* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vietnamobile 09.23.10.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Vietnamobile 0926.22.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 076311.1969 1.400.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
4 Viettel 0343.55.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 0358.48.1969 1.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Vietnamobile 0923.88.1969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 iTelecom 087.999.1969 1.200.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
8 Vinaphone 0944.76.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 079908.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Viettel 0335.10.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Vietnamobile 09.29.05.1969 7.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Viettel 039.21.4.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Vinaphone 0819.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 0819.081.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 0933.741.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Mobifone 0779.52.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Mobifone 079907.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 034.777.1969 1.230.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
19 Vinaphone 0889.641.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 0816.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0839.6.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Mobifone 089.888.1969 6.750.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
23 Mobifone 070544.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0818.101.969 5.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Viettel 0399.50.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vietnamobile 09.22.09.1969 6.570.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
27 Máy bàn 02866711969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
28 Viettel 0394.9.5.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Viettel 0352.131.969 1.360.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 0349.09.1969 1.990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
31 Vietnamobile 0563.191.969 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
32 Mobifone 0766.52.1969 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 0836.58.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 0853.9.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Viettel 0868.74.1969 1.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0889.271.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0868.141.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Viettel 0356.28.1969 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vinaphone 0889.831.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vietnamobile 0927.86.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 082.868.1969 5.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 08.13.05.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0814.091.969 5.850.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
44 Viettel 0869.91.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Máy bàn 02866741969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
46 Viettel 0398.59.1969 1.475.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
47 Mobifone 070528.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 0947.28.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vinaphone 0853.50.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Mobifone 070526.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 0365.3.6.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vinaphone 0816.091.969 5.850.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
53 Vietnamobile 09.26.05.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vinaphone 0889.161.969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Viettel 0335.301.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vietnamobile 09.23.04.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Mobifone 077852.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Mobifone 0906.571.969 1.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Mobifone 089.666.1969 6.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
60 Vinaphone 0943.751.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vietnamobile 09.23.07.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vinaphone 0847.68.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Mobifone 089861.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 0818.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Mobifone 077337.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 0813.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 035.386.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 0819.011.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 035.27.2.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vinaphone 0817.051.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vietnamobile 0922.81.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0356.551.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vinaphone 0819.881.969 8.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Viettel 036.779.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
75 Vinaphone 0813.021.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vietnamobile 0922.83.1969 1.240.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0379.33.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vinaphone 0859.7.6.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0396.75.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0357.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0325.551.969 1.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
82 Vinaphone 094.758.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Mobifone 070597.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 0974.6.5.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0868.44.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vinaphone 0815.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vietnamobile 09.29.07.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vietnamobile 0926.37.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Mobifone 077857.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 097.138.1969 5.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 0355.501.969 1.490.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
92 Máy bàn 02866591969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
93 Vinaphone 08.12.02.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vietnamobile 09.25.01.1969 6.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0866.19.19.69 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
96 Vietnamobile 0927.41.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 0868.941.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Viettel 098.222.1969 9.710.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
99 Mobifone 076303.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Mobifone 0777.43.1969 1.890.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
101 Mobifone 0939.40.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vietnamobile 09.21.02.1969 6.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Mobifone 0788.58.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Mobifone 0763.09.19.69 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
105 Viettel 0386.941.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Mobifone 070529.1969 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
107 Vinaphone 082.789.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
108 Vinaphone 0943.01.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Mobifone 0775.38.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 03.9669.1969 10.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
111 Vinaphone 0917.051.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0357.84.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 0835.11.1969 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
114 Mobifone 079914.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 096.195.1969 5.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Mobifone 079910.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 0337.83.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Mobifone 0799.36.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vietnamobile 0921.96.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Máy bàn 02866581969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
121 Viettel 097.389.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
122 Vinaphone 0813.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vietnamobile 09.23.01.1969 7.010.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Mobifone 089.656.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vietnamobile 0926.491.969 1.290.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
126 Vinaphone 0819.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 039.231.1969 1.030.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Mobifone 093.423.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vinaphone 0889.891.969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
130 Vietnamobile 0921.89.1969 1.160.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
131 Vietnamobile 09.25.04.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Mobifone 0789.44.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vietnamobile 0924.061.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0962.471.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vinaphone 0813.101.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Mobifone 070543.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 0939.661.969 5.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Mobifone 0898.501.969 1.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vinaphone 094.680.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Mobifone 0766.27.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vietnamobile 0583.591.969 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
142 Mobifone 0777.48.1969 1.720.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
143 Vinaphone 0889.711.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Mobifone 077331.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vinaphone 0913.67.1969 1.775.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
146 Vinaphone 083.789.1969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
147 Mobifone 070594.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0977.10.1969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vinaphone 0852.841.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vietnamobile 0923.35.1969 1.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 0387.32.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vinaphone 0836.8.3.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vietnamobile 0929.77.1969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vinaphone 0837.54.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
155 Mobifone 077335.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vinaphone 0816.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Máy bàn 02862741969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
158 Vinaphone 0818.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Mobifone 0798.901.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vietnamobile 09.21.04.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vietnamobile 092.113.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vietnamobile 09.28.04.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vinaphone 0889.741.969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vietnamobile 05.6666.1969 5.150.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
165 Vinaphone 0946.451.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Mobifone 0787.68.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 0966.5.4.1969 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 0974.4.3.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 0376.461.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 032.884.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
171 Máy bàn 02862731969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
172 Vietnamobile 09.26.01.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vietnamobile 0565.16.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Mobifone 0898.461.969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Mobifone 079.389.1969 1.990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
176 Mobifone 089650.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0979.03.1969 5.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Mobifone 076307.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Viettel 0339.95.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vinaphone 0812.061.969 5.730.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Viettel 0965.111969 10.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
182 Vietnamobile 092.136.1969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vinaphone 0815.011.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vinaphone 0813.081.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Mobifone 077627.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Mobifone 0898.131.969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0817.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Mobifone 07.9898.1969 1.640.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Viettel 0345.41.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vinaphone 0889.471.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Mobifone 0708.69.19.69 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
192 Viettel 0335.84.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vinaphone 0849.491.969 2.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
194 Viettel 0395.87.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Viettel 0363.82.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Mobifone 0705.961.969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Mobifone 0774.071.969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Mobifone 0934.83.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0356.371.969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0372.591.969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
DMCA.com Protection Status