* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 098.4.10.1961 490.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Mobifone 0786.28.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Vinaphone 0888.77.1961 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
4 Vinaphone 0888.01.1961 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
5 Mobifone 0932.67.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 0932.62.1961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Vinaphone 0949.34.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0783.961.961 5.000.000 Sim taxi Mua ngay
9 Vinaphone 0888.29.1961 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
10 Viettel 0974.64.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Vinaphone 0949.40.1961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Vietnamobile 0563.46.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
13 Mobifone 0784.73.1961 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 09.49.49.1961 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 0937.17.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 0968.71.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 09.6667.1961 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
18 Viettel 09.6662.1961 2.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
19 Viettel 033.238.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Viettel 0378.89.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 0377.81.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 096.14.9.1961 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0823.961.961 4.370.000 Sim taxi Mua ngay
24 Vinaphone 09.17.04.1961 2.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0829.961.961 4.490.000 Sim taxi Mua ngay
26 Vinaphone 0828.961.961 4.750.000 Sim taxi Mua ngay
27 Vinaphone 0825.961.961 4.390.000 Sim taxi Mua ngay
28 Vinaphone 0944.99.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0946.37.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vinaphone 0946.12.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 0916.23.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0916.58.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 0886.88.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 0889.11.1961 1.100.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
35 Vinaphone 0919.07.1961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0947.72.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vinaphone 0889.08.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0945.91.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vinaphone 0943.791.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0812.961.961 5.450.000 Sim taxi Mua ngay
41 Viettel 0969.401.961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Viettel 0353.16.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Viettel 0343.621.961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0866.22.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 08.6665.1961 1.400.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
46 Viettel 0985.21.1961 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Viettel 0988.11.1961 4.350.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
48 Viettel 0963.66.1961 3.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 0979.84.1961 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vinaphone 0912.951.961 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 0888.66.1961 2.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
52 Mobifone 0936.19.1961 1.445.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Mobifone 0931.68.1961 1.445.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Mobifone 0704.961.961 4.020.000 Sim taxi Mua ngay
55 Mobifone 0762.961.961 5.240.000 Sim taxi Mua ngay
56 Mobifone 0702.961.961 5.240.000 Sim taxi Mua ngay
57 Mobifone 0765.961.961 5.260.000 Sim taxi Mua ngay
58 Mobifone 0706.961.961 4.760.000 Sim taxi Mua ngay
59 Mobifone 0793.961.961 5.370.000 Sim taxi Mua ngay
60 Viettel 0345.57.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vinaphone 0888.37.1961 1.470.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
62 Viettel 0962.59.1961 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Mobifone 0937.65.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0395.47.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 0326.64.1961 880.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 0362.961.961 7.280.000 Sim taxi Mua ngay
67 Viettel 0344.961.961 7.980.000 Sim taxi Mua ngay
68 Viettel 0358.60.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Vinaphone 0888.38.1961 1.450.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
70 Viettel 0966.94.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 0397.28.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0971.72.1961 1.740.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 0355.961.961 7.950.000 Sim taxi Mua ngay
74 Viettel 0982.13.1961 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0976.94.1961 1.720.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0971.73.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0377.05.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 0397.36.1961 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
79 Viettel 0971.21.1961 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0327.48.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0385.52.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0978.73.1961 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0344.91.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 0349.16.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 039.444.1961 1.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
86 Mobifone 0937.59.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0982.85.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 034443.1961 1.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
89 Viettel 0966.78.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 0356.961.961 7.970.000 Sim taxi Mua ngay
91 Viettel 0328.64.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Viettel 0374.85.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0363.45.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 0962.04.1961 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Mobifone 0776.231.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 iTelecom 0876.541.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 0385.861.961 940.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
98 Mobifone 0799.151.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vinaphone 0947.071.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vinaphone 0813.961.961 7.040.000 Sim taxi Mua ngay
101 Mobifone 093.157.1961 870.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vinaphone 0912.571.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 0967.32.1961 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 086.717.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 038.230.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0969.47.1961 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Mobifone 0901.251.961 14.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Viettel 0977.42.1961 2.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0869.931.961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Mobifone 0787.231.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0971.901.961 730.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0965.45.1961 875.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0969.05.1961 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Gmobile 0996.90.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Mobifone 0788.401.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 0868.68.1961 2.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Mobifone 0904.751.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vietnamobile 0927.031.961 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0376.791.961 377.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vietnamobile 0923.451.961 1.410.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 iTelecom 0877.15.1961 750.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0374.60.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0982.011.961 2.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Mobifone 0782.151.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 0977.941.961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vinaphone 0942.2.5.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 038.268.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vietnamobile 0927.991.961 2.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Mobifone 0794.101.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vinaphone 0915.531.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 0981.601.961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0917.811.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Mobifone 0797.581.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 038.230.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Mobifone 078.555.1961 980.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
136 Viettel 0978.34.1961 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 08998.7.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Mobifone 0795.211.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 0705.481.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Mobifone 0799.011.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 033.303.1961 1.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
142 Mobifone 0898.601.961 2.520.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Mobifone 0705.281.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0976.541.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0862.291.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 0971.87.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Mobifone 0705.921.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0868.23.1961 1.430.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 0974.43.1961 675.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Mobifone 0932.471.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vinaphone 0888.15.1961 1.950.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
152 iTelecom 0879.821.961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 0365.74.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Mobifone 0789.211.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vinaphone 0914.511.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Mobifone 0785.421.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Mobifone 0705.261.961 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
158 Mobifone 0773.361.961 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
159 Viettel 0962.981.961 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Mobifone 0795.271.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0971.411.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Mobifone 0935.781.961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Mobifone 0931.371.961 2.520.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 0981.311.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Mobifone 0904.761.961 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
166 Mobifone 0799.221.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 0867.18.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vietnamobile 0924.7.7.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vietnamobile 05.28.04.1961 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0965.1.3.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0364.88.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 098.749.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0386.26.1961 770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
174 Mobifone 0792.101.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 08668.7.1961 931.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vietnamobile 0922.9.1.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Mobifone 0789.321.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vietnamobile 0522.961.961 1.410.000 Sim taxi Mua ngay
179 Vietnamobile 0923.931.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Mobifone 0705.461.961 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
181 Viettel 0989.62.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 0987.24.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 0967.591.961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Mobifone 0794.151.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Mobifone 0785.861.961 945.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
186 Mobifone 0787.291.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Mobifone 0788.471.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vinaphone 0947.4.2.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vietnamobile 0923.391.961 630.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Viettel 0971.66.1961 3.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 0986.101.961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vietnamobile 0927.70.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vietnamobile 05.22.04.1961 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0867.83.1961 777.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vietnamobile 0925.541.961 720.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 0963.051.961 3.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Mobifone 0768.21.1961 900.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0964.45.1961 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 033.555.1961 1.325.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
200 Vietnamobile 0584.961.961 1.250.000 Sim taxi Mua ngay
DMCA.com Protection Status