* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1961

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 098.4.10.1961 450.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Vinaphone 0888.01.1961 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
3 Vinaphone 0949.34.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Vinaphone 0888.29.1961 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
5 Viettel 0974.64.1961 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Vinaphone 0949.40.1961 810.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Vinaphone 09.49.49.1961 2.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Vinaphone 0888.77.1961 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
9 Vinaphone 0823.961.961 4.490.000 Sim taxi Mua ngay
10 Vinaphone 0829.961.961 4.480.000 Sim taxi Mua ngay
11 Vinaphone 0828.961.961 4.750.000 Sim taxi Mua ngay
12 Vinaphone 0825.961.961 4.480.000 Sim taxi Mua ngay
13 Vinaphone 0944.99.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 09.17.04.1961 2.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Viettel 08.6665.1961 1.460.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
16 Viettel 0979.84.1961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 0985.21.1961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 0988.11.1961 4.390.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
19 Vinaphone 0812.961.961 5.430.000 Sim taxi Mua ngay
20 Vinaphone 0946.37.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0916.23.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0947.72.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0916.58.1961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0943.791.961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0946.12.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0945.91.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0919.07.1961 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Viettel 0386.591.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Viettel 098.557.1961 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 0353.16.1961 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0866.22.1961 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0888.66.1961 2.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
33 Vinaphone 0912.951.961 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 0335.831.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 0346.581.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 0867.641.961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0327.091.961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0941.241.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 035.909.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0813.991.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 083.222.1961 699.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
42 Viettel 0966.78.1961 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0835.811.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0834.671.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 0982.1.7.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0834.731.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
47 Viettel 0987.471.961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 0941.581.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 0866.70.1961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 0383.77.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 0837.121.961 651.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0344.91.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0973.22.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vinaphone 0836.221.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vinaphone 0941.55.1961 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vinaphone 0945.721.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0389.89.1961 903.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vinaphone 0832.501.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vinaphone 0839.821.961 651.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0337.64.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vinaphone 0843.451.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0364.40.1961 820.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0971.60.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0865.46.1961 777.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
65 Viettel 0325.871.961 826.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 0842.481.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vinaphone 0852.541.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0363.58.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Vinaphone 0832.541.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0976.43.1961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vinaphone 0943.77.1961 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vinaphone 0945.98.1961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vinaphone 0842.061.961 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
74 Vinaphone 0852.291.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0981.99.1961 3.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vinaphone 0915.431.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vinaphone 0888.461.961 890.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
78 Vinaphone 0854.321.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0968.82.1961 2.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 0843.191.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vinaphone 08.1961.1961 25.000.000 Sim taxi Mua ngay
82 Vinaphone 0835.101.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0973.98.1961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 0978.34.1961 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0867.83.1961 777.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 0964.17.1961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0347.48.1961 850.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vinaphone 0854.241.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vinaphone 0838.391.961 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0827.181.961 651.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 0966.27.1961 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0914.901.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0964.25.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vinaphone 0842.931.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0335.07.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0842.391.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 0334.921.961 720.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Viettel 0979.25.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 096.779.1961 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vinaphone 0942.151.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 097.9191.961 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vinaphone 0942.391.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 0399.081.961 2.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0916.841.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0989.4.4.1961 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vinaphone 0833.551.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vinaphone 0842.651.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Viettel 0976.541.961 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0832.841.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vinaphone 0825.441.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0839.591.961 670.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0964.77.1961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0987.2.9.1961 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0834.291.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0385.81.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 0946.72.1961 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 0944.651.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vinaphone 0941.261.961 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
119 Viettel 033.303.1961 1.890.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
120 Vinaphone 0843.631.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0837.861.961 699.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
122 Vinaphone 0839.671.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0983.7.2.1961 880.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
124 Vinaphone 0832.161.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 0963.081.961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vinaphone 0941.401.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Vinaphone 0832.881.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0832.251.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vinaphone 0839.351.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vinaphone 0838.131.961 690.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 0869.931.961 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0947.631.961 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0984.15.1961 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0966.94.1961 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vinaphone 0838.371.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vinaphone 0843.391.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Vinaphone 0943.85.1961 1.022.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vinaphone 0947.031.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vinaphone 0837.291.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vinaphone 0836.011.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vinaphone 0837.371.961 690.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vinaphone 0838.721.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vinaphone 0835.171.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0969.31.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vinaphone 0852.491.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 0369.56.1961 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
147 Viettel 0969.47.1961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vinaphone 0843.201.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vinaphone 0914.931.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vinaphone 0837.701.961 651.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 032.886.1961 770.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
152 Vinaphone 0945.681.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vinaphone 0945.171.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vinaphone 0917.851.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vinaphone 0942.751.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vinaphone 0824.401.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vinaphone 0842.051.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vinaphone 0943.621.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vinaphone 0942.901.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0356.90.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vinaphone 0943.801.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vinaphone 0824.471.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Viettel 0987.951.961 2.540.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vinaphone 0949.131.961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vinaphone 0853.141.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vinaphone 0832.811.961 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vinaphone 0835.221.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vinaphone 0854.341.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 0388.021.961 1.060.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vinaphone 0941.381.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0369.51.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vinaphone 0943.94.1961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vinaphone 0915.001.961 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vinaphone 0834.361.961 608.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
175 Vinaphone 0834.741.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
176 Viettel 0384.821.961 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vinaphone 0823.471.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0961.011.961 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Viettel 0865.52.1961 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 0987.06.1961 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
181 Viettel 097.409.1961 2.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 0963.35.1961 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 0866.77.1961 2.820.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Viettel 0971.37.1961 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 0976.94.1961 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 0965.01.1961 2.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0835.831.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vinaphone 0916.421.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vinaphone 0842.661.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Viettel 0334.811.961 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vinaphone 0836.191.961 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vinaphone 0836.511.961 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0985.30.1961 924.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0326.88.1961 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Viettel 0384.601.961 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 0967.7.6.1961 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
197 Viettel 09.7171.1961 3.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0378.89.1961 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0374.60.1961 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vinaphone 09.111.31961 4.430.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
DMCA.com Protection Status