937.65.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Mobifone 0789.291.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Mobifone 0782.791.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0338.561.961 1.370.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
45 Viettel 0969.711.961 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Mobifone 0934.301.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Viettel 0868.24.1961 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 0978.461.961 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
49 Mobifone 0789.381.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 0973.8.4.1961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 0948.291.961 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vinaphone 0818.541.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0971.591.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0969.35.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 0795.201.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Mobifone 0788.281.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Mobifone 0936.711.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Mobifone 0902.011.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0336.701.961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0964.1.8.1961 1.650.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vinaphone 0917.991.961 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0868.04.1961 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vietnamobile 0583.961.961 1.210.000 Sim taxi Mua ngay
64 Viettel 0868.23.1961 1.430.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 0984.32.1961 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Mobifone 0763.151.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Mobifone 0778.511.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 0911.32.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0363.15.1961 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0971.781.961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Mobifone 0908.391.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Mobifone 0933.431.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 0963.18.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Mobifone 0936.721.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0333.08.1961 1.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
76 Viettel 0986.29.1961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0966.061.961 1.790.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
78 Vinaphone 0914.851.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0963.081.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 096.118.1961 1.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Mobifone 0906.111.961 1.530.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
82 Mobifone 0789.241.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0966.23.1961 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vinaphone 0911.651.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Mobifone 0901.501.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vinaphone 0917.851.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vinaphone 0945.011.961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vietnamobile 0562.961.961 1.210.000 Sim taxi Mua ngay
89 Viettel 0347.2.4.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 iTelecom 0878.16.1961 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 0962.04.1961 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0949.231.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0966.51.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vinaphone 0943.2.5.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Mobifone 0931.9.8.1961 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Viettel 0965.31.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 0368.80.1961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vietnamobile 09.2552.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Mobifone 0705.971.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Mobifone 0788.451.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 097.414.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Mobifone 0908.681.961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vinaphone 0916.741.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0943.01.1961 1.260.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0333.6.1.1961 1.260.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
106 Mobifone 0799.021.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 0984.60.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Mobifone 0795.291.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Mobifone 0763.041.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vinaphone 094.16.1.1961 1.710.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 033.555.1961 1.325.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
112 Mobifone 0931.501.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 096.779.1961 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 096.585.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0888.15.1961 1.950.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
116 Viettel 0398.841.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Mobifone 0787.221.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vinaphone 0914.671.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vinaphone 0814.321.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vietnamobile 0922.9.1.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0916.381.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Mobifone 0778.591.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Mobifone 0778.531.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vinaphone 0948.46.1961 1.480.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
125 Vinaphone 0947.4.2.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vinaphone 0888.07.1961 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
127 Mobifone 0778.541.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Mobifone 0904.361.961 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
129 Viettel 0966.52.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Mobifone 0939.751.961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 0976.44.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Mobifone 0939.521.961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vinaphone 0943.2.5.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 098.707.1961 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Viettel 097.949.1961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Mobifone 0794.101.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Viettel 0327.01.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Mobifone 0705.471.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 0763.031.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vinaphone 0911.671.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0965.331.961 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vinaphone 0915.531.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0867.371.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0964.60.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0963.24.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 0988.51.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0987.68.1961 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0971.70.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vinaphone 0914.371.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vietnamobile 0565.961.961 1.240.000 Sim taxi Mua ngay
151 Viettel 0989.05.1961 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vinaphone 0942.371.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Mobifone 0939.68.1961 1.210.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Mobifone 0898.941.961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vinaphone 0816.161.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Mobifone 0763.341.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 0981.081.961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Mobifone 0788.411.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Mobifone 0787.231.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0333.9.9.1961 1.148.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
161 Mobifone 0778.501.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Viettel 097.559.1961 1.670.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Viettel 09.777.41961 1.290.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
164 Vinaphone 0941.831.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Viettel 0337.131.961 1.302.500 Sim tự chọn Mua ngay
166 Mobifone 0788.491.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 0969.43.1961 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 0985.22.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 0868.38.1961 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Mobifone 0799.001.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vinaphone 083.217.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Mobifone 0906.8.7.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vinaphone 0947.791.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Mobifone 0907.911.961 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Mobifone 0794.121.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Mobifone 0768.311.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0965.3.7.1961 1.650.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Mobifone 0795.381.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Viettel 0979.25.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 0962.981.961 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Mobifone 0799.251.961 1.430.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 0963.82.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vinaphone 091.16.1.1961 1.710.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Mobifone 0705.941.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Mobifone 0901.581.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vinaphone 0915.971.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Mobifone 0702.261.961 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
188 Viettel 0988.32.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Viettel 033.303.1961 1.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
190 Viettel 0325.251.961 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 0969.49.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vinaphone 0817.571.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Mobifone 0705.901.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0966.08.1961 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vinaphone 0947.60.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Mobifone 0793.391.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Mobifone 0776.261.961 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
198 Mobifone 0794.191.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Mobifone 0936.09.1961 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0979.24.1961 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status