* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 034.678.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Viettel 0336.7.2.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0345.23.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Mobifone 0936.431.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Mobifone 0934.521.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Mobifone 0904.531.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Mobifone 0934.581.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Mobifone 0934.641.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Mobifone 0934.461.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Mobifone 0936.311.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Mobifone 0936.011.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Mobifone 0936.081.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Mobifone 0934.681.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Mobifone 0936.061.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Mobifone 0934.631.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Mobifone 0936.241.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Mobifone 0904.571.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Mobifone 0903.221.969 1.020.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
19 Mobifone 0904.501.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Mobifone 0934.611.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Mobifone 0904.641.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Mobifone 0936.391.969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
23 Mobifone 0902.231.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Mobifone 0936.481.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Mobifone 0903.411.969 1.020.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
26 Mobifone 0936.291.969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
27 Mobifone 0934.471.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Mobifone 0936.451.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Mobifone 0936.401.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Mobifone 0936.281.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Mobifone 0934.541.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Mobifone 0936.071.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Mobifone 0936.221.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Mobifone 0906.271.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Mobifone 0904.601.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Mobifone 0936.041.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Mobifone 0936.421.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Mobifone 0936.411.969 1.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Viettel 098667.1969 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Viettel 0367.97.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 0869.72.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Mobifone 0774.571.969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Mobifone 0793.901.969 1.015.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Mobifone 0774.491.969 1.480.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
45 Viettel 0869.361.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 0386.141.969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Viettel 0394.061.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Viettel 0377.691.969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
49 Viettel 0373.851.969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
50 Mobifone 0933.051.969 1.700.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Mobifone 093.17.6.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0358.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
53 Viettel 0389.68.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0326.22.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Viettel 0868.86.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Viettel 0868.62.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0963.91.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 0969.65.1969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vinaphone 0945.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 0946.90.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vinaphone 0946.43.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vinaphone 0943.72.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vinaphone 0945.02.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 0946.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 0943.97.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 0948.92.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Mobifone 0706.971.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vietnamobile 0927.19.1969 1.450.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
69 Vietnamobile 0928.78.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vietnamobile 0927.01.1969 5.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Mobifone 0904.5.1.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Mobifone 093.156.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Mobifone 0904.97.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Viettel 0398.14.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0389.52.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 0347.291.969 1.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
77 Viettel 0393.24.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 036.424.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0345.41.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Mobifone 076.338.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 096.772.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 096.771.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 0374.82.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Viettel 0866.82.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Viettel 0338.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vietnamobile 0924.63.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vietnamobile 092.365.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vietnamobile 0928.67.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vinaphone 09.4640.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vietnamobile 0927.22.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vietnamobile 0923.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vietnamobile 0923.76.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vinaphone 0948.30.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vietnamobile 0929.58.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 0948.60.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vietnamobile 0928.62.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Viettel 033337.1969 1.990.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
98 Viettel 034563.1969 1.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Viettel 0363.651.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Viettel 0.333.511969 1.180.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
101 Viettel 0962.54.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vietnamobile 0925.75.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Viettel 0345.36.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0329.28.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0335.44.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0368.05.1969 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Viettel 0395.261.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Viettel 0353.041.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0388.551.969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 0378.061.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0865.641.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0373.151.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Mobifone 0934.331.969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0886.36.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vietnamobile 0925.24.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 0917.15.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
117 Vinaphone 0825.081.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 iTelecom 08.7786.1969 1.340.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0984.971.969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
120 iTelecom 0879.84.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 iTelecom 0879.68.1969 1.043.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Mobifone 09.3388.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Mobifone 09.09041969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Mobifone 0908.36.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Mobifone 0906.84.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 0374.09.1969 1.940.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
127 Vinaphone 0919.07.1969 5.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0816.18.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vinaphone 0913.67.1969 1.775.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
130 Vinaphone 0914.09.1969 7.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
131 Viettel 0344.87.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0947.60.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vinaphone 0942.70.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Mobifone 0782.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Máy bàn 02866541969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
136 Vinaphone 0836.8.3.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
137 Vinaphone 0859.7.6.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vinaphone 0813.021.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vinaphone 0818.051.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vinaphone 0835.83.1969 1.036.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vinaphone 0813.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Viettel 035.386.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Mobifone 07.9898.1969 1.640.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Vinaphone 0947.28.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0384.121.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vinaphone 0836.58.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vietnamobile 0929.77.1969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Viettel 0349.09.1969 1.990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
149 Viettel 0325.661.969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vietnamobile 05.22.05.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 035.343.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vietnamobile 09.22.09.1969 6.570.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
153 Vinaphone 0946.451.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 0868.44.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Viettel 0396.75.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Viettel 0376.92.1969 1.140.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 0394.9.5.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Mobifone 0789.44.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 036.779.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
160 Vinaphone 094.680.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0971.66.1969 7.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Mobifone 0766.52.1969 1.660.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vietnamobile 09.25.12.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 03.26.01.1969 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Viettel 033.791.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vietnamobile 0583.591.969 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
167 Vinaphone 0837.54.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vinaphone 0818.091.969 5.850.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
169 Vinaphone 0856.3.6.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vietnamobile 09.22.08.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vinaphone 0839.6.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vietnamobile 0926.491.969 1.290.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
173 Vietnamobile 0922.27.1969 1.160.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
174 Mobifone 0788.58.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Vinaphone 0816.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vinaphone 0889.141.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Viettel 0335.301.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vinaphone 0944.711.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vietnamobile 09.23.12.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vinaphone 0814.081.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vietnamobile 0926.37.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Mobifone 0939.661.969 5.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vinaphone 0947.82.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vietnamobile 0925.891.969 1.030.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
185 Viettel 0977.10.1969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Máy bàn 02866801969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
187 Viettel 035.286.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Viettel 0358.48.1969 1.280.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Máy bàn 02866751969 1.020.000 Số máy bàn Mua ngay
190 Viettel 0335.08.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vinaphone 0835.71.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Mobifone 0775.38.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Máy bàn 02866591969 1.020.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
194 Viettel 0325.721.969 1.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Viettel 0357.68.1969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vietnamobile 0922.81.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Mobifone 0766.76.1969 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Vietnamobile 09.27.09.1969 7.130.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
199 Vinaphone 0889.641.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0869.7.8.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status