* Để tìm sim bắt đầu bằng 090, quý khách nhập vào 090*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1970, quý khách nhập vào *1970
* Để tìm sim bắt đầu bằng 090 và kết thúc bằng 1970, nhập vào 090*1970

Sim Năm Sinh 1969

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0368.87.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
2 Viettel 0386.92.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
3 Viettel 0385.73.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
4 Viettel 0365.46.1969 1.830.000 Sim tự chọn Mua ngay
5 Vinaphone 081778.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
6 Vinaphone 082.668.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
7 Vinaphone 0838.77.1969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
8 Viettel 038.36.1.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
9 Vinaphone 08.5555.1969 5.760.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
10 Viettel 038.65.4.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
11 Vinaphone 081779.1969 1.970.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
12 Vinaphone 0839.7.6.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
13 Vinaphone 082.886.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
14 Vinaphone 081777.1969 5.390.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
15 Vinaphone 0825.98.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
16 Vinaphone 0823.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
17 Viettel 039.84.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
18 Vinaphone 083.454.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
19 Vinaphone 085.669.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
20 Vinaphone 0839.33.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
21 Vinaphone 0825.95.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
22 Viettel 038.54.7.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
23 Vinaphone 0834.93.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
24 Vinaphone 0834.67.1969 1.925.000 Sim tự chọn Mua ngay
25 Vinaphone 0825.99.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
26 Vinaphone 083.678.1969 5.320.000 Sim tự chọn Mua ngay
27 Vinaphone 0826.69.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
28 Vinaphone 0828.19.19.69 1.175.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
29 Vinaphone 0839.66.1969 1.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
30 Vinaphone 0838.5.9.1969 1.100.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
31 Vinaphone 08.5678.1969 6.080.000 Sim tự chọn Mua ngay
32 Vinaphone 0838.7.5.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
33 Vinaphone 08.2345.1969 5.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
34 Viettel 03.888.11969 1.480.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
35 Viettel 0982.66.1969 5.870.000 Sim tự chọn Mua ngay
36 Viettel 033.888.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
37 Vinaphone 0947.031.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
38 Vinaphone 0945.971.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
39 Vinaphone 0947.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
40 Vinaphone 0948.18.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
41 Vinaphone 0946.871.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
42 Vinaphone 0943.821.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
43 Vinaphone 0856.79.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
44 Viettel 0377.28.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
45 Viettel 038.267.1969 1.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
46 Vinaphone 0888.19.1969 5.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
47 Vinaphone 09.1997.1969 5.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
48 Vinaphone 094.26.6.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
49 Viettel 0868.42.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
50 Vinaphone 0886.12.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
51 Vinaphone 094.27.4.1969 1.550.000 Sim tự chọn Mua ngay
52 Viettel 0333.81.1969 1.100.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
53 Viettel 0373.091.969 1.200.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
54 Viettel 086.999.1969 6.990.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
55 Viettel 086.777.1969 7.020.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
56 Viettel 086.868.1969 8.880.000 Sim tự chọn Mua ngay
57 Viettel 0975.47.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
58 Viettel 03.9595.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
59 Viettel 036.26.3.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
60 Viettel 037.295.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
61 Viettel 0373.66.1969 1.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
62 Viettel 0987.76.1969 5.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
63 Viettel 0358.36.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
64 Viettel 0353.93.1969 1.590.000 Sim tự chọn Mua ngay
65 Viettel 096.22.5.1969 5.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
66 Viettel 0329.13.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
67 Viettel 0334.83.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
68 Viettel 0327.18.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
69 Viettel 0869.62.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
70 Viettel 0393.07.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
71 Viettel 0868.5.5.1969 5.230.000 Sim tự chọn Mua ngay
72 Viettel 0356.97.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
73 Viettel 0327.63.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
74 Viettel 0869.76.1969 1.036.000 Sim tự chọn Mua ngay
75 Viettel 0388.45.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
76 Viettel 038883.1969 1.980.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
77 Viettel 0374.74.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
78 Viettel 0334.48.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
79 Viettel 0334.82.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
80 Viettel 0989.6.3.1969 6.410.000 Sim tự chọn Mua ngay
81 Viettel 0968.57.1969 1.970.000 Sim tự chọn Mua ngay
82 Viettel 0334.96.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
83 Viettel 098.4.03.1969 5.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
84 Vinaphone 0888.45.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
85 Vinaphone 0888.20.1969 2.000.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
86 Viettel 0964.97.1969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
87 Viettel 0396.44.1969 1.120.000 Sim tự chọn Mua ngay
88 Viettel 0362.95.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
89 Viettel 0345.47.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
90 Viettel 0336.26.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
91 Viettel 0376.96.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
92 Viettel 0384.29.1969 1.050.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
93 Vinaphone 0886.991.969 8.800.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
94 Vinaphone 0915.211.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
95 Vinaphone 0914.551.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
