* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Mobifone 0762.15.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 0765.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 0786.28.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0703.69.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
6 Mobifone 0703.25.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 0786.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0797.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
9 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Mobifone 0764.99.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
12 Mobifone 0786.67.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 0786.31.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 0937.09.19.69 7.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
16 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
17 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
18 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
19 Mobifone 0937.00.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
20 Mobifone 0933.72.1969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
22 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0839.66.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 08.5678.1969 5.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0838.77.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
28 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
29 Vinaphone 08.5555.1969 5.760.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
30 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 08.2345.1969 5.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 081777.1969 5.570.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
39 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 081779.1969 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
42 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0834.67.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
46 Vinaphone 081778.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
48 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 03.888.11969 1.480.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
52 Viettel 0982.66.1969 6.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Vinaphone 0.888.191969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
54 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Mobifone 0931.09.19.69 5.300.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
57 Viettel 0964.97.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 0355.07.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vinaphone 0888.20.1969 1.950.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
60 Viettel 0362.95.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0376.96.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vinaphone 0888.45.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
63 Viettel 0396.44.1969 1.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0336.26.1969 1.470.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Mobifone 0937.38.1969 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 0384.29.1969 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
67 Vietnamobile 0923.35.1969 1.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 0853.9.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0394.20.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vinaphone 0819.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 0373.11.1969 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
72 Vinaphone 083.789.1969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
73 iTelecom 087.999.1969 1.190.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
74 Mobifone 0898.441.969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vietnamobile 0928.031.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vinaphone 0946.90.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0969.65.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Mobifone 0705.941.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0967.8.4.1969 1.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0355.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 iTelecom 0878.16.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Vinaphone 0813.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vietnamobile 09.23.07.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 0868.941.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 096.771.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Mobifone 0799.181.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Gmobile 0995.33.1969 9.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Mobifone 0772.361.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 086.868.1969 8.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vietnamobile 09.29.05.1969 7.010.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 0337.011.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Mobifone 0788.231.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 096.168.1969 9.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Mobifone 0773.6.9.1969 1.580.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
95 Viettel 098.4.03.1969 5.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0818.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 0367.97.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 0946.99.1969 13.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
99 Vinaphone 0814.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vinaphone 0852.841.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Viettel 0358.36.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Mobifone 0931.851.969 1.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vietnamobile 09.29.06.1969 6.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 03.29.10.1969 6.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Mobifone 0788.371.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0363.82.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vietnamobile 092.666.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
108 Viettel 0865.641.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 082.789.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
110 Vietnamobile 0925.75.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0817.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0394.9.5.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Mobifone 0789.371.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0914.061.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0366.781.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Mobifone 0793.231.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 0947.82.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vinaphone 0889.481.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vinaphone 0819.821.969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vietnamobile 0924.63.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vinaphone 0852.90.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 086.567.1969 5.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vietnamobile 0929.78.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Mobifone 0763.071.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Mobifone 0906.031.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Mobifone 0774.491.969 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
127 Viettel 0373.151.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Mobifone 0796.331.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Mobifone 0705.441.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Mobifone 0702.241.969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 0979.03.1969 5.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Viettel 0398.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
133 Vinaphone 0833.60.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vinaphone 0917.15.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Viettel 0337.83.1969 1.505.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Mobifone 0795.381.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 0763.011.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 0987.76.1969 5.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 0867.881.969 1.025.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vinaphone 0835.83.1969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Mobifone 0706.971.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Mobifone 0934.331.969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Máy bàn 02866711969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
144 Mobifone 0896.101.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0357.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vietnamobile 0927.22.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0386.941.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Mobifone 0778.561.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vietnamobile 09.22.08.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vinaphone 0815.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 0376.92.1969 1.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vinaphone 0813.081.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Viettel 0868.44.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Mobifone 0788.461.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Mobifone 0933.501.969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vinaphone 0818.091.969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
157 Vinaphone 0818.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Mobifone 0788.401.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Mobifone 0705.851.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vietnamobile 092.12.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0335.44.1969 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Mobifone 0898.501.969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vinaphone 0819.2.3.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Mobifone 0908.36.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Viettel 0378.061.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Mobifone 0776.251.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 0338.13.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 0356.97.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 0358.48.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vinaphone 0911.631.969 1.810.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vietnamobile 09.29.02.1969 7.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vinaphone 0889.161.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Máy bàn 02866781969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
174 Mobifone 0705.921.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vinaphone 0814.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Viettel 0374.82.1969 1.115.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vietnamobile 058.999.1969 6.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
178 Mobifone 0796.341.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Mobifone 0763.111.969 1.100.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
180 Mobifone 0708.69.19.69 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
181 Mobifone 0906.081.969 13.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Mobifone 0763.051.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vinaphone 0945.02.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vinaphone 0827.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Vinaphone 0943.97.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vinaphone 0915.211.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0819.881.969 8.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Viettel 098.15.4.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vinaphone 0826.621.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Viettel 0334.82.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Mobifone 0782.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Mobifone 0775.201.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vietnamobile 0929.83.1969 1.110.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0866.82.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vietnamobile 09.25.07.1969 15.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Mobifone 0705.451.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Vinaphone 0889.741.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 09.8383.1969 14.300.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
199 Mobifone 0799.101.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vietnamobile 0921.271.969 1.540.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status