* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 03.888.11969 1.480.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
2 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Vinaphone 0948.18.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Mobifone 0937.00.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
18 Mobifone 0933.72.1969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
20 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 038.267.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 0377.28.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 0373.11.1969 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
24 Viettel 0374.74.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Mobifone 0904.97.1969 1.260.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 0388.45.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0915.871.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 0943.01.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Viettel 0367.97.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 0963.91.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 0911.631.969 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Mobifone 0904.601.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 033.77.11.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 0363.651.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 03.28.01.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vietnamobile 0923.471.969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vietnamobile 092.333.1969 1.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
38 Viettel 0344.87.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0387.32.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0338.71.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 098.15.4.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0946.43.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vietnamobile 0927.86.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0943.97.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vietnamobile 0928.87.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Mobifone 093237.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vietnamobile 0926.37.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Mobifone 0931.591.969 1.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
49 Vietnamobile 0928.67.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 0388.551.969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 096.174.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0334.82.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Mobifone 0936.221.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0325.261.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vinaphone 0947.28.1969 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Mobifone 0936.391.969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
57 Mobifone 0903.221.969 1.020.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
58 Viettel 0329.13.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0355.07.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0337.83.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vinaphone 0947.791.969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
62 Viettel 032.884.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
63 Mobifone 0934.631.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Mobifone 0904.571.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 0345.81.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vietnamobile 0927.651.969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vietnamobile 0926.781.969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0357.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Vietnamobile 0927.96.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Mobifone 0937.38.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vinaphone 0917.15.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vietnamobile 092.666.1969 1.990.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
73 Viettel 0389.04.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Viettel 096.771.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0382.81.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0368.05.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Mobifone 0936.081.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Mobifone 0904.531.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vietnamobile 0921.211.969 1.540.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0359.81.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0343.55.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0337.141.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0334.701.969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Mobifone 0934.521.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 0913.741.969 1.500.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
86 Viettel 039.231.1969 1.030.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vietnamobile 0926.41.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0328.4.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vietnamobile 0927.581.969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 035.343.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 034563.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vietnamobile 0927.41.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0398.14.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vietnamobile 0923.45.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0356.551.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vietnamobile 0924.86.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 0333.81.1969 1.100.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
98 Mobifone 0904.641.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 0345.41.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0336.7.2.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 0335.08.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0358.48.1969 1.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vietnamobile 0929.66.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0326.22.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 033.791.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vietnamobile 0923.35.1969 1.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vinaphone 094.680.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Viettel 0335.84.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0356.28.1969 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 0358.36.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0379.36.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vinaphone 0916.971.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Mobifone 0907.741.969 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Mobifone 0936.281.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0372.591.969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
116 Viettel 0358.35.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 0946.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 034.777.1969 1.230.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
119 Vinaphone 0918.941.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vietnamobile 0923.89.1969 1.180.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
121 Viettel 0398.32.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 096.772.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0396.44.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Mobifone 0907.40.19.69 1.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 0325.721.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Mobifone 0934.461.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 03.26.01.1969 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Viettel 0393.07.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 0395.87.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Viettel 0376.96.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vinaphone 0942.70.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Viettel 0353.29.1969 1.560.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
133 Viettel 0335.301.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 036.779.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
135 Viettel 0394.061.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 038883.1969 1.970.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
137 Viettel 0378.061.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 0355.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 0934.611.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Viettel 0325.551.969 1.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
141 Viettel 0389.68.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Mobifone 093.17.6.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vietnamobile 0925.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
144 Vietnamobile 0921.96.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vinaphone 0914.061.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vinaphone 0913.67.1969 1.775.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
147 Mobifone 0936.311.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0353.93.1969 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 039.21.4.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 0978.26.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 0357.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vietnamobile 0929.39.1969 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
153 Viettel 0373.151.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vinaphone 0915.451.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Viettel 0349.09.1969 1.990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
156 Mobifone 0934.641.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vinaphone 0947.60.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vietnamobile 0924.63.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0375.98.1969 1.260.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0325.401.969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Mobifone 0904.421.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Viettel 0975.47.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Viettel 0373.851.969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vinaphone 0917.33.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Mobifone 0936.431.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Mobifone 093390.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vietnamobile 0927.831.969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vietnamobile 092.136.1969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Mobifone 0936.411.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 033.680.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0377.04.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vinaphone 094.758.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Viettel 0355.501.969 1.490.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
174 Mobifone 0934.581.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0376.461.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vietnamobile 0928.031.969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0966.5.4.1969 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0384.121.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vietnamobile 0923.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Mobifone 0906.271.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vietnamobile 0926.491.969 1.290.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
182 Viettel 0358.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Mobifone 0903.411.969 1.020.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
184 Vietnamobile 0928.78.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Vietnamobile 0921.251.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 035.386.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 0337.661.969 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vinaphone 0917.051.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Viettel 0962.471.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Mobifone 0936.011.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 0399.53.1969 1.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0356.371.969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vietnamobile 0925.16.1969 1.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0968.57.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Mobifone 0935.48.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 035.27.2.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Vietnamobile 0928.62.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Mobifone 0939.40.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0374.09.1969 1.940.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
200 Viettel 0377.691.969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
DMCA.com Protection Status