96 Vinaphone 0912.061.969 5.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
97 Vinaphone 0919.201.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
98 Vinaphone 0916.971.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
99 Vinaphone 0915.451.969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
100 Vinaphone 0918.941.969 1.070.000 Sim tự chọn Mua ngay
101 Vinaphone 0815.911.969 1.310.000 Sim tự chọn Mua ngay
102 Viettel 0967.8.4.1969 1.560.000 Sim tự chọn Mua ngay
103 Vinaphone 0915.871.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
104 Viettel 0389.04.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
105 Viettel 0345.23.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
106 Viettel 0373.11.1969 1.500.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
107 Viettel 034.678.1969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
108 Viettel 0375.15.1969 1.050.000 Sim tự chọn Mua ngay
109 Viettel 0379.36.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
110 Viettel 0336.7.2.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
111 Viettel 0338.13.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
112 Viettel 0869.72.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
113 Viettel 0367.97.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
114 Viettel 098667.1969 1.780.000 Sim tự chọn Mua ngay
115 Viettel 0386.141.969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
116 Viettel 0377.691.969 1.137.500 Sim dễ nhớ Mua ngay
117 Viettel 0869.361.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
118 Viettel 0394.061.969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
119 Viettel 0373.851.969 1.212.500 Sim tự chọn Mua ngay
120 Viettel 0358.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
121 Viettel 0389.68.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
122 Viettel 0868.86.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
123 Viettel 0326.22.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
124 Viettel 0868.62.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
125 Vinaphone 0945.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
126 Vinaphone 0945.02.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
127 Vinaphone 0943.72.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
128 Vinaphone 0946.90.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
129 Vinaphone 0943.97.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
130 Vinaphone 0946.43.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
131 Vinaphone 0948.92.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
132 Vinaphone 0946.82.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
133 Viettel 0963.91.1969 1.950.000 Sim tự chọn Mua ngay
134 Viettel 0969.65.1969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
135 Viettel 0398.14.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
136 Viettel 0347.291.969 1.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
137 Viettel 0393.24.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
138 Viettel 036.424.1969 1.380.000 Sim tự chọn Mua ngay
139 Viettel 0389.52.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
140 Viettel 034563.1969 1.920.000 Sim tự chọn Mua ngay
141 Viettel 033337.1969 1.990.000 Sim tứ quý giữa Mua ngay
142 Viettel 096.771.1969 1.960.000 Sim tự chọn Mua ngay
143 Viettel 096.772.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
144 Viettel 0374.82.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
145 Viettel 0866.82.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
146 Viettel 0338.98.1969 1.250.000 Sim tự chọn Mua ngay
147 Viettel 0345.41.1969 1.790.000 Sim tự chọn Mua ngay
148 Vinaphone 0948.60.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
149 Vinaphone 0948.30.1969 1.475.000 Sim tự chọn Mua ngay
150 Vinaphone 09.4640.1969 1.500.000 Sim tự chọn Mua ngay
151 Viettel 0962.54.1969 1.325.000 Sim tự chọn Mua ngay
152 Viettel 0.333.511969 1.180.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
153 Viettel 0363.651.969 1.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
154 Viettel 0345.36.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
155 Viettel 0329.28.1969 1.090.000 Sim tự chọn Mua ngay
156 Viettel 0335.44.1969 1.175.000 Sim tự chọn Mua ngay
157 Viettel 0368.05.1969 1.180.000 Sim tự chọn Mua ngay
158 Viettel 0865.641.969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
159 Viettel 0353.041.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
160 Viettel 0378.061.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
161 Viettel 0373.151.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
162 Viettel 0388.551.969 1.900.000 Sim tự chọn Mua ngay
163 Viettel 0395.261.969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
164 Viettel 0337.011.969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
165 Viettel 0386.581.969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
166 Viettel 0337.661.969 1.760.000 Sim tự chọn Mua ngay
167 Vinaphone 0917.15.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
168 Vinaphone 0886.36.1969 1.190.000 Sim tự chọn Mua ngay
169 Vinaphone 0825.081.969 2.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
170 Viettel 0984.971.969 1.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
171 Viettel 0374.09.1969 1.940.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
172 Vinaphone 0919.07.1969 5.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
173 Vinaphone 0816.18.1969 1.890.000 Sim tự chọn Mua ngay
174 Vinaphone 0914.09.1969 7.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
175 Vinaphone 0913.67.1969 1.775.000 Sim đầu số cổ Mua ngay
176 Viettel 0344.87.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
177 Vinaphone 0942.70.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
178 Vinaphone 0947.60.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
179 Vinaphone 0818.021.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
180 Vinaphone 0889.141.969 1.680.000 Sim tự chọn Mua ngay
181 Vinaphone 0815.091.969 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
182 Vinaphone 0817.031.969 5.860.000 Sim tự chọn Mua ngay
183 Vinaphone 083.20.8.1969 1.600.000 Sim tự chọn Mua ngay
184 Viettel 0349.09.1969 1.990.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
185 Viettel 036.779.1969 1.250.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
186 Viettel 0352.131.969 1.360.000 Sim tự chọn Mua ngay
187 Vinaphone 094.758.1969 1.200.000 Sim tự chọn Mua ngay
188 Vinaphone 0944.76.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
189 Vinaphone 0819.081.969 6.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
190 Viettel 0394.20.1969 1.100.000 Sim tự chọn Mua ngay
191 Viettel 0355.501.969 1.490.000 Sim tam hoa giữa Mua ngay
192 Viettel 035.27.2.1969 1.000.000 Sim tự chọn Mua ngay
193 Viettel 0359.81.1969 1.980.000 Sim tự chọn Mua ngay
194 Viettel 0866.19.19.69 6.000.000 Sim dễ nhớ Mua ngay
195 Vinaphone 0818.71.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
196 Viettel 096.128.1969 5.440.000 Sim tự chọn Mua ngay
197 Vinaphone 0816.031.969 5.850.000 Sim tự chọn Mua ngay
198 Vinaphone 0947.28.1969 1.300.000 Sim tự chọn Mua ngay
199 Viettel 033.680.1969 1.990.000 Sim tự chọn Mua ngay
200 Viettel 09.68.78.1969 6.800.000 Sim tự chọn Mua ngay
DMCA.com Protection Status