* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1993, quý khách nhập vào *1993
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 1993, nhập vào 098*1993

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 038.267.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Viettel 0377.281.969 1.260.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0376.631.969 1.260.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Viettel 0374.82.1969 1.010.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Viettel 0376.141.969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Viettel 0334.48.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Viettel 036.424.1969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 0363.651.969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Viettel 0384.171.969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 0373.851.969 1.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 0325.661.969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Viettel 0398.32.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 0339.95.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 039.252.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 0337.141.969 1.019.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Viettel 0375.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Viettel 0388.45.1969 1.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 038.575.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 0399.50.1969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 0399.50.1969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 0358.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0.333.511969 1.160.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
26 Viettel 0394.061.969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0345.941.969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Viettel 0356.551.969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Viettel 0387.821.969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 0336.26.1969 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0374.74.1969 1.940.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0327.18.1969 1.940.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 0327.63.1969 1.109.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 0355.501.969 1.310.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
35 Viettel 0384.121.969 1.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 039.231.1969 1.030.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0367.97.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0365.361.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 03.28.01.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0358.36.1969 1.109.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 0348.951.969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Viettel 0352.131.969 1.169.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Viettel 0333.81.1969 1.100.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
44 Viettel 0353.93.1969 1.409.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status