* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vietnamobile 09.22.08.1969 7.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Vietnamobile 0565.16.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 03.26.01.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Vinaphone 0888.55.1969 1.700.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
5 Mobifone 0787.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 0393.45.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Vinaphone 0942.70.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Viettel 0387.2.5.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Viettel 0369.57.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0933.501.969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Viettel 034.8.06.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0777.491.969 1.310.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
13 Vinaphone 0886.761.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Viettel 096.174.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 0943.751.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Mobifone 0906.571.969 1.820.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Mobifone 0799.041.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vietnamobile 092.666.1969 1.850.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
19 Mobifone 0898.431.969 1.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Viettel 098.185.1969 7.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0836.8.3.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 0375.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Mobifone 0763.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Mobifone 0785.16.19.69 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0835.11.1969 1.475.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
26 Viettel 0345.36.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Viettel 0337.83.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Viettel 0393.8.4.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Viettel 0367.631.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Viettel 097.138.1969 6.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Mobifone 0789.49.1969 1.475.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
32 Vinaphone 0919.07.1969 5.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 085.664.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 0847.68.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Mobifone 0782.791.969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
36 Vietnamobile 0927.96.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Viettel 0359.02.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vietnamobile 09.25.12.1969 6.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Mobifone 0785.18.19.69 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0946.99.1969 9.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
41 Vietnamobile 0928.161.969 1.422.500 Sim tự chọn Mua ngay
42 Viettel 0866.30.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Viettel 0325.721.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vinaphone 085.368.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 0968.50.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 08.12.02.1969 6.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vinaphone 0919.621.969 9.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vietnamobile 0922.9.1.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vinaphone 0917.33.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Viettel 0971.311.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 0345.81.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vinaphone 0886.19.1969 2.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
53 Vinaphone 0853.9.8.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Mobifone 0906.84.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Mobifone 0763.071.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vinaphone 0826.621.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vinaphone 0859.7.6.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 0981.821.969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Mobifone 0933.741.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Mobifone 0782.68.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0338.13.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0375.15.1969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0379.36.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 0835.44.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Mobifone 0789.44.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 0856.3.6.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vietnamobile 0926.52.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 08.5665.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Mobifone 0763.141.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0335.08.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vietnamobile 052.24.1.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0382.83.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 0325.69.19.69 1.190.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
74 Mobifone 0798.13.19.69 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0399.98.1969 1.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
76 Viettel 0387.821.969 1.587.500 Sim tự chọn Mua ngay
77 Mobifone 0763.191.969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
78 Viettel 03.9669.1969 9.700.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
79 Viettel 0345.39.19.69 1.650.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
80 Mobifone 0904.97.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 039.252.1969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Vietnamobile 0922.64.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vinaphone 0816.1.5.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 03.28.01.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Mobifone 0775.38.1969 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vietnamobile 09.26.01.1969 7.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0355.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Mobifone 0931.86.1969 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Mobifone 0777.44.1969 1.800.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
90 Vinaphone 08.12.01.1969 6.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 096.128.1969 6.240.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Viettel 0964.67.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vietnamobile 09.22.12.1969 7.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vietnamobile 09.27.09.1969 6.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
95 Vietnamobile 0924.7.4.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0947.60.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 096.195.1969 5.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Mobifone 0777.43.1969 1.800.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
99 Vietnamobile 09.29.06.1969 7.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0326.22.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Mobifone 0799.43.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0357.68.1969 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 0358.48.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0839.6.8.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Mobifone 0702.241.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 039.8.02.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Mobifone 0932.79.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
108 Viettel 0384.66.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Mobifone 0908.36.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 0986.60.1969 1.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0914.09.1969 6.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
112 Vinaphone 0819.881.969 9.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0388.551.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 08.13.05.1969 6.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0329.53.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 0868.311.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Viettel 0979.03.1969 5.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vietnamobile 0926.37.1969 1.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0352.131.969 1.910.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 Mobifone 0904.5.1.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Viettel 034.9.02.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vietnamobile 092.113.1969 1.287.500 Sim tự chọn Mua ngay
123 Mobifone 0786.15.19.69 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Mobifone 0773.6.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
125 Vietnamobile 09.25.01.1969 6.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Mobifone 0901.741.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Mobifone 09.3388.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vietnamobile 0922.45.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Viettel 096.772.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Mobifone 0785.131.969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vietnamobile 09.21.05.1969 6.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vietnamobile 0924.061.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0354.611.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 034.777.1969 1.230.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
135 Viettel 0378.15.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 0344.14.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Mobifone 0708.69.19.69 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
138 Viettel 0974.6.5.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vietnamobile 09.26.05.1969 6.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Mobifone 0785.121.969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vietnamobile 0928.031.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vietnamobile 0926.22.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Vietnamobile 09.24.05.1969 6.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Mobifone 0898.461.969 1.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Mobifone 0763.051.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 098.15.4.1969 1.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0336.6.2.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Mobifone 0906.491.969 1.950.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
149 Mobifone 0788.58.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Viettel 0373.151.969 1.470.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 096.771.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Mobifone 0777.48.1969 1.700.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
153 Mobifone 0766.52.1969 1.625.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Mobifone 0766.701.969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Viettel 0357.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vinaphone 0854.02.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vinaphone 082.868.1969 6.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Vinaphone 083.20.8.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Mobifone 0785.151.969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Mobifone 0799.101.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Mobifone 0763.081.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vinaphone 0847.161.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Viettel 0868.74.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Mobifone 0934.411.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vinaphone 0913.67.1969 1.700.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
166 Vinaphone 0946.451.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 0866.82.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 0869.25.1969 1.625.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Mobifone 0935.54.1969 1.330.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vietnamobile 0926.41.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 096.168.1969 9.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Mobifone 0766.27.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vietnamobile 09.21.02.1969 6.930.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Mobifone 0763.101.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Viettel 0335.84.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
176 Viettel 0398.32.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vinaphone 0816.18.1969 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vietnamobile 09.29.07.1969 6.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Viettel 0364.54.1969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vietnamobile 052.23.1.1969 1.430.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Viettel 0398.59.1969 1.475.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
182 Viettel 0357.4.9.1969 1.400.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
183 Vinaphone 084.888.1969 1.850.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
184 Viettel 0865.641.969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 0378.061.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 0358.35.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 096.113.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Viettel 0375.70.1969 1.400.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Viettel 0386.581.969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Viettel 0345.23.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vietnamobile 056.999.1969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
192 Mobifone 0933.68.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vinaphone 0947.82.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vietnamobile 0928.68.1969 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Viettel 0332.80.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 0384.121.969 1.197.500 Sim tự chọn Mua ngay
197 Vietnamobile 0924.86.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Vinaphone 0947.28.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 0364.891.969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
200 Viettel 0336.7.2.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1969 : f3bc034d8cb02eed05a44da3e39544d1

DMCA.com Protection Status