* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 093.247.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Mobifone 0785.39.19.69 700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
3 Mobifone 0775.09.19.69 980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
4 Mobifone 093.752.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 0346.211.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 0377.461.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Viettel 03.888.11969 1.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
8 Viettel 033.888.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
9 Viettel 0982.66.1969 6.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0786.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Mobifone 0765.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0786.67.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 0786.28.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Mobifone 0797.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
15 Mobifone 0764.99.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
16 Mobifone 0703.69.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
17 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Mobifone 0762.15.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Mobifone 0703.25.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Mobifone 0786.31.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
25 Vinaphone 08.5555.1969 6.080.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
26 Vinaphone 0943.7.6.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 08.5678.1969 6.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vinaphone 0825.93.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 081778.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0916.30.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vinaphone 0949.4.2.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vinaphone 0949.5.1.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 081777.1969 5.550.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
41 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
42 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
43 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vinaphone 0838.77.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vinaphone 0916.23.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vinaphone 0949.31.1969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
52 Vinaphone 081779.1969 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
53 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
54 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 0834.67.1969 1.940.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vinaphone 0839.66.1969 1.840.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vinaphone 08.2345.1969 5.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
61 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vinaphone 0948.18.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 0948.341.969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 0853.161.969 805.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
70 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
71 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
72 Mobifone 0937.09.19.69 7.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
73 Mobifone 0937.00.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
74 Mobifone 0933.72.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Mobifone 0937.64.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Mobifone 0931.09.19.69 5.300.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
77 Viettel 038.267.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 0377.28.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vinaphone 0888.19.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
82 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vinaphone 0848.251.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 iTelecom 0879.48.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 0844.571.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vinaphone 0834.461.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vinaphone 0846.231.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vietnamobile 09.27.11.1969 7.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
89 Mobifone 0768.3.2.1969 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vietnamobile 0927.96.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 0839.431.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0828.471.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vinaphone 0849.851.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vinaphone 0849.891.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
95 Vietnamobile 0922.64.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Viettel 0374.721.969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Mobifone 0777.43.1969 1.860.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
98 Vinaphone 0857.741.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Mobifone 0778.381.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vietnamobile 0929.25.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Mobifone 070597.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vinaphone 0837.621.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vietnamobile 0922.95.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0854.741.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vinaphone 0839.261.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vinaphone 0888.20.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
107 Vietnamobile 0927.71.1969 735.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vinaphone 0825.081.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0825.461.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vinaphone 0836.511.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0837.171.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vietnamobile 0925.90.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 0829.451.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0833.821.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Mobifone 0789.13.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 0843.341.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vietnamobile 0925.50.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 036.270.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vinaphone 0836.461.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0352.661.969 910.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0847.841.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vinaphone 0847.491.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
123 Vinaphone 0839.711.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 0394.811.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vietnamobile 0929.83.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 033.987.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
127 Vinaphone 0848.721.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0833.641.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 0384.171.969 550.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vinaphone 0824.641.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Mobifone 076313.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0847.181.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vietnamobile 0927.19.1969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
134 Viettel 0325.90.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vinaphone 0846.821.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vinaphone 0843.581.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Vinaphone 0848.971.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vietnamobile 0562.69.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
139 Vinaphone 0827.641.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vinaphone 0823.541.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0399.36.1969 980.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vinaphone 0853.441.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vinaphone 0837.131.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Vinaphone 0845.601.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 iTelecom 0877.34.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vinaphone 0845.921.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0349.40.1969 840.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vinaphone 0844.391.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
149 Vinaphone 0836.431.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vinaphone 094.758.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 0398.14.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vinaphone 0889.891.969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
153 Viettel 036.779.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
154 Mobifone 0788.421.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vinaphone 0826.491.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
156 Vietnamobile 0926.951.969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 0364.431.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vinaphone 0842.921.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vinaphone 0842.491.969 610.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
160 Mobifone 0936.831.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vinaphone 0847.541.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Viettel 0365.3.6.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vinaphone 0833.751.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vinaphone 0838.641.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vinaphone 0836.911.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vinaphone 084.777.1969 610.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
167 Viettel 0377.04.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vinaphone 0837.271.969 699.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vietnamobile 0929.67.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0325.661.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vietnamobile 0927.591.969 1.690.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
172 Vinaphone 0946.90.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vinaphone 0843.321.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vinaphone 0837.741.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
175 Mobifone 0799.20.1969 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Viettel 0384.29.1969 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
177 Mobifone 0787.291.969 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
178 Viettel 0399.041.969 650.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vinaphone 0857.441.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Mobifone 0789.49.1969 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
181 Vinaphone 0853.841.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Vinaphone 0854.341.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 0393.7.6.1969 860.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vinaphone 0819.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Vinaphone 0839.231.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vietnamobile 0923.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 iTelecom 0879.76.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vinaphone 0837.211.969 608.500 Sim tự chọn Mua ngay
189 Mobifone 0766.331.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Viettel 039.231.1969 1.030.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vinaphone 0814.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Mobifone 0906.571.969 1.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0354.90.1969 665.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0338.59.1969 840.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
195 Vinaphone 0845.621.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vinaphone 0859.341.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0.333.411969 650.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
198 Vietnamobile 0922.87.1969 700.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Vinaphone 0842.531.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vinaphone 0847.811.969 610.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status