* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Vinaphone 0948.18.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0933.72.1969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Mobifone 0937.00.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Vietnamobile 0929.66.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Vinaphone 094.26.6.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vietnamobile 092.14.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vietnamobile 092.12.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vietnamobile 092.26.7.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vietnamobile 0923.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
18 Vietnamobile 0923.45.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vietnamobile 0929.39.1969 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
20 Vinaphone 094.27.4.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vietnamobile 0925.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
22 Vietnamobile 092.24.8.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 0975.47.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Viettel 0968.57.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Mobifone 093237.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 0964.97.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Mobifone 0937.38.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 0915.211.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0914.551.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vinaphone 0919.201.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 0916.971.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0915.451.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 0918.941.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 0967.8.4.1969 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 0915.871.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Mobifone 0936.221.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Mobifone 0936.391.969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
38 Mobifone 0904.501.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Mobifone 0936.011.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Mobifone 0936.081.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Mobifone 0936.071.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Mobifone 0936.421.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Mobifone 0904.641.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Mobifone 0936.061.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Mobifone 0904.571.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Mobifone 0936.481.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Mobifone 0936.241.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Mobifone 0936.041.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Mobifone 0934.461.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Mobifone 0936.311.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Mobifone 0936.451.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Mobifone 0934.631.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Mobifone 0904.601.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Mobifone 0936.431.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 0936.291.969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
56 Mobifone 0902.231.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Mobifone 0934.471.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Mobifone 0903.221.969 1.020.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
59 Mobifone 0906.271.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Mobifone 0934.581.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Mobifone 0934.541.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Mobifone 0934.521.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Mobifone 0934.641.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Mobifone 0904.531.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Mobifone 0903.411.969 1.020.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
66 Mobifone 0934.611.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Mobifone 0936.411.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Mobifone 0934.681.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Mobifone 0936.401.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Mobifone 0936.281.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 098667.1969 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Mobifone 0933.051.969 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Mobifone 093.17.6.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0945.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vinaphone 0945.02.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vinaphone 0943.72.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vinaphone 0946.90.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vinaphone 0943.97.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vinaphone 0946.43.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 0948.92.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vinaphone 0946.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0963.91.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0969.65.1969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vietnamobile 0927.19.1969 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
85 Vietnamobile 0928.78.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Mobifone 0904.5.1.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Mobifone 0904.97.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Mobifone 093.156.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 096.771.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 096.772.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 0948.60.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0948.30.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vietnamobile 0923.76.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vietnamobile 0924.63.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vietnamobile 0929.58.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vietnamobile 092.365.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vietnamobile 0927.22.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vietnamobile 0923.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vietnamobile 0928.62.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vinaphone 09.4640.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vietnamobile 0928.67.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0962.54.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Mobifone 0934.331.969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0917.15.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0984.971.969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Mobifone 0906.84.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vinaphone 0913.67.1969 1.775.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
108 Vinaphone 0942.70.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0947.60.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vietnamobile 0926.951.969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vietnamobile 0921.96.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vinaphone 094.758.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vietnamobile 0923.35.1969 1.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0944.76.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vietnamobile 0928.59.1969 1.360.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
116 Vinaphone 0947.28.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vietnamobile 0927.651.969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vietnamobile 0925.891.969 1.030.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
119 Vietnamobile 0926.961.969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vinaphone 0917.33.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Viettel 098.15.4.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vietnamobile 0929.83.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vietnamobile 0927.41.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vietnamobile 0922.9.1.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vietnamobile 0926.37.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vietnamobile 09.25.04.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0966.5.4.1969 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vietnamobile 0926.551.969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vietnamobile 0923.88.1969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vinaphone 0943.01.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 0974.6.5.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vietnamobile 0923.89.1969 1.180.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
133 Mobifone 0907.40.19.69 1.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vietnamobile 0927.591.969 1.690.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
135 Vinaphone 094.680.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vietnamobile 0923.69.1969 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
137 Vietnamobile 0924.7.4.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vietnamobile 0922.83.1969 1.240.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 0936.02.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vietnamobile 0926.22.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vietnamobile 0922.13.1969 1.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vinaphone 0946.981.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vietnamobile 0925.75.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Vietnamobile 092.113.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Mobifone 0933.501.969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vietnamobile 092.136.1969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vietnamobile 0923.381.969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vinaphone 0944.951.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vietnamobile 0929.77.1969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Mobifone 0935.49.19.69 1.220.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
151 Vietnamobile 0922.27.1969 1.160.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
152 Vinaphone 0947.82.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vietnamobile 0927.581.969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Mobifone 0934.83.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vinaphone 0947.791.969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
156 Vietnamobile 0924.061.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vietnamobile 0928.161.969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0978.26.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vietnamobile 0922.64.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vietnamobile 0921.89.1969 1.160.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
161 Vietnamobile 0925.16.1969 1.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vinaphone 0914.061.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vinaphone 0944.711.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 096.174.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vietnamobile 0927.831.969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vietnamobile 0926.41.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vinaphone 0946.451.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 0974.4.3.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 0962.471.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vietnamobile 0928.031.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vietnamobile 0922.81.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Mobifone 0935.48.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vietnamobile 092.333.1969 1.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
174 Vietnamobile 0926.781.969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vietnamobile 0926.491.969 1.290.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
176 Vinaphone 0911.631.969 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vinaphone 0943.751.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vietnamobile 0927.86.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vinaphone 0917.051.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Mobifone 093.423.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Mobifone 0939.40.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Vinaphone 0913.741.969 1.500.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
183 Mobifone 0906.571.969 1.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vietnamobile 09.28.04.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Vietnamobile 0928.87.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vietnamobile 0923.29.1969 1.420.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
187 Vinaphone 094.297.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Mobifone 0933.741.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vietnamobile 0924.85.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vietnamobile 0929.78.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vietnamobile 0927.96.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vietnamobile 0924.86.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vietnamobile 0928.68.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vietnamobile 0922.45.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vietnamobile 092.666.1969 1.990.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
196 Vietnamobile 0927.68.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 09.69.49.19.69 2.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
198 Mobifone 0931.591.969 1.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
199 Mobifone 0904.481.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Mobifone 0934.241.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status