* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 03.888.11969 1.480.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
2 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
8 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
10 Vinaphone 081779.1969 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
11 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Vinaphone 0834.67.1969 1.940.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vinaphone 0838.77.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 0839.66.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
22 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
26 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
27 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 081778.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
31 Viettel 0377.28.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 038.267.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 0355.07.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 0334.96.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0868.44.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0377.691.969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
39 Viettel 0377.04.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0386.141.969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 0398.32.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Viettel 0334.701.969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Viettel 0334.82.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0835.44.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Mobifone 0896.131.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 0358.36.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Viettel 0868.86.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 0394.9.5.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 0335.08.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vinaphone 0856.3.6.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 0345.81.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vinaphone 0889.431.969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0393.24.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0389.68.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Viettel 0396.44.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Viettel 0337.141.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 085.368.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vinaphone 0833.771.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 039.484.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 0819.1.5.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0395.261.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0343.55.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0336.26.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0387.281.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 0327.63.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 iTelecom 08.7786.1969 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0355.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 0818.71.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0333.81.1969 1.100.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
70 Vinaphone 08.171819.69 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Mobifone 0898.461.969 1.910.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 034563.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vinaphone 0889.161.969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0816.18.1969 1.775.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0337.83.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Mobifone 089861.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0869.91.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 iTelecom 0879.68.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0378.061.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0325.551.969 1.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
81 Viettel 0354.611.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0326.22.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 034.777.1969 1.230.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
84 Vinaphone 0889.641.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0352.131.969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vinaphone 0888.45.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
87 Viettel 0386.941.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vinaphone 0839.6.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 0866.82.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 0357.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 0886.761.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0889.481.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0374.74.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 0357.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0376.92.1969 1.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Viettel 0868.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 0339.6.3.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Viettel 0349.09.1969 1.990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
99 Viettel 0338.71.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vinaphone 0826.621.969 1.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 0867.831.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0375.98.1969 1.260.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 0868.62.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0373.851.969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0336.7.2.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vinaphone 0886.12.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 0869.361.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Viettel 035.386.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0889.741.969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 0335.84.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0353.93.1969 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0337.661.969 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Mobifone 0898.271.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 0868.141.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0378.831.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 03.28.01.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 039.252.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vinaphone 0825.081.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0345.41.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0353.49.1969 1.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
121 Viettel 035.335.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vinaphone 0835.71.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0372.591.969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
124 Viettel 0335.301.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 0329.13.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 0344.87.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0335.10.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 0386.581.969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 033.987.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 0373.66.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vinaphone 0852.841.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Mobifone 0898.441.969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0355.501.969 1.490.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
134 Viettel 0365.3.6.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Viettel 034.678.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 0394.061.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Viettel 0362.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 0345.23.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vinaphone 0889.141.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vinaphone 0819.2.3.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vinaphone 08.5665.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vinaphone 0836.8.3.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0347.291.969 1.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
144 Viettel 0338.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vinaphone 0836.58.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 0325.261.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0345.36.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Mobifone 0898.511.969 1.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 039.231.1969 1.030.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 0384.121.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 0379.36.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Mobifone 0898.431.969 1.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Mobifone 0896.101.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 0374.82.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Viettel 035.343.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
156 Viettel 0375.15.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 0328.4.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 038883.1969 1.970.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
159 Viettel 0364.891.969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
160 Vinaphone 0889.261.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0374.09.1969 1.940.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
162 Viettel 0376.96.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Viettel 0393.58.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 0376.461.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Viettel 0367.97.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Mobifone 0896.61.1969 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 iTelecom 087.999.1969 1.200.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
168 Vinaphone 0859.7.6.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vinaphone 0889.471.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0869.62.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0363.82.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 0869.72.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0335.44.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vinaphone 0816.1.5.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0329.28.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Viettel 0353.29.1969 1.560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
177 Viettel 036.26.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0865.641.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Viettel 0868.74.1969 1.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 0384.29.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
181 Viettel 0356.371.969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 0868.311.969 1.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 0395.87.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Viettel 0373.151.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 0368.05.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 03.26.01.1969 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 0373.11.1969 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
188 Viettel 0337.011.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Viettel 03.9595.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Mobifone 089862.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Mobifone 0898.131.969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0393.07.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0356.551.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0869.7.8.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Viettel 036.779.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
196 Viettel 0359.81.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0396.75.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Vinaphone 0.888.141969 1.990.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
199 Viettel 037.295.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vinaphone 0849.491.969 2.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
DMCA.com Protection Status