* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 08.5678.1969 6.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Vinaphone 081778.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Vinaphone 0838.77.1969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
6 Vinaphone 0839.66.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
8 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Vinaphone 08.5555.1969 6.080.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
10 Vinaphone 081777.1969 5.390.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
11 Vinaphone 0834.67.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
15 Vinaphone 08.2345.1969 5.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 081779.1969 1.970.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
20 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
21 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
22 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
27 Vinaphone 0888.19.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
28 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0886.12.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 0868.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 0869.62.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0868.5.5.1969 5.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 0869.76.1969 1.036.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 086.777.1969 8.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
35 Viettel 086.868.1969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 086.999.1969 8.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
37 Mobifone 089650.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Mobifone 089861.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Mobifone 089862.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0888.20.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
41 Vinaphone 0888.45.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
42 Vinaphone 0886.991.969 8.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
43 Vinaphone 0815.911.969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0869.72.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 0869.361.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 0868.62.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Viettel 0868.86.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 0866.82.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 0865.641.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vinaphone 0825.081.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 iTelecom 0879.84.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 iTelecom 08.7786.1969 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 iTelecom 0879.68.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vinaphone 0816.18.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 0898.441.969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Mobifone 0898.461.969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 0814.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vinaphone 0813.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vinaphone 0818.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0869.91.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Mobifone 0898.501.969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vinaphone 08.13.05.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0868.311.969 1.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 0814.081.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 0818.031.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 iTelecom 08.7777.1969 7.890.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
67 Vinaphone 0814.101.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 0889.471.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Vinaphone 0818.091.969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
70 Vinaphone 0888.58.1969 5.510.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
71 Vinaphone 0889.161.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vinaphone 0854.02.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vinaphone 0817.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0889.641.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vinaphone 0852.90.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vinaphone 0816.1.5.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vinaphone 0818.71.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vinaphone 0816.031.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Mobifone 089.888.1969 6.750.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
80 Vinaphone 0817.031.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vinaphone 0827.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0866.19.19.69 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
83 Vinaphone 0815.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vinaphone 0819.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 08.12.02.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vinaphone 0813.101.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vinaphone 0889.831.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0868.74.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vinaphone 0854.03.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0815.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 0889.261.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0818.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vinaphone 08.12.01.1969 6.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 iTelecom 087.999.1969 1.200.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
95 Vinaphone 0816.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0819.081.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vinaphone 0818.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 08.5665.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vinaphone 0812.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vinaphone 083.20.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vinaphone 0823.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vinaphone 0847.161.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0813.021.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vinaphone 0815.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vinaphone 0889.271.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vinaphone 0836.58.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vinaphone 0817.051.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0889.891.969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
110 Vinaphone 0835.71.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 085.368.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vinaphone 0817.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 0889.141.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 082.868.1969 5.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0812.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 0856.3.6.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 0812.061.969 5.730.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Mobifone 089.656.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vinaphone 0815.091.969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
120 Vinaphone 0859.7.6.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0819.031.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 086.567.1969 5.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vinaphone 0817.061.969 5.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 0868.941.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Viettel 0868.44.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vinaphone 0853.9.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Vinaphone 0817.081.969 5.720.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0835.83.1969 1.036.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vinaphone 0819.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vinaphone 0824.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Mobifone 0898.511.969 1.910.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0819.881.969 8.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vinaphone 0837.54.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vinaphone 0816.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vinaphone 0849.491.969 2.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
136 Vinaphone 0819.2.3.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Vinaphone 0816.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vinaphone 0886.761.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vinaphone 0815.011.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vinaphone 0847.68.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vinaphone 0888.161.969 1.990.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
142 Vinaphone 0816.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vinaphone 0819.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Vinaphone 083.789.1969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
145 Vinaphone 0819.011.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vinaphone 0833.771.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vinaphone 082.789.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
148 Vinaphone 0814.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vinaphone 08.171819.69 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Mobifone 0896.61.1969 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vinaphone 0816.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vinaphone 0826.621.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vinaphone 0814.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vinaphone 0839.6.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Mobifone 089.666.1969 6.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
156 Vinaphone 0816.081.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vinaphone 0889.481.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0868.141.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vinaphone 0889.431.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vinaphone 0835.11.1969 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
161 Vinaphone 0816.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vinaphone 0814.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vinaphone 0819.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Mobifone 0898.431.969 1.910.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vinaphone 0818.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vinaphone 0814.111.969 5.880.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
167 Viettel 0869.7.8.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vinaphone 0818.101.969 5.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vinaphone 0817.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vinaphone 084.968.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vinaphone 0886.36.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vinaphone 0816.091.969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
173 Vinaphone 0836.8.3.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vinaphone 0853.50.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vinaphone 0819.1.5.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vinaphone 0813.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vinaphone 0814.091.969 5.850.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
178 Vinaphone 0889.711.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Mobifone 0898.131.969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vinaphone 0813.081.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vinaphone 0889.741.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Vinaphone 0835.44.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vinaphone 0852.841.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Mobifone 0896.131.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Vinaphone 0.888.011969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
186 Mobifone 0896.101.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 0867.831.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status