* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0337.961.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 0937.00.1969 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 0937.51.1969 1.210.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0933.87.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 0931.24.1969 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0937.09.19.69 7.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
11 Mobifone 0933.72.1969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0931.09.19.69 5.300.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
13 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vietnamobile 092.14.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vietnamobile 0923.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
21 Vietnamobile 092.24.8.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vietnamobile 0929.66.1969 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vietnamobile 0925.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
24 Viettel 0333.81.1969 1.100.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
25 Vietnamobile 092.26.7.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vietnamobile 0929.39.1969 1.180.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
27 Vinaphone 094.27.4.1969 1.710.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 094.26.6.1969 1.710.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vietnamobile 092.12.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 0975.47.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 0373.66.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 036.26.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 03.9595.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 037.295.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0327.63.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 096.22.5.1969 5.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 098.4.03.1969 5.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Viettel 0989.6.3.1969 6.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Viettel 0358.36.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0388.45.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 0987.76.1969 5.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 0353.93.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Mobifone 0939.40.1969 1.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Mobifone 0907.40.19.69 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Mobifone 0909.25.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vietnamobile 0922.13.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vietnamobile 0923.89.1969 1.610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
52 Vietnamobile 0923.29.1969 1.610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
53 Vietnamobile 0925.891.969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
54 Vietnamobile 0922.81.1969 1.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vietnamobile 0922.83.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vietnamobile 0926.551.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vietnamobile 0928.161.969 1.620.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vietnamobile 0928.59.1969 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
59 Vietnamobile 0922.27.1969 1.580.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
60 Vietnamobile 0929.83.1969 1.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vietnamobile 0923.35.1969 1.610.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vietnamobile 0925.16.1969 1.640.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vietnamobile 0923.89.1969 1.610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
64 Vietnamobile 0921.96.1969 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vietnamobile 0921.89.1969 1.580.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
66 Vietnamobile 0926.37.1969 1.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vietnamobile 0929.77.1969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vietnamobile 0927.831.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Vietnamobile 0927.41.1969 1.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 03.888.11969 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
71 Viettel 098.162.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0982.66.1969 6.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 033.888.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
74 Vinaphone 0915.871.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vinaphone 0911.041.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0377.691.969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
77 Vinaphone 0917.331.969 1.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Mobifone 0933.051.969 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0394.061.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0386.141.969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0394.061.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0373.851.969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0967.8.4.1969 1.670.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 0396.44.1969 1.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0964.97.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 0362.95.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0376.96.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Mobifone 0937.38.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 0972.45.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 0336.26.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 0384.29.1969 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
92 Viettel 0987.13.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Mobifone 093.17.6.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 0387.32.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0962.471.969 1.392.500 Sim tự chọn Mua ngay
96 Viettel 0325.661.969 1.392.500 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 0356.371.969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Viettel 0355.501.969 1.392.500 Sim tam hoa giữa Mua ngay
99 Viettel 0356.551.969 1.392.500 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0325.401.969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 0367.97.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0972.771.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 098667.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0969.72.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0373.09.19.69 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
106 Viettel 0985.591.969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
107 Vinaphone 09.4640.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vietnamobile 0923.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vietnamobile 0924.63.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vietnamobile 0927.22.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vietnamobile 0928.62.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vietnamobile 0928.67.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 0948.60.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0948.30.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vietnamobile 092.365.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vietnamobile 0929.58.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vietnamobile 0923.76.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Mobifone 0904.5.1.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Mobifone 0904.5.1.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vinaphone 0917.051.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0914.061.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 037.286.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0379.33.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 0359.81.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 035.286.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 035.777.1969 10.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
127 Viettel 0981.961.969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 0389.52.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 036.424.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 0345.39.1969 1.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
131 Viettel 0393.24.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0913.741.969 1.500.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
133 Vinaphone 0911.631.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Mobifone 0904.97.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vinaphone 0919.201.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vinaphone 0912.061.969 5.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Vinaphone 0915.211.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vinaphone 0914.551.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vinaphone 0915.451.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vinaphone 0916.971.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vinaphone 0918.941.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Mobifone 0907.731.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Mobifone 0931.061.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Mobifone 0939.781.969 1.355.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vietnamobile 0928.78.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vietnamobile 0927.01.1969 5.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vietnamobile 0927.19.1969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
148 Viettel 09.69.49.19.69 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
149 Vietnamobile 0926.491.969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
150 Vietnamobile 0926.961.969 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vietnamobile 0927.651.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vietnamobile 0927.591.969 1.700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
153 Vietnamobile 0926.781.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vietnamobile 0927.581.969 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vietnamobile 0926.951.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vinaphone 0942.70.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vietnamobile 09.29.05.1969 7.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0389.04.1969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0396.75.1969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 034.678.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 03.29.10.1969 6.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vietnamobile 092.666.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
163 Vietnamobile 09.24.08.1969 12.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Mobifone 0908.36.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Viettel 0364.891.969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
166 Mobifone 093.423.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Mobifone 0939.661.969 5.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 034.777.1969 1.230.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
169 Viettel 0382.81.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0352.131.969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Mobifone 0933.501.969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 0358.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0353.45.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 0328.4.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0365.3.6.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vinaphone 0946.43.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0373.11.1969 1.680.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
178 Viettel 0379.36.1969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Viettel 0338.13.1969 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 0979.02.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vietnamobile 0925.24.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 032.884.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vietnamobile 0928.68.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Viettel 0353.74.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Vietnamobile 0929.011.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 0367.631.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Mobifone 0932.79.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
188 Viettel 0353.041.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vietnamobile 0924.86.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Viettel 0327.35.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vietnamobile 0927.68.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 096.771.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0393.58.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 033.791.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Mobifone 0935.49.19.69 1.220.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
196 Viettel 097.389.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
197 Viettel 0363.07.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Vietnamobile 0929.78.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0343.55.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0335.84.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1969 : f3bc034d8cb02eed05a44da3e39544d1

DMCA.com Protection Status