* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Vinaphone 081779.1969 1.980.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
3 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Vinaphone 0838.77.1969 1.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
10 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
11 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
12 Vinaphone 0834.67.1969 1.940.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Vinaphone 08.2345.1969 5.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 08.5678.1969 6.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
15 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 081778.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 0839.66.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
20 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
21 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
22 Vinaphone 081777.1969 5.550.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
23 Vinaphone 08.5555.1969 5.760.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
24 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
26 Vinaphone 0948.18.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
28 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
29 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
30 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
31 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Vinaphone 0888.19.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
35 Vietnamobile 09.29.05.1969 6.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Vinaphone 0815.091.969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
37 Vinaphone 0946.981.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vietnamobile 0926.22.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vietnamobile 0926.551.969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vietnamobile 0924.63.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vietnamobile 09.23.01.1969 7.010.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0889.641.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vietnamobile 092.113.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
44 Vietnamobile 092.12.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Vinaphone 0817.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0818.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
47 Vinaphone 0817.081.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vietnamobile 0922.9.1.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Vietnamobile 0926.961.969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vietnamobile 0922.64.1969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 0943.72.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Vietnamobile 0921.89.1969 1.160.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
53 Vinaphone 0814.011.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
54 Vietnamobile 0927.01.1969 5.360.000 Sim tự chọn Mua ngay
55 Vinaphone 0947.82.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
56 Vinaphone 0819.081.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Vietnamobile 09.21.05.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Vietnamobile 0923.35.1969 1.420.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Vinaphone 0819.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Vinaphone 0889.481.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Vietnamobile 05.22.05.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Vinaphone 09.18.04.1969 9.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Vinaphone 08.12.02.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Vietnamobile 0926.37.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Vinaphone 0819.031.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Vinaphone 0833.771.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Vinaphone 0889.891.969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
68 Vietnamobile 0523.79.1969 1.420.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
69 Vinaphone 0813.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Vietnamobile 092.14.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Vietnamobile 0927.831.969 1.040.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Vietnamobile 0923.69.1969 1.150.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
73 Vietnamobile 09.26.01.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Vinaphone 0812.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Vinaphone 0.888.141969 1.990.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
76 Vietnamobile 0921.211.969 1.540.000 Sim tự chọn Mua ngay
77 Vietnamobile 0923.88.1969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Vietnamobile 09.28.04.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Vinaphone 0836.58.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Vietnamobile 0928.59.1969 1.360.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
81 Vinaphone 0943.751.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Vietnamobile 0928.22.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Vinaphone 0948.30.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vietnamobile 0928.67.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
85 Vinaphone 0946.90.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
86 Vietnamobile 0927.68.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Vinaphone 0815.911.969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Vietnamobile 09.25.01.1969 6.580.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Vietnamobile 0921.271.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Vinaphone 08.13.05.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Vietnamobile 092.26.7.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Vinaphone 0944.76.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
93 Vinaphone 0852.841.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
94 Vietnamobile 09.29.02.1969 6.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 0889.741.969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vietnamobile 09.25.12.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vinaphone 0824.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vietnamobile 0921.251.969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vietnamobile 0925.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
100 Vinaphone 0818.051.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vietnamobile 09.22.07.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Vinaphone 08.12.01.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vietnamobile 0926.41.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Vinaphone 0816.011.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Vinaphone 0816.041.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Vietnamobile 092.136.1969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
107 Vinaphone 0837.54.1969 1.092.500 Sim tự chọn Mua ngay
108 Vietnamobile 09.25.04.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Vinaphone 09.4640.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Vinaphone 0919.07.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Vinaphone 0836.8.3.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Vinaphone 0853.9.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Vinaphone 0947.28.1969 1.270.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Vinaphone 0814.101.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Vinaphone 0888.45.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
116 Vietnamobile 058.999.1969 6.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
117 Vinaphone 0819.1.5.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Vietnamobile 09.21.04.1969 7.130.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Vinaphone 083.789.1969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
120 Vietnamobile 0565.16.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Vietnamobile 0928.62.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Vietnamobile 05.8686.1969 6.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Vietnamobile 0927.581.969 1.690.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Vietnamobile 052.24.1.1969 1.210.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vinaphone 0914.09.1969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
126 Vietnamobile 056.999.1969 6.130.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
127 Vinaphone 0886.36.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0947.791.969 1.680.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
129 Vinaphone 082.789.1969 5.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
130 Vinaphone 0859.7.6.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vinaphone 0817.041.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0823.121.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Vinaphone 0835.44.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Vietnamobile 092.333.1969 1.600.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
135 Vietnamobile 052.23.1.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Vietnamobile 09.24.09.1969 7.130.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
137 Vinaphone 0812.061.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Vinaphone 0943.01.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Vietnamobile 0921.221.969 1.540.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Vietnamobile 0563.181.969 1.450.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Vietnamobile 0922.81.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
142 Vietnamobile 0926.491.969 1.290.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
143 Vinaphone 0912.061.969 5.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Vietnamobile 0563.451.969 1.430.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Vietnamobile 09.27.09.1969 7.130.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
146 Vinaphone 0847.161.969 1.150.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Vinaphone 0814.111.969 6.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
148 Vietnamobile 09.22.08.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vinaphone 0812.051.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vietnamobile 0927.86.1969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Vinaphone 0813.081.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Vietnamobile 0929.83.1969 1.160.000 Sim tự chọn Mua ngay
153 Vinaphone 0911.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Vietnamobile 0927.591.969 1.690.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
155 Vietnamobile 0926.781.969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Vietnamobile 0929.011.969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Vietnamobile 092.666.1969 1.990.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
158 Vietnamobile 09.23.12.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Vinaphone 0889.831.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Vietnamobile 0928.68.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Vietnamobile 0924.86.1969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Vinaphone 0819.2.3.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Vinaphone 0816.1.5.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Vietnamobile 0923.381.969 1.530.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Vietnamobile 0925.16.1969 1.570.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Vinaphone 0819.021.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vinaphone 0853.50.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vietnamobile 0585.671.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vinaphone 0816.071.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Vietnamobile 0927.22.1969 1.490.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Vinaphone 0813.021.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
172 Vietnamobile 0562.69.1969 1.290.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
173 Vietnamobile 09.22.09.1969 6.590.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
174 Vietnamobile 05.6666.1969 5.150.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
175 Vinaphone 0825.081.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
176 Vinaphone 0816.18.1969 1.775.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vinaphone 0.888.371969 1.960.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
178 Vinaphone 0814.051.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vietnamobile 0928.87.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vietnamobile 0923.76.1969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vinaphone 0942.70.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
182 Vietnamobile 09.29.07.1969 6.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vietnamobile 0923.94.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Vinaphone 0835.71.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
185 Vinaphone 0816.061.969 5.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
186 Vinaphone 0819.011.969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 0818.031.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vinaphone 0819.061.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vinaphone 0913.741.969 1.500.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
190 Vinaphone 0889.161.969 1.480.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Vinaphone 0816.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
192 Vietnamobile 0927.651.969 1.290.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Vinaphone 094.27.4.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Vinaphone 0816.031.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
195 Vietnamobile 09.21.08.1969 6.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Vinaphone 0919.621.969 8.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Vietnamobile 0925.891.969 1.030.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
198 Vinaphone 0886.761.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Vietnamobile 0924.061.969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Vietnamobile 092.24.8.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status