* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0982.66.1969 6.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Viettel 033.888.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
3 Viettel 03.888.11969 1.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
4 Mobifone 0703.69.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
5 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 0703.25.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 0786.67.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0764.99.1969 1.830.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
9 Mobifone 0786.31.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0762.15.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0786.28.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 0797.59.1969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
14 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 0765.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Mobifone 0786.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 0838.77.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
23 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0834.67.1969 1.940.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vinaphone 08.2345.1969 5.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
28 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 081778.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 08.5678.1969 6.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vinaphone 08.5555.1969 6.080.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
36 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
37 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 081777.1969 5.550.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
42 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
43 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
44 Vinaphone 081779.1969 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
45 Vinaphone 0839.66.1969 1.840.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
51 Vinaphone 0948.18.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Mobifone 0933.87.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 0933.72.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Mobifone 0931.24.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
57 Mobifone 0937.09.19.69 7.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
58 Mobifone 0937.00.1969 1.362.500 Sim tự chọn Mua ngay
59 Mobifone 0937.51.1969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
60 Mobifone 0931.09.19.69 5.300.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
61 Viettel 038.267.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0377.28.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0869.25.1969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 0888.19.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
65 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Mobifone 0898.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 iTelecom 0879.68.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 0818.091.969 5.850.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
69 Viettel 0393.58.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Mobifone 0782.151.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vietnamobile 0929.011.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Mobifone 093.17.6.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 0868.311.969 1.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0852.841.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0376.92.1969 1.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vinaphone 0943.751.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Viettel 0389.04.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Mobifone 0935.48.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vinaphone 0889.481.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0345.81.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vinaphone 0917.051.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Vietnamobile 0927.22.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0972.521.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 0962.54.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Mobifone 0788.371.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Viettel 0345.23.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Mobifone 0774.071.969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vietnamobile 09.24.09.1969 7.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
89 Viettel 0337.661.969 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0947.28.1969 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 033.987.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
92 Mobifone 070543.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Mobifone 0898.501.969 1.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vinaphone 0889.711.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Viettel 0338.13.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Viettel 0347.291.969 1.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
97 Vinaphone 083.789.1969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
98 Vinaphone 085.368.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Mobifone 0896.101.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 iTelecom 0879.84.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vietnamobile 09.29.06.1969 6.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vinaphone 0817.051.969 5.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 0373.151.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Mobifone 0763.421.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vietnamobile 09.26.05.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Mobifone 0788.491.969 1.325.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
107 Vinaphone 0824.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vinaphone 0942.70.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 082.868.1969 5.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vietnamobile 092.113.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0869.76.1969 1.036.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 086.999.1969 7.020.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
113 Mobifone 076319.1969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
114 Vinaphone 0825.081.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vietnamobile 0927.19.1969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
116 Mobifone 0763.311.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 0814.091.969 5.880.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
118 Vinaphone 0818.031.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Mobifone 0793.231.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Mobifone 0779.52.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Viettel 0335.84.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vinaphone 0816.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0968.39.1969 8.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
124 Vietnamobile 0923.69.1969 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
125 Vinaphone 0889.431.969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 0868.86.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Mobifone 0788.401.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0816.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Mobifone 0908.93.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Mobifone 070595.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Viettel 098.15.4.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Viettel 0382.81.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0356.371.969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0389.52.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Mobifone 070549.1969 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
136 Mobifone 0789.44.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Viettel 0978.26.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Mobifone 0702.811.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vietnamobile 0925.24.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Mobifone 0907.40.19.69 1.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Mobifone 070540.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Mobifone 0782.251.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Mobifone 0788.341.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 098.4.03.1969 5.370.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Mobifone 0782.111.969 1.330.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
146 Mobifone 0939.661.969 5.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0373.11.1969 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
148 Vinaphone 09.4640.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Mobifone 0904.481.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Mobifone 0763.471.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vinaphone 0816.011.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vietnamobile 0927.591.969 1.690.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
153 Vinaphone 094.297.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vietnamobile 09.29.02.1969 7.010.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Vietnamobile 0921.251.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Mobifone 077627.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vietnamobile 0563.181.969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0981.961.969 7.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Máy bàn 02862731969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
160 Mobifone 0934.241.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Mobifone 0788.58.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Mobifone 0939.40.1969 1.750.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vinaphone 0944.711.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 iTelecom 08.7786.1969 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vietnamobile 0929.39.1969 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
166 Máy bàn 02866821969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
167 Viettel 0337.011.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Mobifone 0796.081.969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 0388.45.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0375.15.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vietnamobile 09.25.01.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Viettel 0358.48.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vinaphone 0859.7.6.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Viettel 0984.971.969 1.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0394.061.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Viettel 0344.87.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Mobifone 0766.401.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Mobifone 0933.051.969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Viettel 096.174.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Mobifone 0796.19.19.69 1.900.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
181 Mobifone 079908.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Mobifone 077854.1969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Viettel 034.678.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vinaphone 0815.091.969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
185 Mobifone 0766.76.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Mobifone 0766.461.969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0945.02.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vinaphone 0849.491.969 2.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
189 Vietnamobile 09.27.09.1969 7.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
190 Viettel 0357.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vinaphone 0814.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 0389.68.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0353.041.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vinaphone 0948.60.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Viettel 033.791.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 0334.96.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Vinaphone 0886.12.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Viettel 0869.72.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0325.261.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0349.09.1969 1.990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
DMCA.com Protection Status