* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 03.888.11969 1.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
2 Viettel 0982.66.1969 6.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 033.888.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
4 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0786.67.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 0786.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 0764.99.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
8 Mobifone 0762.15.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0786.31.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Mobifone 0765.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0786.28.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Mobifone 0797.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
15 Mobifone 0703.25.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Mobifone 0703.69.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
17 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 0839.66.1969 1.840.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
21 Vinaphone 081778.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
24 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 081777.1969 5.550.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
26 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
28 Vinaphone 08.2345.1969 5.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
31 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 0838.77.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
40 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 08.5555.1969 6.080.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
42 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 0834.67.1969 1.940.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vinaphone 081779.1969 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
46 Vinaphone 08.5678.1969 6.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 0948.18.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
51 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Mobifone 0937.00.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
56 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
57 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
58 Mobifone 0937.09.19.69 7.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
59 Mobifone 0933.72.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Mobifone 0931.09.19.69 5.300.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
61 Viettel 0377.28.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 038.267.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 0888.19.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
66 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Mobifone 0773.6.9.1969 1.480.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
68 Mobifone 0788.491.969 1.325.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
69 iTelecom 0879.68.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Mobifone 076.338.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vinaphone 0818.051.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vinaphone 0813.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Mobifone 0904.421.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 iTelecom 08.7786.1969 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vinaphone 0914.09.1969 7.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
76 Vietnamobile 0923.471.969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vietnamobile 092.24.8.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vietnamobile 09.21.05.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vinaphone 0886.991.969 8.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
80 Vietnamobile 09.25.12.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0372.591.969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
82 Viettel 0355.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vietnamobile 09.28.04.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Máy bàn 02866741969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
85 Mobifone 0936.671.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Mobifone 0935.49.19.69 1.260.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
87 Viettel 036.779.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
88 Mobifone 0939.40.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Máy bàn 02866751969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
90 Mobifone 0789.49.1969 1.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
91 Viettel 0975.47.1969 1.630.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Viettel 0394.9.5.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Viettel 0967.8.4.1969 1.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Viettel 0387.281.969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 094.758.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Mobifone 07.9898.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Mobifone 0763.311.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Viettel 0984.971.969 1.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vinaphone 094.27.4.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vietnamobile 0928.87.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vinaphone 0815.021.969 5.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0333.81.1969 1.100.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
103 Mobifone 0775.201.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0373.851.969 1.210.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0355.07.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vietnamobile 05.22.05.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 037.295.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Mobifone 076303.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0853.50.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Mobifone 070591.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0948.92.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Máy bàn 02862741969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
113 Viettel 0335.84.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
114 Mobifone 0702.271.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0837.54.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
116 Mobifone 0898.131.969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Mobifone 077856.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Máy bàn 02866831969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
119 Vinaphone 0889.161.969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Vietnamobile 0923.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vietnamobile 0922.83.1969 1.240.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Mobifone 0766.76.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vinaphone 0947.60.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 0972.521.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Mobifone 076308.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Mobifone 077331.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Mobifone 0774.071.969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0888.45.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
129 Vinaphone 083.789.1969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
130 Vinaphone 0941.51.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 0378.061.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Viettel 096.195.1969 5.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0325.721.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vinaphone 0812.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Viettel 0389.68.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Mobifone 0772.361.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 089650.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 0373.151.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vietnamobile 0929.58.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Mobifone 0775.281.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vinaphone 0813.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Mobifone 0898.461.969 1.910.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Mobifone 0792.09.19.69 1.170.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
144 Mobifone 0789.44.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 03.4567.1969 15.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vietnamobile 0927.591.969 1.690.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
147 Viettel 0867.831.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Mobifone 076314.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 035.335.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Mobifone 0934.241.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vinaphone 0814.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Mobifone 0704.171.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vinaphone 0836.8.3.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Mobifone 077852.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Viettel 09.8383.1969 12.350.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
156 Viettel 0338.13.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Mobifone 0788.58.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vietnamobile 052.24.1.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0379.36.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0334.48.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vietnamobile 0928.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vietnamobile 0922.81.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Mobifone 0908.36.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 098.4.03.1969 5.370.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vinaphone 0816.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vietnamobile 0924.85.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Mobifone 0795.381.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vinaphone 0818.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 0335.10.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0345.41.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0399.53.1969 1.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vinaphone 08.12.02.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vinaphone 0816.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vinaphone 0945.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vinaphone 0854.03.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vietnamobile 09.22.08.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vinaphone 0911.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0325.551.969 1.090.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
179 Viettel 0356.551.969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vietnamobile 0927.581.969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vietnamobile 0585.671.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 0329.13.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vietnamobile 0563.181.969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Mobifone 070.222.1969 1.330.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
185 Vietnamobile 0921.221.969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vietnamobile 0926.41.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0819.2.3.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Mobifone 077854.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Viettel 0358.35.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Vietnamobile 0929.011.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Mobifone 0907.741.969 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vinaphone 0852.90.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Mobifone 0782.261.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Mobifone 0766.331.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vietnamobile 0927.41.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Mobifone 0787.68.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0337.011.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0325.261.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Vinaphone 0889.891.969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
200 Vinaphone 0944.951.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status