* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 098.4.10.1961 490.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Vinaphone 0949.34.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Vinaphone 0888.01.1961 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
4 Viettel 0974.64.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0784.73.1961 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 0783.961.961 5.000.000 Sim taxi Mua ngay
7 Mobifone 0932.62.1961 2.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Vinaphone 09.49.49.1961 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Vinaphone 0949.40.1961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Vinaphone 0888.29.1961 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
11 Mobifone 0932.67.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Vietnamobile 0563.46.1961 740.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
13 Mobifone 0786.28.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 0888.77.1961 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
15 Mobifone 0937.17.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 096.14.9.1961 1.640.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 09.6667.1961 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
18 Viettel 033.238.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Viettel 09.6662.1961 2.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
20 Viettel 0377.81.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 0968.71.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 0378.89.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0829.961.961 4.750.000 Sim taxi Mua ngay
24 Vinaphone 09.17.04.1961 2.820.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0944.99.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0825.961.961 4.350.000 Sim taxi Mua ngay
27 Vinaphone 0823.961.961 4.480.000 Sim taxi Mua ngay
28 Vinaphone 0828.961.961 5.000.000 Sim taxi Mua ngay
29 Vinaphone 0812.961.961 5.560.000 Sim taxi Mua ngay
30 Viettel 0366.551.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0365.151.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0985.21.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 08.6665.1961 1.400.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
34 Viettel 0979.84.1961 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 0912.951.961 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0888.66.1961 2.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
37 Mobifone 0936.19.1961 1.445.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Mobifone 0931.68.1961 1.445.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Mobifone 0706.961.961 4.880.000 Sim taxi Mua ngay
40 Mobifone 0762.961.961 5.380.000 Sim taxi Mua ngay
41 Mobifone 0702.961.961 5.360.000 Sim taxi Mua ngay
42 Mobifone 0704.961.961 4.110.000 Sim taxi Mua ngay
43 Mobifone 0765.961.961 5.370.000 Sim taxi Mua ngay
44 Mobifone 0793.961.961 5.390.000 Sim taxi Mua ngay
45 Viettel 0356.961.961 7.940.000 Sim taxi Mua ngay
46 Viettel 0349.16.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Mobifone 0937.65.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 039.444.1961 1.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
49 Viettel 0966.94.1961 1.770.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 0982.13.1961 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 0976.94.1961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0344.961.961 8.190.000 Sim taxi Mua ngay
53 Viettel 0374.85.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vinaphone 0888.38.1961 1.450.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
55 Viettel 0377.05.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Viettel 0363.45.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0397.36.1961 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
58 Vinaphone 0888.37.1961 1.410.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
59 Viettel 0966.78.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0971.72.1961 1.710.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0326.64.1961 880.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0358.60.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0385.52.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0971.21.1961 1.770.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 0397.28.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 0327.48.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0344.91.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0982.85.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0355.961.961 7.960.000 Sim taxi Mua ngay
70 Viettel 0971.73.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 0978.73.1961 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0345.57.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 034443.1961 1.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
74 Viettel 0328.64.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0362.961.961 7.250.000 Sim taxi Mua ngay
76 Viettel 0962.59.1961 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0395.47.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Mobifone 0937.59.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vietnamobile 09.21.02.1961 7.010.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 0917.571.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Mobifone 0799.011.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Vinaphone 0915.411.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0969.33.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 0975.90.1961 882.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 0911.651.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Mobifone 0702.861.961 973.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
87 Mobifone 0931.581.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0862.991.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 0985.7.1.1961 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 033.788.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vietnamobile 0926.581.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Mobifone 0792.861.961 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
93 Mobifone 0937.09.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vietnamobile 0927.271.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0971.37.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Mobifone 093.17.6.1961 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
97 Viettel 0868.38.1961 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Mobifone 0797.641.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Mobifone 0788.291.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0976.24.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vietnamobile 0522.961.961 1.134.000 Sim taxi Mua ngay
102 Vinaphone 0949.241.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vinaphone 0943.46.1961 2.770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
104 Mobifone 0788.281.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0326.31.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 036.443.1961 675.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Mobifone 0788.381.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vietnamobile 0927.961.961 8.000.000 Sim taxi Mua ngay
109 Mobifone 0785.961.961 7.870.000 Sim taxi Mua ngay
110 Mobifone 0898.691.961 2.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vietnamobile 09.29.04.1961 7.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0372.06.1961 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
113 Vinaphone 0886.851.961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Mobifone 093.902.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0366.991.961 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 0944.63.1961 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 0328.031.961 720.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 0336.701.961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 034.211.1961 770.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
120 Mobifone 0901.521.961 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Viettel 0985.30.1961 924.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Gmobile 0995.33.1961 2.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vinaphone 0917.581.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vinaphone 0914.771.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vinaphone 0916.841.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vinaphone 0914.321.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Vinaphone 0945.06.1961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
128 Viettel 0972.25.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 08678.0.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 0365.00.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 0867.84.1961 777.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Mobifone 0898.631.961 2.520.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Mobifone 0933.03.1961 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Mobifone 0782.141.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Mobifone 0937.911.961 790.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 0325.361.961 1.475.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
137 Viettel 0985.33.1961 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 0366.59.1961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vietnamobile 0926.03.1961 11.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vinaphone 0947.791.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 038.230.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0867.18.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 iTelecom 0879.821.961 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Mobifone 0799.081.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0337.64.1961 875.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vietnamobile 0569.191.961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0971.331.961 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vinaphone 0886.811.961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vinaphone 0911.32.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Mobifone 0792.121.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vietnamobile 0924.581.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 097.949.1961 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 0985.22.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 0977.58.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Mobifone 0793.741.961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Viettel 0989.05.1961 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Mobifone 0898.941.961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Mobifone 0788.301.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0338.2.2.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0386.26.1961 770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
161 Vinaphone 0854.331.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Mobifone 093.754.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Viettel 0369.45.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 0965.34.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Viettel 0389.28.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 0869.24.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 0356.39.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vinaphone 0836.181.961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Mobifone 0774.031.961 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0982.011.961 2.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0962.04.1961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vinaphone 0911.671.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Mobifone 0768.311.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Mobifone 0788.431.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0966.18.1961 2.030.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Mobifone 0936.14.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vinaphone 0944.251.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0869.79.1961 3.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vinaphone 0836.691.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 097.414.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Viettel 0385.471.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Mobifone 0763.321.961 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vinaphone 0914.831.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vinaphone 0911.541.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Mobifone 0937.81.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vinaphone 0942.2.5.1961 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0917.451.961 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Viettel 0379.951.961 790.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vinaphone 0846.961.961 6.500.000 Sim taxi Mua ngay
190 Viettel 0974.631.961 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Gmobile 0996.95.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0987.331.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0975.5.4.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Mobifone 0796.181.961 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Viettel 0397.45.1961 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vietnamobile 09.23.09.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Mobifone 0938.2.5.1961 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Mobifone 0907.591.961 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Vinaphone 0816.1.5.1961 1.910.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vinaphone 0947.001.961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status