* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 03.888.11969 1.480.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
2 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
7 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Vinaphone 081779.1969 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
12 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
15 Vinaphone 08.2345.1969 5.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 08.5555.1969 5.760.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
17 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 081777.1969 5.550.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
19 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
21 Vinaphone 0838.77.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 08.5678.1969 6.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 081778.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
27 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0834.67.1969 1.940.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
34 Vinaphone 0839.66.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
36 Viettel 0377.28.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 038.267.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vinaphone 0888.19.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
40 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 0365.3.6.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0852.841.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Viettel 0358.36.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0826.621.969 1.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 0356.97.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 0353.49.1969 1.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
47 Vinaphone 0889.891.969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
48 Viettel 0357.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 0.333.511969 1.180.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
50 Viettel 0868.74.1969 1.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 0817.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 036.26.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0338.13.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vinaphone 0812.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Viettel 0335.08.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Mobifone 0898.461.969 1.910.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0387.281.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vinaphone 0889.641.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 037.295.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0337.011.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 039.484.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0334.82.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vinaphone 0818.031.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0358.48.1969 1.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 0819.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 0837.54.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0337.661.969 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 0814.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Vinaphone 0813.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 033.680.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vinaphone 08.171819.69 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0327.18.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 0869.76.1969 1.036.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0889.471.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0398.59.1969 1.475.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
76 Vinaphone 0817.031.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 iTelecom 08.7777.1969 8.820.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
78 Viettel 039.21.4.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vinaphone 0817.081.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 0839.6.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0325.261.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Vinaphone 0818.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0399.53.1969 1.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vinaphone 0812.051.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 0856.3.6.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 086.868.1969 8.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 035.777.1969 9.850.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
88 Vinaphone 0853.9.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Mobifone 089650.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 0356.551.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 083.789.1969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
92 Viettel 0393.161.969 6.840.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vinaphone 08.13.05.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 0329.13.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0375.15.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Viettel 0868.86.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 03.26.01.1969 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 0817.051.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 0325.721.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 035.335.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vinaphone 0886.36.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vinaphone 0818.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 0868.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0889.831.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vinaphone 0.888.371969 1.960.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
106 Viettel 0368.05.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vinaphone 082.789.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
108 Vinaphone 0836.8.3.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Mobifone 089.666.1969 6.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
110 Viettel 0393.07.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0823.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0336.7.2.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0377.04.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 0399.50.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0818.091.969 5.850.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
116 Viettel 0389.68.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 0394.061.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vinaphone 0815.071.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vinaphone 0819.011.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0389.04.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Viettel 0334.701.969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0374.82.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 03.9669.1969 10.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
124 Vinaphone 0886.261.969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vinaphone 0819.031.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 0374.09.1969 1.940.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
127 Mobifone 089.656.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0815.911.969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 0378.831.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 iTelecom 087.999.1969 1.200.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
131 Viettel 0373.66.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 08.12.01.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Mobifone 0898.511.969 1.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vinaphone 0849.491.969 2.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
135 Viettel 0364.891.969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
136 Vinaphone 0815.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Vinaphone 0815.011.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 0343.55.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 0386.141.969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vinaphone 0817.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0866.82.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vinaphone 0816.081.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0387.32.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0325.661.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vinaphone 0888.45.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
146 Vinaphone 0854.02.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 03.28.01.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vinaphone 0816.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vinaphone 0815.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 086.999.1969 7.030.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
151 Viettel 0379.5.4.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vinaphone 0813.071.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vinaphone 0888.58.1969 5.510.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
154 Viettel 0355.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vinaphone 083.20.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vinaphone 0825.081.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 0337.83.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0352.131.969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vinaphone 0847.68.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0869.361.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0398.32.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Mobifone 0899.251.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vinaphone 0889.271.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 0372.591.969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
165 iTelecom 0879.68.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vinaphone 0889.261.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 0353.93.1969 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 0868.5.5.1969 5.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vinaphone 0819.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vinaphone 0852.90.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vinaphone 0812.061.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 033.987.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0868.941.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Mobifone 0896.61.1969 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0869.72.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Viettel 0398.14.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0326.22.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0348.14.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vinaphone 0827.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 0362.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vinaphone 0853.50.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Mobifone 0896.131.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 0868.311.969 1.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Viettel 0868.141.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 03.9595.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 0384.29.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
187 Viettel 0335.84.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
188 Viettel 0339.6.3.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vinaphone 0889.161.969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vinaphone 0889.141.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 0395.87.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0327.63.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vinaphone 0836.58.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vinaphone 0814.041.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Viettel 0339.95.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vinaphone 0847.161.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0373.851.969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
198 Mobifone 0896.101.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0354.611.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vinaphone 0819.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status