* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0765.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Mobifone 0786.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Mobifone 0797.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
4 Mobifone 0786.67.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0764.99.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
6 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 0786.28.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 0786.31.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0703.69.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
11 Mobifone 0762.15.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0703.25.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
16 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
17 Mobifone 0937.09.19.69 7.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
18 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
19 Mobifone 0933.72.1969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Mobifone 0937.00.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 08.2345.1969 5.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0839.66.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 081779.1969 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
30 Vinaphone 08.5555.1969 6.080.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
31 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 08.5678.1969 5.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
37 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
38 Vinaphone 081778.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
41 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
44 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
45 Vinaphone 0838.77.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 081777.1969 5.570.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
47 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 0834.67.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 0982.66.1969 6.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 03.888.11969 1.480.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
53 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vinaphone 0.888.191969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
55 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Mobifone 0931.09.19.69 5.300.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
57 Viettel 0376.96.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 0362.95.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 0964.97.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 0384.29.1969 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
61 Viettel 0396.44.1969 1.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0336.26.1969 1.470.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0355.07.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Mobifone 0937.38.1969 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 0888.45.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
66 Vinaphone 0888.20.1969 1.950.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
67 Vinaphone 0856.3.6.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0357.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Vinaphone 0847.68.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0375.98.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 0867.831.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Mobifone 0702.271.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Mobifone 0705.411.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0944.76.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0377.04.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vietnamobile 0928.781.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Mobifone 0799.181.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vinaphone 0947.791.969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
79 Mobifone 0763.171.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vietnamobile 0923.471.969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vinaphone 0819.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Mobifone 0705.851.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Mobifone 0789.44.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vinaphone 0814.081.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0373.151.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 035.343.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vinaphone 0819.1.5.1969 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Mobifone 0936.671.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Mobifone 0896.501.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 0969.65.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Mobifone 089.666.1969 6.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
92 Viettel 096.174.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vinaphone 0835.11.1969 1.680.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
94 Mobifone 0935.48.1969 1.260.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Mobifone 0766.76.1969 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Viettel 035.335.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Mobifone 0705.231.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 0915.211.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vinaphone 0947.82.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vinaphone 0816.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Mobifone 0776.251.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Mobifone 0773.351.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Mobifone 0763.131.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0868.3.1.1969 1.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vietnamobile 0927.86.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Mobifone 0788.411.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 0389.04.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Viettel 0335.10.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0817.031.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vinaphone 0827.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0398.32.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Mobifone 0778.521.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vietnamobile 09.25.04.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 034563.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Mobifone 0799.071.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 0358.48.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 0816.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vinaphone 083.789.1969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
119 Mobifone 0788.451.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Mobifone 0705.281.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Mobifone 0773.321.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Mobifone 0763.111.969 1.100.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
123 Vinaphone 0889.481.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Mobifone 0908.36.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vinaphone 0912.061.969 5.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vinaphone 0812.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 0868.941.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vietnamobile 0928.68.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Mobifone 0774.571.969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Mobifone 0763.001.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vietnamobile 0927.191.969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
132 Vietnamobile 0922.83.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Mobifone 0788.341.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Mobifone 0899.251.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Mobifone 0788.471.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vinaphone 0818.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Vinaphone 0946.381.969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 0326.22.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Mobifone 0793.391.969 1.330.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
140 Vinaphone 0943.01.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vietnamobile 0928.87.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vinaphone 0819.881.969 8.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Mobifone 0763.101.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Vietnamobile 0922.81.1969 1.110.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vinaphone 0814.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Mobifone 0788.361.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0344.05.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0364.891.969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
149 Vinaphone 0835.44.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Mobifone 0794.181.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Mobifone 0773.361.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vietnamobile 0921.89.1969 1.110.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
153 Mobifone 0775.281.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 0969.451.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vinaphone 0944.711.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vinaphone 085.368.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 0987.76.1969 5.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vinaphone 0816.031.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vinaphone 0815.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vinaphone 0836.8.3.1969 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vinaphone 0816.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Mobifone 0907.40.19.69 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vinaphone 0947.60.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 096.22.5.1969 5.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Mobifone 0896.61.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Mobifone 0799.011.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vietnamobile 0923.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 0378.061.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vietnamobile 09.29.07.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vietnamobile 0921.221.969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vinaphone 0847.161.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vinaphone 0889.741.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Mobifone 0788.401.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Mobifone 0705.911.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vietnamobile 09.21.08.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vinaphone 0815.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vinaphone 0919.621.969 8.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Mobifone 0705.961.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vinaphone 0817.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Mobifone 0705.941.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vinaphone 0942.70.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Mobifone 0794.101.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Mobifone 0788.381.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vinaphone 0941.51.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 0987.821.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 098.15.4.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Mobifone 0782.151.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Mobifone 0763.091.969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
189 Vinaphone 0839.6.8.1969 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Viettel 0382.81.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 0866.82.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0373.11.1969 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
193 Mobifone 0793.381.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Mobifone 0778.561.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vinaphone 0835.83.1969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 0337.661.969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0977.10.1969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Vinaphone 08.5665.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 09.68.78.1969 6.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vietnamobile 09.23.03.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status