* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 081778.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Vinaphone 0838.77.1969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Vinaphone 081779.1969 1.970.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
5 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
11 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 0834.67.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
16 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
17 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
18 Vinaphone 0839.66.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
20 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
22 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 0868.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0886.12.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 08.6666.1969 22.300.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
26 Viettel 0869.62.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0869.76.1969 1.036.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Mobifone 089861.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Mobifone 089650.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Mobifone 089862.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 0888.45.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
32 Vinaphone 0888.20.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
33 Vinaphone 0.88888.1969 32.000.000 Sim ngũ quý giữa Mua ngay
34 Vinaphone 0815.911.969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 0869.72.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 0869.361.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0868.86.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0868.62.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0866.82.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0865.641.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0886.36.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0825.081.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 iTelecom 08.7786.1969 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 iTelecom 0879.84.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 iTelecom 0879.68.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0816.18.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vinaphone 0889.141.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 083.20.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vinaphone 0818.71.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vinaphone 0836.58.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 0837.54.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
52 Mobifone 089.656.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Mobifone 0898.461.969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vinaphone 0856.3.6.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vinaphone 0889.161.969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vinaphone 0852.90.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 0889.481.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 0869.7.8.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Mobifone 0898.441.969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 0854.02.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Mobifone 0898.431.969 1.910.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vinaphone 0816.1.5.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 0886.761.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 0835.83.1969 1.036.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 0889.741.969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vinaphone 0847.161.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 0.888.371969 1.960.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
69 Vinaphone 0889.271.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vinaphone 0.888.141969 1.990.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
71 Vinaphone 0889.471.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0868.74.1969 1.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 iTelecom 087.999.1969 1.200.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
74 Vinaphone 0835.44.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Mobifone 0898.501.969 1.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vinaphone 08.171819.69 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0868.311.969 1.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vinaphone 0889.711.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vinaphone 0826.621.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 0886.261.969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Mobifone 0898.131.969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Vinaphone 0889.831.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0869.91.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vinaphone 0847.68.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 0889.641.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 0868.44.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Mobifone 0898.511.969 1.910.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vinaphone 084.968.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vinaphone 0833.771.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Mobifone 08.9999.1969 25.000.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
91 Vinaphone 0889.261.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 08.5665.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0868.941.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vinaphone 0859.7.6.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 0853.9.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0839.6.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vinaphone 0835.11.1969 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
98 Vinaphone 0819.1.5.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vinaphone 0835.71.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0868.141.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vinaphone 0853.50.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vinaphone 085.368.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vinaphone 0889.431.969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0836.8.3.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Mobifone 0896.61.1969 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vinaphone 0819.2.3.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vinaphone 0852.841.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vinaphone 0854.03.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0849.491.969 2.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
110 Vinaphone 083.789.1969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
111 Mobifone 0896.131.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vinaphone 0.888.011969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
113 Mobifone 0896.101.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Mobifone 0898.271.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0867.831.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status