* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Mobifone 0703.25.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0764.99.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
6 Mobifone 0703.69.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
7 Mobifone 0786.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0786.28.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 0786.31.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0762.15.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0765.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 0786.67.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Mobifone 0797.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
15 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
19 Vinaphone 0834.67.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 08.2345.1969 5.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
25 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
26 Vinaphone 081777.1969 5.390.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
27 Vinaphone 08.5555.1969 5.760.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
28 Vinaphone 0838.77.1969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 081778.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 0839.66.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 08.5678.1969 6.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
36 Vinaphone 081779.1969 1.970.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
37 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
38 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Viettel 033.888.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
45 Viettel 0982.66.1969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 03.888.11969 1.480.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
47 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
48 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vinaphone 0948.18.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 0933.72.1969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Mobifone 0937.09.19.69 6.990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
57 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
58 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
59 Mobifone 0937.00.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Mobifone 0931.09.19.69 5.170.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
61 Viettel 038.267.1969 1.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0377.28.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 0888.19.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
65 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 0869.7.8.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0382.81.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 035.386.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0338.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0868.5.5.1969 5.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vinaphone 0947.28.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vietnamobile 0928.59.1969 1.360.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
73 Viettel 0869.361.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vietnamobile 0583.591.969 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
75 Vinaphone 0943.751.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0388.45.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vinaphone 0853.9.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Mobifone 0777.48.1969 1.720.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
79 Mobifone 0775.331.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Mobifone 0766.52.1969 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vinaphone 0943.72.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0869.62.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vinaphone 0912.061.969 5.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Mobifone 077850.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Mobifone 070.222.1969 1.330.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
86 Vinaphone 0816.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0335.84.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0386.941.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vinaphone 0942.70.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vietnamobile 0928.161.969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Mobifone 0762.431.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Mobifone 0936.481.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Mobifone 076301.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vietnamobile 09.24.09.1969 7.130.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
95 Mobifone 076319.1969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
96 Viettel 0373.66.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 035.335.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vietnamobile 0927.86.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 0399.53.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0379.36.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vinaphone 0819.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vietnamobile 0921.251.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vietnamobile 0921.89.1969 1.160.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
104 Viettel 0359.81.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Mobifone 0936.291.969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
106 Vinaphone 0886.761.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Mobifone 070541.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Viettel 0868.941.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Mobifone 0777.44.1969 1.880.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
110 Vinaphone 0919.201.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0816.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0358.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Mobifone 0904.97.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 0335.301.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Mobifone 0934.541.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 0943.01.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Mobifone 0933.051.969 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Mobifone 0705.741.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vietnamobile 0923.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
120 Vietnamobile 09.23.10.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0819.031.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vietnamobile 0926.22.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0962.54.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vinaphone 0814.111.969 5.880.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
125 Viettel 0395.261.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 0374.82.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Mobifone 077627.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vietnamobile 0921.96.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Mobifone 077857.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Mobifone 0936.311.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Mobifone 076308.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Viettel 0399.50.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vietnamobile 0922.64.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0388.551.969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Viettel 0363.651.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Mobifone 0792.09.19.69 1.200.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
137 Viettel 0393.24.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 0962.471.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 0774.071.969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vinaphone 0823.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 0394.061.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 0868.141.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vietnamobile 0926.41.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Vinaphone 0819.011.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0373.091.969 1.200.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
146 Viettel 0353.041.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vinaphone 09.4640.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vietnamobile 09.25.04.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vinaphone 083.789.1969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
150 Mobifone 077338.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Mobifone 0934.611.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 03.9669.1969 10.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
154 Vinaphone 0813.021.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Mobifone 093.423.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Viettel 0362.95.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Mobifone 0772.371.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vinaphone 0825.081.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Mobifone 09.09041969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Mobifone 0782.111.969 1.330.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
161 Vietnamobile 09.22.09.1969 6.570.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
162 Vinaphone 0816.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vietnamobile 0929.77.1969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 039.252.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Mobifone 070522.1969 1.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vinaphone 094.27.4.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 iTelecom 08.7786.1969 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vinaphone 0.888.011969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
169 Vinaphone 08.5665.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vietnamobile 05.22.05.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0327.63.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Mobifone 0931.591.969 1.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
173 Mobifone 0936.281.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Mobifone 0904.481.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0984.971.969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Mobifone 0799.241.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 iTelecom 0879.84.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vinaphone 0812.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vietnamobile 0921.211.969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Máy bàn 02866741969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
181 Mobifone 0772.211.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Mobifone 089.666.1969 6.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
183 Mobifone 0898.431.969 1.910.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Mobifone 079910.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Mobifone 0906.571.969 1.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Mobifone 0934.461.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vietnamobile 0923.69.1969 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
188 Viettel 0339.95.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vinaphone 0888.20.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
190 Mobifone 0766.76.1969 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Mobifone 0773.6.9.1969 1.480.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
192 Viettel 0354.611.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Mobifone 089862.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vinaphone 0944.711.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vietnamobile 09.29.07.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 0974.6.5.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Vinaphone 0947.791.969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
198 Mobifone 0904.5.1.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Vinaphone 0945.02.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vinaphone 0816.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status