* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1993, quý khách nhập vào *1993
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 1993, nhập vào 098*1993

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0325.321.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Viettel 0354.461.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0377.411.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0379.041.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Vietnamobile 0929.51.1969 419.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 0326.841.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Viettel 0388.581.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Viettel 0397.101.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Viettel 0344.551.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 iTelecom 0877.14.1969 419.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 0343.551.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Viettel 0362.231.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 0364.661.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 0327.581.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 0782.90.1969 434.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Viettel 0373.911.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 0392.741.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 0362.471.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Viettel 0342.391.969 440.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
20 Viettel 0865.731.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 0394.231.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 0384.141.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Viettel 0326.491.969 440.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
24 Viettel 0395.211.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0397.831.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 0866.251.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0382.481.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Viettel 0392.801.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vietnamobile 0929.72.1969 419.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 0353.761.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vietnamobile 0924.81.1969 384.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 0353.521.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 0356.231.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 0342.371.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 0364.981.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 0393.981.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0394.341.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0387.241.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 0382.941.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0344.291.969 440.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
41 Viettel 0364.431.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vietnamobile 0528.40.1969 489.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Viettel 0353.701.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 0392.351.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 0338.791.969 440.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
46 Viettel 0374.131.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Viettel 039.444.1969 440.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
48 Viettel 0385.841.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vietnamobile 0585.18.1969 490.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 0345.391.969 440.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
51 Viettel 0334.281.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0395.741.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0392.061.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0354.041.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Viettel 0362.701.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Viettel 0352.211.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0349.841.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 0342.291.969 440.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
59 Viettel 0393.671.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0328.761.969 440.000 Sim tự chọn Mua ngay