* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1993, quý khách nhập vào *1993
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 1993, nhập vào 098*1993

Sim Năm Sinh 1965

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0914.821.965 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Vinaphone 0916.20.1965 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0866.02.1965 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0397.23.1965 1.260.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 0865.12.1965 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 0369.051.965 1.520.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Viettel 0329.871.965 1.260.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Viettel 0379.15.1965 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Viettel 0383.13.1965 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Viettel 0983.411.965 1.260.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
11 Viettel 0368.35.1965 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Viettel 035.239.1965 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 0352.371.965 1.119.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 08.6266.1965 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 0784.73.1965 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Mobifone 0937.63.1965 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Mobifone 0786.28.1965 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Mobifone 0932.67.1965 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Viettel 0979.25.1965 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vietnamobile 0922.011.965 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 097.323.1965 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0946.72.1965 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0852.90.1965 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0914.761.965 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0975.19.1965 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0948.251.965 1.034.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Mobifone 0766.111.965 1.490.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
28 Viettel 0963.91.1965 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Viettel 0967.19.1965 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Mobifone 0939.911.965 1.390.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0984.06.1965 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0964.79.1965 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 0963.06.1965 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vietnamobile 0927.031.965 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 0868.11.1965 1.680.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
36 Vinaphone 0859.72.1965 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 096.159.1965 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0869.78.1965 1.034.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 096.158.1965 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0948.46.1965 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Mobifone 0931.851.965 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Viettel 096.18.1.1965 1.109.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0945.98.1965 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0888.90.1965 1.990.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
45 Viettel 096.15.2.1965 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0816.1.5.1965 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Viettel 0867.68.1965 1.109.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 096.14.2.1965 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 0865.201.965 1.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 0977.56.1965 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 097.444.1965 1.790.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
52 Viettel 0977.62.1965 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Vinaphone 0944.11.1965 1.700.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
54 Viettel 0378.17.1965 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vietnamobile 0923.451.965 1.610.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Viettel 037.456.1965 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0986.351.965 1.520.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 096.458.1965 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vinaphone 0949.971.965 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0966.97.1965 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay