* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0888.74.1969 2.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
2 Vinaphone 0888.73.1969 2.700.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
3 Vinaphone 0888.43.1969 2.280.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
4 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
6 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
7 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Vinaphone 0839.66.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Vinaphone 085.666.1969 3.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
12 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
13 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 08345.7.1969 2.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 082.888.1969 2.930.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
16 Vinaphone 082.666.1969 3.010.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
17 Vinaphone 083.567.1969 4.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
20 Vinaphone 081777.1969 5.390.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
21 Vinaphone 08.5555.1969 6.080.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
22 Vinaphone 081779.1969 1.970.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
23 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0834.67.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0828.98.1969 4.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 082.999.1969 4.620.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
30 Vinaphone 0838.77.1969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 083.444.1969 2.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
32 Vinaphone 08.5678.1969 6.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 08.2345.1969 5.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
35 Vinaphone 081778.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vinaphone 0825.93.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 08.1979.1969 3.410.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
39 Viettel 0866.161.969 3.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0853.161.969 805.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
42 Vinaphone 088.9391.969 2.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
43 Mobifone 0899.96.1969 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
44 Vinaphone 08.1993.1969 3.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vinaphone 08.1996.1969 3.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 08.1368.1969 2.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vinaphone 0888.96.1969 3.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
48 Vinaphone 08.1966.1969 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vinaphone 0888.19.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
50 Vinaphone 0888.38.1969 2.050.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
51 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vinaphone 0886.12.1969 1.710.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Vinaphone 0886.06.1969 900.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vinaphone 0886.94.1969 900.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vinaphone 0886.51.1969 900.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vinaphone 0886.37.1969 900.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0868.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vinaphone 0835.85.1969 740.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vinaphone 085.999.1969 3.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
60 Viettel 0867.041.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0865.411.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0862.381.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0865.761.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0867.941.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 0867.411.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 0862.731.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0865.211.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0867.521.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0867.631.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0865.001.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 0862.711.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0865.491.969 650.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
73 Viettel 0862.511.969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Viettel 0862.771.969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0865.961.969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0869.77.1969 2.390.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0862.491.969 550.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
78 Viettel 0868.3.5.1969 3.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0869.62.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0867.15.1969 945.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0869.76.1969 1.036.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0868.5.5.1969 5.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Mobifone 089650.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Mobifone 089862.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Mobifone 089861.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vinaphone 0835.961.969 750.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vinaphone 0886.911.969 2.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vinaphone 0886.991.969 8.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
89 Vinaphone 0812.961.969 750.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0.88888.1969 32.000.000 Sim ngũ quý giữa Mua ngay
91 Vinaphone 0815.911.969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0888.20.1969 1.950.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
93 Vinaphone 0888.45.1969 1.670.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
94 Viettel 0866.121.969 3.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0869.72.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0837.391.969 2.890.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
97 Viettel 0869.361.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 0834.731.969 950.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Mobifone 0898.161.969 2.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0868.62.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 0868.86.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vinaphone 0836.70.1969 973.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vinaphone 0888.95.1969 3.690.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
104 Viettel 0866.82.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0865.641.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vinaphone 082.868.1969 5.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vinaphone 0822.68.1969 3.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vinaphone 0829.98.1969 3.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0829.96.1969 4.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vinaphone 0833.16.1969 2.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0856.88.1969 4.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vinaphone 0888.58.1969 5.510.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
113 Vinaphone 0888.50.1969 3.790.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
114 iTelecom 0879.77.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 iTelecom 0877.12.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 iTelecom 0879.40.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 iTelecom 0879.48.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 iTelecom 0877.34.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 iTelecom 0879.88.1969 770.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 iTelecom 0878.131.969 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 iTelecom 0879.83.1969 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 iTelecom 0878.761.969 580.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 iTelecom 0878.751.969 600.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 iTelecom 0879.10.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 iTelecom 0877.13.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 iTelecom 0877.14.1969 560.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 iTelecom 0877.111.969 840.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
128 iTelecom 0879.12.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 iTelecom 0878.511.969 600.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 iTelecom 0877.33.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 iTelecom 0879.59.1969 700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
132 iTelecom 0879.76.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 iTelecom 0877.21.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 iTelecom 0878.73.1969 966.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 iTelecom 0879.461.969 581.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 iTelecom 0877.831.969 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 iTelecom 0877.161.969 658.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 iTelecom 08.7786.1969 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 iTelecom 0878.271.969 581.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 iTelecom 0878.77.1969 966.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vinaphone 0815.39.1969 2.600.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
142 iTelecom 0879.68.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 iTelecom 0877.03.19.69 623.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 iTelecom 0878.171.969 581.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 iTelecom 08.7879.1969 966.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
146 iTelecom 0879.73.1969 581.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 iTelecom 0878.72.1969 966.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 iTelecom 087.666.1969 2.940.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
149 iTelecom 0879.84.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 iTelecom 0877.01.1969 581.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vinaphone 0825.081.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vinaphone 0816.18.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 08.6789.1969 20.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
154 Viettel 08.6666.1969 25.000.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
155 Viettel 086.868.1969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Viettel 086.777.1969 8.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
157 Viettel 086.999.1969 8.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
158 Viettel 0867.831.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vinaphone 0845.661.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vinaphone 0845.181.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vinaphone 0858.841.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vinaphone 0828.341.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vinaphone 0829.411.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vinaphone 0826.481.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vinaphone 0827.451.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vinaphone 0857.841.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vinaphone 0856.451.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vinaphone 0843.381.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vinaphone 0837.021.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vinaphone 0849.311.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vinaphone 0855.461.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vinaphone 0849.861.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vinaphone 0835.821.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vinaphone 0838.451.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vinaphone 0838.341.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vinaphone 0847.901.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vinaphone 0837.341.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vinaphone 0847.181.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vinaphone 0849.641.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vinaphone 0846.051.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vinaphone 0839.361.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
182 Vinaphone 0834.251.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vinaphone 0849.331.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vinaphone 0832.351.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
185 Vinaphone 0837.081.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vinaphone 0839.481.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0849.281.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vinaphone 0846.641.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vinaphone 0846.211.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vinaphone 0843.271.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vinaphone 0843.221.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vinaphone 0853.541.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vinaphone 0835.501.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vinaphone 0845.501.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vinaphone 0847.301.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vinaphone 0844.291.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
197 Vinaphone 0845.761.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Vinaphone 0847.511.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Vinaphone 0843.521.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vinaphone 0845.121.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status