* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 03.9669.1969 10.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
2 Viettel 0965.111969 10.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
3 Mobifone 09.09041969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0968.66.1969 10.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Viettel 096.168.1969 9.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Viettel 035.777.1969 9.850.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
7 Viettel 098.222.1969 9.640.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
8 Vinaphone 09.18.04.1969 9.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Vinaphone 0919.621.969 8.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
10 Viettel 086.868.1969 8.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Vinaphone 0886.991.969 8.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
12 Vinaphone 0819.881.969 8.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 iTelecom 08.7777.1969 8.700.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
14 Viettel 0968.39.1969 8.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
15 Mobifone 089.888.1969 7.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
16 Vietnamobile 09.21.05.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vietnamobile 09.25.12.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 08.12.01.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 08.12.02.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 08.13.05.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vietnamobile 09.21.02.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Vietnamobile 09.21.04.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vietnamobile 09.21.08.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vietnamobile 09.22.07.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vietnamobile 09.22.08.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
26 Vietnamobile 09.22.09.1969 7.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
27 Vietnamobile 09.23.03.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vietnamobile 09.23.04.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vietnamobile 09.23.07.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vietnamobile 09.23.10.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vietnamobile 09.23.12.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vietnamobile 09.24.05.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vietnamobile 09.24.09.1969 7.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
34 Vietnamobile 09.25.01.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
35 Vietnamobile 09.26.01.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vietnamobile 09.26.05.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
37 Vietnamobile 09.27.09.1969 7.500.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
38 Vietnamobile 09.27.11.1969 7.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
39 Vietnamobile 09.28.11.1969 7.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
40 Vietnamobile 09.29.07.1969 7.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Viettel 0971.66.1969 7.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Viettel 0981.961.969 7.350.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Mobifone 0937.09.19.69 7.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
44 Viettel 086.777.1969 7.040.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
45 Vietnamobile 09.29.05.1969 7.030.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Viettel 086.999.1969 7.020.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
47 Vietnamobile 09.23.01.1969 7.020.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vietnamobile 09.29.02.1969 7.010.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vinaphone 0914.09.1969 7.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
50 Vietnamobile 09.29.06.1969 6.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Viettel 0982.66.1969 6.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Mobifone 089.666.1969 6.900.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
53 Viettel 0393.161.969 6.840.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Viettel 0989.6.3.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Viettel 03.29.10.1969 6.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Viettel 098.185.1969 6.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vietnamobile 056.999.1969 6.140.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
58 Vietnamobile 05.8686.1969 6.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vinaphone 08.5555.1969 6.080.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
60 Vinaphone 08.5678.1969 6.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vinaphone 0819.031.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vinaphone 0814.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vinaphone 0814.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vinaphone 0814.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 0814.111.969 6.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
66 Vinaphone 0815.091.969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
67 Vinaphone 0816.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Vinaphone 0816.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Vinaphone 0816.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vinaphone 0816.081.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vinaphone 0816.091.969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
72 Vinaphone 0816.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Vinaphone 0817.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0817.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vinaphone 0817.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Vinaphone 0817.081.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vinaphone 0818.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vinaphone 0818.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vinaphone 0818.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vinaphone 0819.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Vietnamobile 058.999.1969 6.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
82 Viettel 0987.821.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vinaphone 0812.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vinaphone 0819.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 0819.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vinaphone 0819.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vinaphone 0819.081.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vinaphone 0823.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vinaphone 0824.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 0827.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vinaphone 0911.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0812.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vinaphone 0812.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vinaphone 0813.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 0813.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0813.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vinaphone 0813.081.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 0813.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vinaphone 0814.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vinaphone 0814.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vinaphone 0814.091.969 5.880.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
102 Vinaphone 0815.021.969 5.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vinaphone 0816.031.969 5.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0816.061.969 5.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vinaphone 0817.051.969 5.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vinaphone 0814.081.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vinaphone 0815.011.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vinaphone 0816.011.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 0817.041.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vinaphone 0815.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0815.071.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vinaphone 0817.031.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 0818.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0818.031.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0818.051.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Vinaphone 0818.091.969 5.850.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
117 Vinaphone 0819.011.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vinaphone 0919.07.1969 5.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vinaphone 081777.1969 5.550.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
120 Vinaphone 0888.58.1969 5.510.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
121 Vietnamobile 0925.03.1969 5.460.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 096.128.1969 5.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vinaphone 082.868.1969 5.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 096.195.1969 5.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vinaphone 08.2345.1969 5.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Viettel 098.4.03.1969 5.370.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Viettel 086.567.1969 5.370.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vietnamobile 0927.01.1969 5.370.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Mobifone 0939.661.969 5.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Mobifone 0931.09.19.69 5.300.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
132 Viettel 0987.76.1969 5.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 096.22.5.1969 5.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0868.5.5.1969 5.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Vinaphone 0912.061.969 5.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vietnamobile 05.6666.1969 5.150.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
137 Viettel 097.138.1969 5.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vietnamobile 0929.011.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 033.888.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
140 Vinaphone 0888.19.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
141 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vietnamobile 0925.24.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 0972.521.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Mobifone 0908.36.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Mobifone 09.3388.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Vinaphone 082.789.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
147 Vinaphone 0889.891.969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
148 Viettel 0338.71.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Viettel 0339.6.3.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vinaphone 0825.081.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 0964.97.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 096.174.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Mobifone 093.156.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 0868.44.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Viettel 0982.73.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vinaphone 0849.491.969 2.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
157 Vinaphone 0888.45.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
158 Vinaphone 0888.20.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
159 Mobifone 0934.241.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0395.87.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0339.95.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Viettel 0386.581.969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Viettel 0334.48.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 0349.09.1969 1.990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
165 Viettel 0393.07.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 0334.83.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Viettel 0869.62.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Viettel 096.772.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Viettel 0963.911.969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0869.91.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 098.15.4.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vinaphone 0816.18.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vinaphone 0913.67.1969 1.980.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
174 Vinaphone 0917.15.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
175 Mobifone 0934.331.969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vinaphone 081779.1969 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
177 Viettel 0968.57.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Viettel 0356.97.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vietnamobile 0921.86.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Viettel 0359.81.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Mobifone 0789.44.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Viettel 038883.1969 1.970.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
183 Viettel 0334.82.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Viettel 033.791.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Viettel 096.771.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Viettel 0329.13.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Viettel 034563.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Viettel 033337.1969 1.960.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
189 Viettel 0389.52.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Viettel 0327.18.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vietnamobile 0928.22.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Viettel 033.680.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 038.267.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vinaphone 0816.1.5.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vinaphone 0856.3.6.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Mobifone 0787.68.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Viettel 0374.74.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Mobifone 0898.131.969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Mobifone 0898.441.969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 0334.96.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status